Javni poziv na obuku novinarkama i novinarima iz BiH: Frljić, Kebo, Alić, Ćurak predavači

tačno.net
Autor/ica 29.5.2020. u 11:15

Javni poziv na obuku novinarkama i novinarima iz BiH: Frljić, Kebo, Alić, Ćurak  predavači

Udruženje za kritičko mišljenje Mostar (portal tačno.net) i Forum civilna mirovna služba u BiH (forumZFD BiH) pozivaju novinarke i novinare da se prijave na obuku iz oblasti istraživanja, pisanja i izvještavanja o temama vezanim sa suočavanje sa prošlošću i kulture sjećanja.

CILJ PROGRAMA: Osnažiti i povećati nivo znanja novinarki, novinara, i neovisnih medija za izvještavanje, pisanje i istraživačko novinarstvo o temama vezanim za suočavanje sa prošlošću.

PROGRAM OBUHVAĆA: Dvodnevni trening, mentorski rad u stvaranju članka/bloga od strane svakog učesnika/ice obuke, te objavljivanje i promocija članaka/blogova na portalu tacno.net i regionalnoj web stranici o suočavanju sa prošlošću: dwp-balkan.org, i umrežavanje sa učesnicima/cama sve četiri radionice. U okviru projekta održat će se 4 obuke u Sarajevu, Mostaru, Banja Luci i Tuzli. Na svakoj obuci biće primljeno do 10 učesnika/ica.

ROK ZA PRIJAVE: Treća i četvrta radionica održat će se, zbog novonastale situacije, putem aplikacije ZOOM i rokovi za prijave su 05.06.2020. Obuke će biti realizirane 06.06.2020. i 20.06.2020.

PREDAVAČI (za treću radionicu)Oliver Frljić,Ozren Kebo i Sinan Alić; (za četvrtu radionicu) Ozren Kebo i Nerzuk Ćurak.

KRITERIJI ZA PRIJAVU:

Prijaviti se mogu svi novinari i novinarke koji rade u medijima ili udruženjima/organizacijama koji pripremaju medijski sadržaj kao i studenti novinarstva.

Novinari i novinarke koji budu odabrani za obuku bit će obavezni napisati jedan tekst/blog kao rezultat završene edukacije. Tema i forma teksta će biti dogovorena tokom obuke. Organizatori obuke zadržavaju pravo da sadržaj objavljuju na svojim portalima i socijalnim mrežama.

Biografiju i kratko motivacijsko pismo slati na adresu: [email protected].

Obuka se realizira u sklopu projekta „Inkluzivna kultura sjećanja, temelj nezavisnog novinarstva“ koji je dio „Programa osnaživanja nezavisnih medija u BiH (IMEP)“.

tačno.net
Autor/ica 29.5.2020. u 11:15