Osuđeni zbog mirnog manifestovanja

tačno.net
Autor 6.2.2014. u 14:08

Osuđeni zbog mirnog manifestovanja

Osnovni sud u Banja Luci osudio je tri osobe – Dražena Crnomata, Miodraga Dakića i Branislava Tešanovića, na uslovnu kaznu zatvora i na novčanu kaznu.“Grijeh“ove trojice građana je što su učestvovali u mirnim protestima tokom 2013. godine iskazujući tako protivljenje  izgradnji poslovno-stambenog objekta na zelenoj površini u središtu Banja Luke.

Presuda banjalučkog suda znači direktno i grubo kršenje jednog od temeljenih ljudskih prava – prava na mirno okupljanje i manifestovanje. I sudije Osnovnog suda u Banja Luci bi morali da znaju da je ovo pravo zagarantovano ne samo Evropskom konvencijom o ljudskim pravima i slobodama koju je Bosna i Hercegovina ratifikovala već i ustavima BiH i Republike Srpske.

 Helsinški komitet za ljudska prava u BiH smatra da je ovom presudom ne samo narušeno ljudsko pravo mirnih i nenasilnih demonstranata već da je Sud postupio kao izvršilac volje političkih močnika čiji su se finansijski interesi našli na meti demonstranata. Osnovni sud u Banja Luci je potvrdio da nije nezavisan i nepristrasan i da ne djeluje u skladu sa principima koji bi morali biti vladajući u pravnoj državi.

 U danima  kada Evropski parlament najoštrijim riječnikom govori o BiH i stanju ljudskih prava u njoj, ovo je još jedna gruba potvrda o daljem pogoršanju stanja ljudskih prava u našoj zemlji i o konstantnom sužavanju prostora prava građana i redukovanja njihove slobode izražavanja, slobode mirnog okupljanja i manifestovanja, slobode udrživanja kao i još jedan atak i pokušaj zastrašivanja zaštitnika ljudskih prava, istakao je u svom priopćenju Srđan Dizdarević, predsjednik Helsinškog komiteta za ljudska prava u Bosni i Hercegovini.

tačno.net
Autor 6.2.2014. u 14:08