Dodik više potroši godišnje nego Čavić u cijelom mandatu

tačno.net
Autor 17.3.2017. u 21:37

Dodik više potroši godišnje nego Čavić u cijelom mandatu

Dragan Čavić je ispravno ocijenio rastrošnost kabineta Milorada Dodika u poređenju sa sopstvenim predsjedničkim mandatom, no razlike među njima su čak i veće od onih koje je istakao Čavić.

Dragan Čavić je nedavno komentarisao izvještavanje nekoliko medija o enormnim troškovima Dodikovog kabineta, uključujući 23.000 KM za “cvjetne aranžmane”, plate za 19 savjetnika, itd. U svom komentaru naveo je da je on “kao predsjednik Republike Srpske imao budžet od oko 2 miliona maraka, što je pet puta manje nego što je danas budžet predsjednika Milorada Dodika.” Provjerili smo da li je Čavićeva procjena tačna.

U svom predsjedničkom mandatu (2002-2006), Dragan Čavić je za svoj kabinet trošio prosječno oko 2.116.000 KM godišnje. Ovogodišnji budžet kabineta Milorada Dodika iznosi 10.703.600 KM, što je 5,1 puta više od iznosa koji je Čavić godišnje trošio kao predsjednik RS. No, tu se razlike u njihovom odnosu prema javnom novcu ne iscrpljuju.

Milorad Dodik, naime, svake godine troši više budžetskog novca nego što je Dragan Čavić potrošio u cijelom svom mandatu. Čavićeva “zbirna potrošnja” bila je oko 8.466.000 KM, dok je najniži godišnji budžet Dodikovog kabineta iznosio oko 8.700.000 KM!

Poređenje troškova predsjedničkog kabineta u mandatima 2002-2006 i 2010-2018 (u KM):

Mandat Dragana Čavića Prvi mandat Milorada Dodika Drugi mandat Milorada Dodika
Planirani budžet Planirani budžet Planirani budžet
2002 2.496.126 2010 5.919.000 2014 8.745.000
2003 1.981.910 2011 10.919.000 2015 9.818.800
2004 2.139.810 2012 9.929.000 2016 9.911.000
2005 2.118.934 2013 8.695.000 2017 10.703.600
2006 2.225.000 2014 8.745.000 / /

 

Nasuprot Čavićevog mandata, Dodik je u prve četiri godine kao predsjednik RS ukupno potrošio skoro 38 miliona KM – 4,5 puta više od Čavića. Zaključno sa prethodnom godinom, ako je suditi po iznosu koji je planiran u budžetu (izvršenja budžeta još nisu dostupna), ovi troškovi se penju do 57 miliona KM, a na kraju 2017. godine mogli bi dostići čak 68 miliona KM.

Troškovi kabineta Milorada Dodika
Planirano Izvršeno
2011 10.919.000 10.680.369
2012 9.929.000 9.766.320
2013 8.695.000 8.672.570
2014 8.745.000 8.693.650
2015 9.818.800 9.804.902
2016 9.911.000 /
2017 10.703.600 /
Ukupno 68.720.800 47.617.811

Pored toga, Dragan Čavić je, u prvoj godini mandata, smanjio budžet koji je zatekao 2002. godine za pola miliona KM i nikada ga nije vratio na zateknuti iznos, iako u mandatu jeste dolazilo do povećavanja sredstava. Nasuprot tome, Milorad Dodik je 2010. godine zatekao budžet u iznosu od 5.919.000 i već naredne godine ga povećao za pet miliona KM, na rekordnih 10.919.000 KM. Ovogodišnji budžet vrlo je blizu tom iznosu, a podudaraju se u još jednoj dimenziji – kao i 2011. godine, i ovog puta je budžet Dodikovog kabineta veći od ukupnog budžeta cijele Narodne skupštine RS.

Poređenje visine troškova predsjedničkog kabineta i entitetskog parlamenta tokom Čavićevog i Dodikovih mandata takođe ne ide u prilog Miloradu Dodiku. Visina sredstava izdvojenih za Čavićev kabinet nikada nije dostigla ni trećinu sredstava koja se izdvajaju za NSRS. Nasuprot tome, Dodik je svake godine trošio skoro isti iznos novca kao i NSRS (oko 90%), uključujući i dvije pomenute godine kada je potrošnja njegovog kabineta čak i premašila potrošnju cjelokupnog entitetskog parlamenta.

 

Poređenje troškova predsjedničkog kabineta i skupštine (u KM):

Mandat Dragana Čavića
Predsjednik RS Narodna skupština RS Odnos  (%)
2002 2.496.126 6.119.017 40,8
2003 1.981.910 6.781.000 29,2
2004 2.139.810 6.817.890 31,4
2005 2.118.934 6.786.770 31,2
2006 2.225.000 7.644.193 29,1

Mandati Milorada Dodika
Predsjednik RS Narodna skupština RS Odnos  (%)
2010 5.919.000 10.131.000 58,4
2011 10.919.000 10.700.000 102
2012 9.929.000 10.489.000 94,7
2013 8.695.000 9.509.000 91,4
2014 8.745.000 10.486.000 83,4
2015 9.818.800 10.493.600 93,6
2016 9.911.000 10.840.600 91,4
2017 10.703.600 10.051.500 106,5

 istinomjer.ba

tačno.net
Autor 17.3.2017. u 21:37