„Prvi mart” upoznao institucije s analizom postupanja institucija RS prema povratnicima u prijeratnim općinama prebivališta

tačno.net
Autor 22.5.2013. u 11:30

Koalicija organizacija civilnog društva “Prvi mart” uputila je na adrese državnih institucija, ambasada i stranih misija, međunarodnih i domaćih nevladinih organizacija, analizu postupanja institucija entiteta Republike Srpske prema povratnicima koji obnavljaju prebivalište u prijeratnim općinama prebivališta.

U analizi  je obuhvaćen pregled sistemskog i sistematskog kršenja Zakona o prebivalištu i boravištu Bosne i Hercegovine, slobode kretanje, slobode informiranja, slobode izbora prebivališta, posebno imajući u vidu da pomenute činjenice upućuju na kršenje ljudskih prava i osnovnih sloboda zagarantovanih Ustavom BiH.

Također, navodeni su i dokazi institucionalne diskriminacije građana koji pripadaju povratničkoj populaciji, posebno skrećući pažnju javnosti na ravnodušnost nadležnih institucija na navedeno ponašanje službenika u entitetu RS-a.

U analizi se zaključuje da lokalne policijske stanice u entitetu RS-a djeluju protivno Zakonu o prebivalištu i boravištu BiH, te s tim u vezi sve navedene činjenice upućuju na to da je osnov za pogrešno tumačenje prava i pogrešno utvrđivanje činjenica na terenu, zapravo rezultat izvaninstitucionalnih pritisaka političkih struktura.

Ovom prilikom građanska koalicija „Prvi mart“ uputila je poziv na snažniju institucionalnu kontrolu procesa registracije, značajnije učešće nadležne Agencije (IDDEEA) na nadzor zakonitosti procesa, te utvrđivanje odgovornosti lokalnih komandira i drugih službenih lica, a u vezi sa pitanjem zloupotrebe službenog položaja i mogućeg povezeivanja sa višim strukturama koje su naredile ovakvo postupanje.

tačno.net
Autor 22.5.2013. u 11:30