Četiri “pljačke” manjinskih akcionara „Elektroprivrede Republike Srpske“

Svjetlana Šurlan
Autor 17.12.2020. u 19:58

Četiri “pljačke” manjinskih akcionara „Elektroprivrede Republike Srpske“

Foto: Pixabay

Manjinski akcionari u distributivnim preduzećima „Elektroprivrede Republike Srpske“ (ERS) godinama trpe štetu zbog reformi koje se sprovode. Jedna “pljačka” je okončana formiranjem „Elektroprenosa BiH“, a sad se odvijaju još tri “krađe” manjinskih akcionara. O svemu je obaviještena i Energetska zajednica (EZ), otkriva portal CAPITAL.

Prva “pljačka”

Prva “krađa” manjinskih akcionara distributivnih preduzeća ERS-a desila se 2005. godine formiranjem „Elektroprenosa BiH“, kada je iz distributivnih preduzeća (akcionarskih društava) iznesena velika vrijednost građevinskih objekata i opreme bez obeštećenja manjinskih akcionara. To potvrđuju i dostupni podaci na Banjalučkoj berzi.

Tako je za „Elektrodistribuciju Pale“, shodno bilansu stanja, vidljivo da je vrijednost opreme smanjena sa 81,7 miliona na 37,1 milion KM u 2005. godini.

ers manjinski akcionari

Znatno smanjenje imovine vidljivo je i za „Elektrohercegovinu“ gdje je vrijednost građevinskih objekata smanjena sa 64,1 milion na 37,2 miliona KM.

Isknjižavanje navedene imovine je izvršeno na teret kapitala distributivnih preduzeća, čime su direktno oštećeni svi akcionari tih preduzeća, uključujući i manjinske akcionare.

Druga “pljačka”

Sada je u toku druga velika “krađa” pet distributivnih preduzeća koja bi se trebala realizovati kroz izdvajanje snabdijevanja u posebno preduzeće (d.o.o.) u 100 odstotnom vlasništvu „Matičnog preduzeća ERS“, ponovo bez obeštećenja manjinskih akcionara.

Trenutno su manjinski akcionari 20 odstotni vlasnici distribucija koje gube značajan dio prihoda time što im se oduzima snabdijevanje.

Izdvajanje funkcije javnog snabdijevanja iz distributivnih preduzeća i uspostavljanje javnog snabdjevača u „Matičnom preduzeću“ podrazumijeva da će novi snabdjevač preuzeti sva prava i obaveze prethodnog snabdjevača.

Ukupna šteta za sve akcionare distributivnih preduzeća je između 100 i 150 miliona, a proporcionalno udjelu za manjinske akcionare od 20 do 30 miliona KM, zbog čega je moguća tužba protiv Matičnog preduzeća ERS i uprava distrubutivnih preduzeća, upozorili su ranije iz Udruženje manjinskih akcionara energetskog sektora Republike Srpske.

Treća “pljačka”

Treća “prevara” manjinskih akcionara ogleda se u negativnom poslovanju i negativnim povratom na kapital zavisnih akcionarskih preduzeća. Ta preduzeća su 2019. godinu završila u minusu od 20,6 miliona, dok je „Matično preduzeće“ poslovalo sa dobiti od 33 miliona maraka.

Skraćeni finansijski izvještaj konačno je objavljen ove godine, ali pojašnjenja i detaljne finansije se i dalje kriju od očiju javnosti.

Otkupna cijena struje za svako od pet akcionarskih društava („HE Drina“, „HE Trebišnjica“, „HE Vrbas“, „RiTE Gacko“ i „RiTE Ugljevik“) u sklopu ERS je posebno regulisana. Relativni odnos odobrenih cijena je i do 1:2.

Na primjer, za 2020. godinu za „HE Drina“ planirana-odobrena cijena je 3,35 pfKM/kWh, a za „RiTE Gacko“ planirana-odobrena cijena je 7,53 pfKM/kWh.

Istovremeno, za „HE Stanari“ cijena struje nije regulisana, što je diskriminišuće.

Četvrta “pljačka”

U elektroenergetskom sektoru RS osmišljena još jedna nelogična situacija, kroz koju se planira četvrta “krađa” manjinskih akcionara.

Naime, „Matično preduzeće“ planira prisvojenim novcem od zavisnih preduzeća izgraditi veliku solarnu elektranu te prodavati struju po cijenama koje će garantovati veliki povrat na kapital (minimalno 13,5%). Logično bi bilo da se investira kapital koji potiče od dividendi zavisnih preduzeća, ali to nije slučaj.

Za to vrijeme, zavisna proizvodna preduzeća trebaju preuzeti teret balansiranja (bez ikakve kompenzacije za tu uslugu) proizvodnje iz solarne elektrane i ostalih OIE te poslovati bez povrata na kapital, odnosno sa negativnim povratom na kapital.

Mali akcionari zatražili pomoć Energetske zajednice

U ime Udruženja manjinskih akcionara energetskog sektora Tripko Krgović obratio se Sekreterijatu Energetske zajednice i njenom direktoru Janezu Kopaču tražeći reakciju i sprječavanje krađe manjinskih akcionara.

Podsjećamo, Kopač je na „Samitu energetike – Trebinje 2020“ rekao da je spreman pomoći manjinskim akcionarima.

„Po statutu „Matičnog preduzeća“ i članu 133. rad istog je javan, a finansijski i revizorski izvještaji njihovog poslovanja do sada su skrivani od javnosti. Istina da je MH ERS nakon naše javne kritike objavio finansijske izvještaje, ali bez napomena menadžmenta i pojašnjenja, tako da u principu i dalje posluje krajnje netransparentno“, tvrdi Krgović.

Na sve to je ukazao Kopaču, kao i na “krađu” manjinskih akcionara koja se dešava godinama, od 2005. godine i formiranja „Elektroprenosa BiH“, pa do sada.

„Znamo da Evropska energetska zajednica nije bila dio procesa 2005. godine, ali je isti nastao kao rezultat obaveze razdvajanja funkcionalnih cjelina po osnovu međunarodnih sporazuma, stoga dajemo sebi za pravo da EEZ ipak nosi moralnu odgovornost za nastalo pravno nasilje jer isto nije nikad barem ni kritikovala. Sada su u toku druge velike krađe pet distributivnih akcionarskih preduzeća ERS, a mali akcionari su 20 odstotni vlasnici distribucija. Ovoga puta EEZ je morala kritički djelovati i tražiti korekciju ovog procesa“, ističe Krgović.

Kada je riječ o izdvajanju snabdjevanja, Krgović kaže da je riječ “o transferu cjelokupne baze podataka i biznisa na novoosnovani d.o.o. bez bilo kakvog pravnog osnova ili naknade”.

“To je zaista bez presedana. Distribucijama je ostao samo višak radnika kojima je trebalo isplatiti otpremnine”, navodi Krgović.

ers manjinski akcionari

Tripko Krgović (Foto: Capital)

Što se tiče treće “pljačke”, Krgović navodi da “Matično preduzeće” monopolistički trguje jeftinom i regulisanom električnom energijom proizvedenom u zavisnim preduzećima, prodavajući ju na tržištu po znatno višim cijenama od nabavne, te tako nepravedno zarađuje na račun zavisnih društava, odnosno izvlači novac iz istih kroz transferne cijene.

„Kako se tržište bude postepeno liberaliziralo ta nelegalno stečena dobit biće sve veća. Isključiva djelatnost Holdinga treba biti upravljanje zavisnim preduzećima, tako da „Matično preduzeće“ ne smije nekom djelatnošću na račun zavisnih preduzeća ostvarivati dobit! Dobit mora ostati zavisnim proizvodnim preduzećima koja danas posluju sa nulom ili sa gubitkom. Važno je naznačiti da je ERS holding, a ne koncern!“, naglašava Krgović.

Dodaje da su zamolili Kopača da svojim autoritetom utiče na ponašanje uprave kako Matičnog, tako i zavisnih preduzeća ERS, a s ciljem prelaza na pravedno i tržišno usmjereno poslovanje bez namjera prevare i osiromašenja manjinskih akcionara.

„Odgovorno korporativno ponašanje uprave i transparentnost rada u interesu je svih, i malih akcionara i svih građana Republike Srpske, jer su isti i većinski vlasnici ERS“, kaže Krgović.

Vjerovali ili ne, dodaje on, u statute zavisnih preduzeća ugrađena je odredba po kojoj predstavnici državnog kapitala djeluju samo u interesu većinskog vlasnika, a ne svih akcionara, što je nezakonitio, neustavno i nezabilježeno u korporativnoj istoriji.

Citiramo, statuti propisuju da „Članovi Nadzornog odbora, imenovani ispred Matičnog društva, u obavljanju svojih funkcija, dužni su dosljedno zastupati opšte interese, interese Matičnog društva i Mješovitog Holdinga „Elektroprivreda Republike Srpske“…”

„Neprihvatljivo je da EZ sarađuje sa nekim ko otvoreno vrši pravno nasilje nad manjinskim akcionarima, krši osnovne postulate korporativnog upravljanja i bazične principe ekonomske logike. Želimo biti partneri EZ i doprinijeti transformaciji energetskog sektora i daljim evropskim integracijama, ali EZ mora prestati da se ponaša kao tihi saučesnik procesa pljačke manjinskih akcionara“, zaključio je Krgović u pismu upućenom Kopaču.

ers manjinski akcionari

Sjedište ERS (Foto: Capital)

ERS: Distribucije ostaju bez prihoda „po sili zakona“

U „Elektroprivredi RS“ za CAPITAL kažu da je razdvajanje djelatnosti distribucije i snabdijevanja obaveza preuzeta međunarodnim, pravno obavezujućim ugovorima.

„Iznad i prije svega to je obaveza koja proizilazi iz odredbi novog Zakona o električnoj energiji Republike Srpske koji stupa na snagu 1. januara 2021. godine. Tokom procesa razdvajanja, ne dešava se nikakav prenos  imovine niti dolazi do bilo kakve promjene u strukturi kapitala“, tvrde u ERS.

Ističu  da gubljenje dozvole za obavljanje snabdijevanja „po sili zakona“, dovodi do toga da će distribucije ostati bez prihoda proporcionalnih troškovima snabdijevanja koji su odobreni u tarifnom postupku pred Regulatornom komisijom i ostvarivani su u tom iznosu.

Ne odgovaraju na pitanje da li će manjinski akcionari biti na neki način obeštećeni.

Što se tiče toga da Matično preduzeće monopolistički trguje i nepravedno zarađuje na račun zavisnih preduzeća, u ERS kažu da je tržište električne energije u BiH u potpunosti otvoreno od 2015. godine.

„Od te godine, svi kupci električne energije u Republici Srpskoj imaju pravo na slobodan izbor snabdjevača. Od tada, do uspostavljanja tržišnog snabdjevača u skladu sa odredbama Pravilnika o snabdijevanju kupaca električnom energijom i promjeni snabdjevača, nijedan kupac nije zatražio promjenu snabdjevača“, ističu u ERS.

Ne mijenjaju se prava kupaca

Prava i obaveze krajnjih kupaca, u procesu razdvajanja distribucije i snabdijevanja, ostaju ista. „Cijeli proces se vodi na način da ne dođe do bilo kakvog zastoja po pitanju kontinuiteta i kvaliteta usluge, te da se procesi fakturisanja ispostavljanja računa za utrošenu električnu energiju odvijaju neometano. Tokom  prva dva mjeseca iduće  godine u planu je provođenje informativne kampanje s ciljem upoznavanja kupaca sa svim promjenama koje se dešavaju u vezi sa razdvajanjem djelatnosti distribucije i snabdijevanja električnom energijom“, rekli su u ERS.

Navode da je neprirodno niska, u potpunosti regulisana cijena električne energije, usporila proces otvaranja tržišta.

„Uspostavljanje tržišnog snabdjevača je, u skladu sa Zakonom o električnoj energiji i pomenutim Pravilnikom, omogućilo svim registrovanim snabdjevačima  u Republici Srpskoj da ponude kupcima svoje usluge, po cijenama koje sami formiraju. Od 1. septembra 2019. godine, od kada Direkcija za  snabdijevanje obavlja ulogu tržišnog snabdjevača, na tržištu su aktivna ukupno tri snabdjevača, MH ERS, EFT Bileća i Petrol Oil, tako da ERS ne može da se nazove monopolistom na tržištu“, naglašavaju u Matičnom preduzeću.

Dodaju da ERS ima legitimno pravo da pod tržišnim uslovima prodaje robu koju je samo proizvelo, kao i svaki drugi proizvođač bilo koje robe.

Miljević: Holding zadržavao kajmak, a mlijeko i surutka išli prema zavisnim preduzećima

Ekonomista i konsultant iz Centra za održivu energetsku tranziciju – RESET Damir Miljević ističe da su RS i ERS prihvatili da se razdvoji distribucija električne energije od snabdijevanja.

“Time se stvaraju uslovi da se snabdijevanje može vršiti iz više izvora, ne samo iz ERS. Distribucija sad može da distribuira električnu energiju i od drugih snabdjevača. Zato se vrši razdvajanje. U tom novom odnosu, koji će se uspostaviti na način kako ga radi ERS, distribucije će sada biti izložene tržišnoj utakmici. Ne može se cijeniti da li će to biti dobro ili loše jer su distribucije i do sada bile u gubitku, čini mi se sve, osim `Elektro-Doboja`”, rekao je Miljević.

On smatra da se sa stanovišta akcionara ništa značajno sada neće desiti i da će se “ozbiljne stvari početi dešavati onog trenutka kada elektrodistribucije, koje ne shvataju novu poziciju, počnu da rade svoj posao”. 

Damir Miljević (Foto: screenshot Aljazeera)

“Normalno, doći će do povećanja cijena u distribuciji da bi se namirio gubitak i to je vrlo složena priča. Distribucije su učestvovale u raspodjeli ukupnog kolača, od naplaćenog megavat sata električne energije, Holding je zadržavao kajmak, a mlijeko i surutka su išli prema proizvođačima i distribucijama. Kako će sad u novoj raspodjeli biti, to je pitanje za ERS”, ističe Miljević.

U tome što “Matično preduzeće” bilježi dobit, a zavisna preduzeća gubitak, Miljević vidi odgovornost svih potpisnika međusobnih ugovora.

“To je pitanje međusobnih odnosa cijena električne energije i usluga. Međusobno regulišu tako da dobit ostaje na nivou “Matičnog preduzeća”, a dobar dio tereta snose zavisna preduzeća. To je odgovornost svih koji učestvuju u planiranju i raspodjeli, tako se dogovore, a pitanje je zašto se tako dogovore”, naglasio je Miljević.

Zaključio je da se ERS mora prilagoditi novim uslovima poslovanja, a to je zatvaranje rudnika i termoelektrana u dogledno vrijeme, prelazak na obnovljive izvore energije i otvaranje tržišta.

capital.ba

Svjetlana Šurlan
Autor 17.12.2020. u 19:58