Sud utvrdio diskriminaciju

tačno.net
Autor 9.7.2014. u 10:47

Sud utvrdio diskriminaciju

Osnovni sud u Kotor Varošu je dana 02.07.2014. godine, po tužbi bošnjačke djece iz Vrbanjaca protiv Republike Srpske i Osnovne škole „Sveti Sava“ Kotor Varoš, donio rješenje kojim se odbacuje naša tužba kao neblagovremena.

Kao što je poznato, u pitanju je sudski spor u kojem smo mi i naša djeca  tražili da nam se uvede nacionalna grupa predmeta u školu.

Na navedeno rješenje naš advokat će podnijeti žalbu Okružnom sudu u Banja Luci, a obzirom na to da je očito da je rješenje prvostepenog suda nezakonito, nepravilno, ali i nepravedno, ali i pored toga Sud je utvrdio slijedeće činjenice i to naveo u obrazloženju presude:

–          da je Privremenim sporazumom o zadovoljavanju posebnih potreba i prava djece povratnika od 05.03.2002. godine, kojeg su potpisali ministri obrazovanja RS i FBiH, usaglašena i dogovorena mogućnost da roditelji djece u pogledu izučavanja nacionalne grupe predmeta biraju između entitetskog ili kantonalnog nastavnog plana i programa,

–          da su roditelji bošnjačke djece iz Vrbanjaca u toku školske 2012/2013 godine podnijeli zahtjev za uvođenje nacionalne grupe predmeta,

–          da zahtjev roditelja nije riješen, odnosno da ova grupa predmeta nije uvedena u školu u Vrbanjcima,

–          da su djeca kao tužitelji bili aktivno legitimirani da podnesu konkretnu tužbu,

–          da su maloljetni tužitelji dokazali da su u pogledu prava iz privremenog sporazuma stavljeni u nepovoljan položaj, da su različito tretirani u odnosu na druge učenike u RS-u i BiH ,

–          da su ispunjeni uslovi za uvođenje nacionalne grupe predmeta u školu u Vrbanjcima, a kako ista nije uvedena, da su djeca diskriminirana, da im je povrijeđeno pravo na jednako postupanje, odnosno da u ovoj školi postoji diskriminacija bošnjačke djece.

I pored svega spomenutog i utvrđenog sud je odbacio tužbu s obrazloženjem da je podnijeta po proteku četiri godine nakon stupanja na snagu Zakona o zabrani diskriminacije.

Dakle, sud je u materijalnopravnom i suštinskom smislu utvrdio da su bošnjačka djeca iz Vrbanjaca diskriminisana i dovedena u nepovoljan položaj i nejednako postupanje, odnosno da su svi njihovi navodi u pogledu uvođenja nacionalne grupe predmeta osnovani, dokazani i opravdani, ali je tužbu odbacio iz razloga formalne prirode, što je prilično kontradiktorno.

U odnosu na ovakva utvrđenja prvostepenog suda smatramo da će nam biti veoma lako sačiniti žalbu s opravdanim uvjerenjem da će viši sud naše zahtjeve usvojiti, a imajući u vidu posebno da je diskriminacija ove djece trajala prije podnošenja tužbe, da traje poslije podnošenja tužbe i da traje i postoji i danas.

Ova diskriminacija nije jednokratne prirode, ona je konstantna i permanentna, pa se stoga rokovi na koje se pozvao prvostepeni sud ne mogu primijeniti na konkretan slučaj.

Mi roditelji još jednom pozivamo ministra Mutabdžiju, premijrku Cvijanović i presjednika Dodika na dijalog kako bi riješili ovaj problem koji traje već nekoliko godina i pozivamo ih da poštuju činjenice utvrđene na Sudu.

tačno.net
Autor 9.7.2014. u 10:47

Tacno.net Aplikacija

Aplikacija