Ekološka pravna klinika pomaže u zaštiti životne sredine građana

tačno.net
Autor 1.12.2016. u 12:26

Ekološka pravna klinika pomaže u zaštiti životne sredine građana

Više od 30 studenata Pravnog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci prisustvovalo je posebnoj edukaciji u oblasti ekološkog prava i zajedno sa svojim mentorima iz Centra za životnu sredinu pružili građanima skoro 200 besplatnih konsultacija. Jedan od rezultata projekta Ekološka pravna klinika je pravna podrška stanovnicima Ložioničke ulice u Banjaluci u njihovoj borbi protiv skladištenja boksita u blizini stambenog naselja čija prašina zagađuje njihovu životnu sredinu. Mladi pravnici su takođe iznijeli pravne argumente protiv surove izmjene prirodnog riječnog ostrva Ada na rijeci Vrbas. Sve je ovo bilo moguće zahvaljujući “Ekološkoj pravnoj klinici”, zajedničkom projektu češke nevladine organizacije Arnika i Centra za životnu sredinu, finansiranom od strane Vlade Češke Republike kroz Program podsticanja tranzicije. Ovaj program ima za cilj da edukuje studente Pravnog fakulteta i da ih uključi u kampanje organizacija civilnog društva, a u svrhu podsticanja brige o životnoj sredini.

“Iako je skladištenje rude boksita u blizini stambenih objekata u suprotnosti sa nekoliko zakona, odgovorne vlasti nisu obratile pažnju na ovu očiglednu ekološku opasnost. Obični građani, bez pravnog obrazovanja, se teško mogu nositi sa beskrupuloznim biznismenima. Podrška “Ekološke pravne klinike” nam je dala snagu da se borimo za svoja prava”, izjavila je Rajna Kolundžija, predstavnica stanara Ložioničke ulice.

Uprkos djelimičnim uspjesima, borba stanovnika Ložioničke ulice se i dalje nastavlja, produžujući agoniju iščekivanja konačne odluke nedavno izabranog gradonačelnika Banjaluke i ekološke inspekcije Grada Banjaluka, a koja je po našim saznanjima najavljena za sutra, 2.12.2016. godine. “Ekološka pravna klinika” je obezbjedila pomoć i konsultacije i u mnogim drugim slučajevima.

“Osnovni zadatak projekta je pružanje edukacije studentima prava kako bi bili osposobljeni za podržavanje inicijativa civilnog sektora za zaštitu životne sredine. Smatram da je ovaj zadatak ispunjen”, izjavio je Viktor Bjelić, projekt menadžer iz Centra za životnu sredinu.

“Civilno društvo u Bosni i Hercegovini je osjetljivije nego u Češkoj Republici, te su ovdje prisutni mnogo ozbiljniji slučajevi kršenja zakona i uništavanja životne sredine. Jedan od razloga za ovo je činjenica da se na univerzitetima ne predaje pravo iz oblasti zaštite životne sredine. Nadam se da smo inspirisali mlade pravnike i da smo pobudili njihov interes za zaštitu javnih interesa. Civilno društvo i priroda trebaju snažne zagovornike”, izjavio je Martin Skalsky iz  nevladine organizacije Arnika iz Češke Republike.

Od 34 studenta koji su pohađali edukaciju, petoro najuspješnijih su odabrani da uzmu aktivno učešće u provođenju programa „Ekološka pravna klinika“. Takođe, učestvovali su na studijskom putovanju u Češku Republiku, gdje su posjetili državne institucije, poput Vrhovnog upravnog suda i Ombudsmena, te stekli znanja o kampanjama civilnog društva i uvid u iskustava advokata koji se bave pitanjima životne sredine.

“Zahvaljujući iskustvu stečenom kroz “Ekološku pravnu kliniku” imam mnogo bolji uvid u značajnije probleme građana i u mogućnosti da im ja, kao buduća pravnica, pomognem u rješavanju tih problema. Bila sam u prilici da radim na specifičnim slučajevima, te da na taj način upotpunim teorijsko znanje sa praktičnim iskustvom”, izjavila je Sabina Begić, studentkinja i stažistkinja u Centru za životnu sredinu.

Mladi pravnici, zajedno sa iskusnim aktivistima iz Centra za životnu sredinu, svaki dan odgovaraju na upite u vezi sa prostornim planiranjem, bukom, zagađenjem vazduha, upravljanjem otpadom, vodnim resursima i energetskom efikasnosti, zelenilom u gradovima i drugim temama.

Od januara do oktobra, u sklopu projekta “Ekološka pravna klinika”, smo poslali 101 zahtjev za pristup informacijama u vezi sa životnom sredinom. Organi javne uprave nisu navikli da ispunjavaju svoje zakonske obaveze, te smo prisiljeni da šaljemo značajan broj požurnica i žalbi. Najveći broj odbijenica u pružanju odgovora na naše zahtjeve smo dobili od strane Ministarstva industrije, energetike i rudarstva RS, te smo čak morali da podnesemo tužbu“ izjavila je Vanja Junuzović, pravnica Centra za životnu sredinu.

 

Više informacija na: www.eko.ba, www.aarhus.ba, www.czzs.org

Prilozi:

1/ Ekološka pravna klinika: Ekološka pravna klinika je edukativni program za studente prava koji ima za cilj da ojača ulogu građana u donošenja važnih odluka u vezi sa životnom sredinom. Da bi se omogućila podrška civilnom društvu, održana je edukacija studenata Pravnog fakulteta u Banjaluci, koja je obuhvatila upravno, ekološko i međunarodno pravo. Nakon edukacije, studenti su bili aktivno uključeni u rješavanje problema iz domena životne sredine. Rezultati su objavljeni na internetu i predstavljaju primjere za slične slučajeve koji bi se mogli pojaviti u budućnosti.

2/ Studije slučajeva:

  • Provođenje Bernske konvencije o divljoj flori i fauni, od strane državnih i entitetskih vlasti
  • Javno učešće i lobiranje za izmjene Zakona o bezbjednosti u saobraćaju na putevima u Bosni i Hercegovini
  • Turističko ugostiteljski kompleks Stara Ada – Ostrvo na rijeci Vrbas
  • Maslovare – rudnik uglja
  • Inicijativa nevladinih organizacija za ratifikaciju GMO amandmana na Arhusku konvenciju u Bosni i Hercegovini

tačno.net
Autor 1.12.2016. u 12:26