Javni susret u Prijedoru “Pomjeranje vidika”

tačno.net
Autor 20.11.2014. u 11:27

Javni susret u Prijedoru “Pomjeranje vidika”

U utorak, 18.11.2014 godine u sali Kina Kozara u Prijedoru se održala druga po redu panel diskusija u seriji po nazivom „Pomjeranje vidika“ u organizaciji Centra za mlada „KVART“ iz Prijedora, a uz poršku Friedrich Ebert Fondacije.

Na ovom događaju smo imali priliku da ugostimo Dinu Mustafića, pozorišnog režisera, Damira Imamovića, muzičara i interpretatora tradicionalne muzike i Jovanku Vojinović, istoričarku umjetnosti iz Beograda. Debatu je moderirao Srđan Šušnica, kulturolog iz Banja Luke.

Ovaj, veoma produktivan događaj je ponudio perspektivu iz ugla osoba koje se u svom profesionalnom radu bave kulturom i umjetnošću o uticaju kulturnih praksi na društvene procese, posebno procese suočavanja sa prošlošću i izgranjom kulture sjećanja.

Neki od zaključaka proizašlih sa ove panel diskusije se odnose na konstataciju da je naše društveno sjećanje neodvojivo povezano sa bolom i patnjom te je zbog toga potrebno pažljivo i obazrivo pristupiti i samom pojmu kultura sjećanja.  Dalje, utvrđeno je da je prostor sjećanja i dalje prostor antagonizama. Kao argument za ovu tvrdnju je iznijeta situacija vezana za obilježavanje stogodišnjice atentata vezanog za početak Prvog svjetskog rata gdje se ne radi samo o neusaglašenim viđenjima već i o nastavku rata sjećanjem.

Od drugih mnogobrojnih produkovanih ideja na ovom događaju se izdvaja potreba prelaska sa  dominantnog nacionalnog sjećanja na sjećanje povezano sa osjećajem srama i empatije za drugog.

Na događaju je predstavljen i rad Radne grupe četiri lica Omarske koja se na nivou savremene konceptualne umjetnosti bavi propitivanjem ovih relacija i konstrukcijom sjećanja u društvenom konstruktu.

Do kraja godine će biti organizovana još jedna debata na ovu temu koja će dati pogled iz ugla alternativne kulture.

 

tačno.net
Autor 20.11.2014. u 11:27