Izricanje presuda: Popović i Beara krivi za genocid u Srebrenici, ali ne i za ubistva kod Trnova

tačno.net
Autor 30.1.2015. u 12:31

Izricanje presuda: Popović i Beara krivi za genocid u Srebrenici, ali ne i za ubistva kod Trnova

Žalbeno vijeće Haškog tribunala je počelo s izricanjem konačne presude petorici oficira Vojske Republike Srpske optuženoj za genocid nad Bošnjacima u Srebrenici u ljeto 1995. godine. Glavni sudija Žalbenog vijeća Haškog tribunala je Patrick Robinson. Izricanje presuda je u toku, a trenutno je uslijedila pauza. Robinson je kazao da je Žalbeno vijeće utvrdilo da su Popović i Beara krivi za udruživanje radi genocida u Srebrenici.

Pretresno vijeće, u prvostepenom postupku, osudilo je Vujadina Popovića i Ljubišu Bearu na doživotni zatvor, Dragu Nikolića na 35 godina, Radivoja Miletića na 19 godina zatvora i Vinka Pandurevića na 13 godina zatvora.

Osim njih, u istom predmetu, Ljubomir Borovčanin je osuđen na 17 godina zatvora, ali na njegovu presudu nije uložena žalba. Također, u ovom predmetu se sudilo i Milanu Gavri koji je umro, pa je Žalbeno vijeće u martu 2013. godine presudu kojom se osuđuje na pet godina zatvora proglasilo pravosnažnom.

“Mi znamo kakve se igre igraju, tako da nas bilo kava presuda neće iznenaditi. Jedino kod Popovića i Beara je u presudi riječ genocid, kod ove trojice nisu i za nas te presude gdje nema riječi genocid, a neko je bio oficir ili je nosio neki drugi čin, ne važe. U tom slučaju ako nije presuđen genocid to smatramo nagradom za zločinca i ponovnom kaznom za žrtvu. Vidjet ćemo kako će se ovo danas odvijati i kako će presuda glasiti”, rekla je za Klix.ba Munira Subašić, predsjednica Udruženja “Majke enklava Srebrenica i Žepa”, koja prati suđenje u Hagu.

sud

Na početku izricanja presude predsjedavajući Žalbenog vijeća je podsjetio na dijelove optužnice u ovom slučaju te podsjetio na prvostepene presude Pretresnog vijeća ovim pripadnicima Vojske RS-a.

On je podsjetio da to da su uložene žalbe nakon prvostepene presude. Popović i Miletić su se žalili na to da je Pretresno vijeće pogriješilo i da su dobili presude za nešto što ne stoji u optužnici, kao i Pandurević. Predsjedavajući Žalbenog vijeća je kazao da to Vijeće ne smatra da je žalba opravdana i odbacuje je uz izdvojeno mišljenje jednog sudije.

Papović, Miletić, Beara i Nikolić su osporavali vjerodostojnost svjedoka, ali Žalbeno vijeće je odbacilo argumente kojima se osporava načelna vjerodostojnost svejdoka. Oni su također osporavali ukupan broj ubijenih žrtava, ali Žalbeno vijeće je odbacilo i te argumente, kazao je predsjedavajući Vijeća.

Žalbeno vijeće je odbacilo i argumentaciju Popovića i Beare vezano za njihov alibi, gdje su pokušali dokazati da nisu bili prisutni tokom zločina. Predsjedavajući je rekao da Pretresno vijeće tu nije počinilo grešku.

Žalbeno vijeće je odbacilo argumente žalilaca Popovića i Beare vezano za genocidnu namjeru. Vijeće je zaključilo da Pretresno vijeće nije pogriješilo u dokazivanju genocidne namjere i odbacilo je njihove argumente.

Također, Žalbeno vijeće smatra da su Popović i Beara krivi za udruživanje radi počinjenja genocida u Srebrenici.

Miletić nije uspio dokazati da je Pretresno vijeće pogriješilo kada ga je optužilo za diskriminatornu namjeru, rekao je Robinson. Pretresno vijeće nije pogriješilo ni kada je utvrdilo da je Miletić kriv za zločin protiv čovječnosti. Ukida se osuđujća presuda Miletiću za zločin protiv čovječnosti, a u vezi s muškarcima koji su prešli Drinu. Ovo se odnosi na jedan dio optužnice u Miletićevom slučaju.

Žalbeno vijeće je uvažilo žalbe Beare, Popovića i Nikolića, a vezano za prvostepenu presudu kojom su bili proglašeni krivima za zločin nad šestoricom Bošnjaka, Srebreničana, ubijenih kod Trnova, a koje su ubili pripadnici jedinice Škorpioni. Paravojna formacija Škorpioni u julu 1995. godine na svirep je način ubila šestoricu Bošnjaka iz Srebrenice, zločin su snimili, a snimci su obišli svijet.

Zločin nad šestoricom Bošnjaka iz Srebrenice kod Trnova

“Žalbeno vijeće želi primijetiti da se Pretresno vijeće nije bavilo pitanjem jesu li pripadnici jedinice Škorpioni bili članovi udruženog zločinačkog poduhvata i njegovi zaključci ne omogućuju izvođenje takvog zaključka. Nakon što je razmotrilo zaključke Pretresnog vijeća i razmotrilo predočenu argumentaciju, Žalbeno vijeće uz suprotno mišljenje sudije Angusa Younga, nije uvjerenja da se može utvrditi postojanje veze između Škorpiona i nekog člana UZP-a kojom bi se utvrdila odgovornost članova UZP-a za ubistva kod Trnova. Zato, žalbeno vijeće uz suprotno mišljenje sudije Younga prihvata tu žalbenu osnovu Beare i Popovića te im ukida osuđujuću presudu za genocid, istrebljenje i progon, kao zločine protiv čovječnosti i ubistvo, kao kršenje zakona i običaja ratovanja u mjeri u kojoj se tiču ubistava kod Trnova”, pročitao je Robinson.

Presuda je ukinuta i Nikoliću, a vezano za isti zločin kod Trnova.

klix.ba

tačno.net
Autor 30.1.2015. u 12:31