CHP: “Smijeniti ministra saobraćaja, upravu željeznica rs i republičkog inspektora za željeznički saobraćaj”

tačno.net
Autor 15.3.2017. u 11:03

CHP: “Smijeniti ministra saobraćaja, upravu željeznica rs  i republičkog inspektora za željeznički saobraćaj”

Foto: capital.ba

Centar za humanu politiku zatražio je od Vlade RS da smijeni ministra saobraćaja, upravu Željeznica RS i republičkog inspektora nadležnog za željeznički saobraćaj, a od tužilaštva da istraži  njihovu krivičnu odgovornost, u vezi događaja od 12.03.2017. godine kada je na putnom prelazu km 12+303 na pruzi Doboj – Banjaluka poginula četvoročlana porodica. Smjena i krivična istraga zatraženi su zbog odgovornosti ovih lica za ugrožavanje bezbjednost ljudi i saobraćaja, kao i preglednosti pruge, kada su dali saglasnost ili tolerisali da se u blizini ovog putnog prelaza izgradi objekat suprotno odredbama iz člana 21 stav 3, člana 26 pod v, člana 52 i člana 115 stav 1 tačka 5 Zakona o željeznicama RS, što su ignorisali više upozorenja i zahtjeva da se modernizuje osiguranje i uspostavi potpuna bezbjednost na ovom putnom prelazu i što su zanemarivali problem osiguranja i bezbjednosti putnih prelaza na kojim je poginulo više lica i učinjena ogromna šteta.

Početkom prošle godine Centar  za humanu politiku upozoravao je na problem nedovoljno osiguranih i nebezbjednih putnih prelaza na prugama u RS i tražio smjenu istih lica zbog ovog problema, kao i zbog gubitaškog poslovanja i poslovne politike Željeznica RS, koja ima za osnovni cilj zadovoljavanje kriminalnih partijskih i ličnih interesa.

tačno.net
Autor 15.3.2017. u 11:03

Tacno.net Aplikacija

Aplikacija