Dok Dodik maše zastavama, mi stvaramo novo stanje na terenu

tačno.net
Autor/ica 13.5.2014. u 08:46

Dok Dodik maše zastavama, mi stvaramo novo stanje na terenu

Građanska koalicija “Prvi mart” ovim putem želi uputiti informaciju povratnicima na prostor entiteta Republika Srpska da je konačno stupio na snagu Zakon o pravima povratnika u prijeratno mjesto prebivališta u entitetu Republika Srpska i Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine (Službeni list FBiH 35/14), kojim se štite njihova stečena prava na području Federacije BiH.

Kantoni imaju obavezu da u roku od 60 dana posebnim zakonima ili odgovarajućim izmjenama postojećih propisa omoguće trajnu zaštitu prava iz oblasti socijalne pomoći i zaštite porodica s djecom, zdravstvene zaštite i dopunskih prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite.

Zakon predviđa kaznene odredbe od 500 KM do 1.500 KM prema službenim licima koja uskrate ili ograniče prava koja pripadaju povratnicima po ovom zakonu. Prava po ovom zakonu se ostvaruju dostavljanjem zahtjeva prema nadležnim tijelima za svako od pripadajućih prava, te prijavu prebivališta u mjestu prijeratnog prebivališta u RS-u ili BD BiH.

Pozdravljamo strukture federalne izvršne i zakonodavne vlasti, koje su prepoznale inicijativu koalicije “Prvi mart”, čime smo zajedno ispunili temeljno obećanje iz kampanje “Glasaću za Srebrenicu”, ali i jedno od ciljeva nastanka ove koalicije, te obećavamo da ćemo nastaviti raditi na monitoringu primjene donesenog propisa.

Pozivamo povratnike u enitet Republika Srpska koji već godinama žive u RS-u, a prijavljeni su u Federaciji iz straha od gubitka stečenih prava, da prijave prebivalište tamo gdje žive i gdje su živjeli 1991. godine i time pokažu šta misle o rasističkoj i okupatorskoj politici koju provode vlasti entiteta RS prema građanima nesrpske nacionalnosti.

Usvajanje ovog zakona je još jedan dokaz da je jedini mogući odgovor na politiku aparthejda u RS-u, borba za jednakost svih građana BiH na svakom njenom koraku. Ovaj zakon je također dokaz da “Prvi mart” uopšte nije organizacija, nego ideja koju dijeli jako mnogo ljudi i dokaz da se ta ideja ne može zaustaviti ispraznim i uzaludnim mahanjem zastavama. Naš odgovor na mahanje zastavama će biti kreiranje nove stvarnosti koja je po mjeri svakom građanu BiH.

tačno.net
Autor/ica 13.5.2014. u 08:46