Apelacioni sud odbio rehabilitaciju Milana Nedića

RSE
Autor 24.4.2019. u 10:12

Apelacioni sud odbio rehabilitaciju Milana Nedića

Foto: Vesna Andjic RFE/RL

Apelacioni sud u Beogradu pravosnažno je odlučio da srpski premijer za vreme okupacije u Drugom svetskom ratu Milan Nedić ne može da bude rehabilitovan.

Kao neosnovana odbijena je žalba punomoćnika Nedićevih potomaka i potvrđeno prvostepeno rešenje Višeg suda u Beogradu iz jula 2018. godine kojim je odbijen zahtev za rehabilitaciju Milana Nedića.

Ovim je odluka o odbijanju rehabilitacije pravosnažna, tako da pokretači postupka više nemaju pravo žalbe. Odluka je objavljena na sajtu suda, danas 23. aprila 2019. godine.

Prvostepenim rešenjem Višeg suda od 11. jula 2018. godine kao neosnovan je odbijen zahtev predlagača za rehabilitaciju pokojnog Nedića.

Apelacioni sud u obrazloženju je odluke, koja je objavljena njegovom sajtu, naveo da je prvostepeni sud pravilno zaključio da se nisu stekli uslovi za rehabilitaciju Milana Nedića – predsednika Vlade, koju je postavio okupator Srbije, nakon kapitulacije Kraljevine Jugoslavije i njenog raspada.

“Dakle, lice čija se rehabilitacija traži je od strane okupatora postavljena za predsednika Vlade koja je za vreme manadata pomagala okupatoru, ne samo u eksploataciji dobara države i radne snage, već u progonu svih onih građana Srbije koji se nisu svrstavali na stranu okupatora ili nisu delili njegova politička ili ideološka ubeđenja ili se nisu pridržavali okupacionih propisa, a o čemu svedoči niz dokumenata”, zaključio je Apelacioni sud.

Nedić, predratni general i načelnik Generalštaba, nakon hapšenja po oslobađanju Srbije, februara 1946. godine izvršio je samoubistvo u zatvoru.

RSE

RSE
Autor 24.4.2019. u 10:12