Poplave u BiH: Nekoliko sela u okolini Nemile odsječeno od ostatka države

tačno.net
Autor 9.8.2014. u 12:13

Poplave u BiH: Nekoliko sela u okolini Nemile odsječeno od ostatka države

Putna komunikacija Nemila – Bistričak je u prekidu, jer je ponovo stradala aktiviranjem novih klizišta i nanosa koje je uzrokovala Bistrička rijeka, tako da su sela Šerići, Smajići, Kolići i druga mjesta koja se nalaze na području Nemile, u Zeničko-dobojskom kantonu, trenutno odsječena.

Na području Zeničko – dobojskog kantona, nakon nedavnih poplava građani najviše strahuju od novih klizišta.

Saobraćaj se na većini lokalnih i regionalnih puteva odvija otežano i usporeno, zbog odrona kamenja i zemlje što je uzrokovano obilnim  kišnim padavinama.

Na dionici puta Nemila – Topćić Polje, saobraća se jednom trakom jer je vodena bujica na put nanijela materijale koji onemogućavaju normalan saobraćaj. Saobraća se otežano i na regionalnim putevima, a posebno na područjima općina Žepče, Zavidovići i Olovo. Veliki broj lokalnih puteva je potpuno ili ozbiljno oštećen usljed klizišta i nanosa materijala, pa prema pojedinim mjestima trenutno nema putne komunikacije.

Vodostaj rijeka na području kantona se normalizuje i za sada nema prijetnji od izlijevanja rijeka i potoka, potvrdili su iz Uprave civilne zaštite Zeničko-dobojskog kantona.

Na svim ugroženim područjima,  angažovana je sva raspoloživa mehanizacija kako pravnih lica tako i Federalne uprave civilne zaštite, Kantonalne uprave civilne zaštite i  općinskih službi civilne zaštite.

Posebne ekipe rade na lokalitetima Nemile, Orahovice, Bistričaka, Topčić Polja, Željeznog Polja i drugih ugroženih naselja i sela, gdje se vrši uklanjanje posljedica nedavnih nepogoda. Mehanizacija je angažovana i na osposobljavanju puteva prema ovim mjestima koja su znatno oštećena.

Iz Kantonalne uprave civilne zaštite ZDK, za AA su potvrdili kako je situacija na terenu dodatno otežana činjenicom da je pokrenut veliki broj  novih klizišta. Očekuje se u narednom periodu  aktivno uključenje Oružanih Snaga BiH u otklanjanje posljedica nastalih prirodnom nepogodom na lokalitetu Željeznog Polja.

Građevinska operativa i mobilne ekipe na širem podučju općine Zenica i dalje su  na terenu gdje rade na raščišćavanju putnih komunikacija i održavanju minimalne prohodnosti na najugroženijim putnim pravcima nakon pojave novih klizišta uslovljenih nedavnim  poplavama. Na poručju ove općine, najviše se radi na sanaciji  rječnih  vodotoka.

U naselju Topčić Polje radi se danonoćno i nesmanjenim intenzitetom na raščišćavanju nanosa. Ekipe planiraju da tokom dana izvrše čišćenje i regulaciju korita Starinskog potoka. Ukoliko dođe do ispunjenja osnovih uslova rada, trebala bi se započeti i sanacija i djelimična rekonstrukcija puta Topčić Polje-Starina.

Građevinska operativa radi i na drugim dijelovima općine, na otkopavanju putne komunikacije za selo Sebuje, raščišćavanju naplavina na klizištu Kula, kao i rejonima Nemile, Orahovice i Kolića, gdje se raščišćavaju putne komunikacije, naplavine i klizišta.

Putna komunikacija Nemila – Bistričak je u prekidu, jer je ponovo stradala aktiviranjem novih klizišta i nanosa koje je uzrokovala Bistrička rijeka, tako da su sela Šerići, Smajići, Kolići i druga mjesta koja se nalaze na području Nemile,  trenutno odsječena.

Treba napomenuti kako je ova putna komunikacija bila sanirana od majskih poplava. Raspoloživa mehanizacija je na terenu i vrši se probijanje nanosa i klizišta kako bi se uspostavila minimalna  komunikacija prema ovim selima.

Orahovička rijeka se  povlači u svoje korito, a uz istu se vrši uklanjanje nanosa i održavanja putne komunikacije prema mjestu Orahovica.

Sa područja mjesta Topčić Polja stanovništvo, koje se javilo za evakuaciju je privremeno smješteno u zeničkoj kasarni ili domovima rodbine i prijatelja.

AA

tačno.net
Autor 9.8.2014. u 12:13

Tacno.net Aplikacija

Aplikacija