Cijeli grad kao simbol građanskog otpora

Gradimir Gojer
Autor 10.8.2020. u 19:43

Cijeli grad kao simbol građanskog otpora

Dragan Stojković – Foto: Milomir Kovačević Strašni

Dragan Stojković “Okupirani grad”, MOST ART JUGOSLAVIJA, Zemun, 2020.

 

Oduvijek sam imao neki poseban senzibilitet, pa i stanoviti respekt za grad Zemun, koji me privlačio arhitektonsko-urbanističkim toponimima, zaronjenošću cijelog urbaniteta u Dunav, konačno rijetkom prijatnošću stanovnika ovog urbanog stratuma, ozbiljnim porijeklom vezanim za austrougarsku kulturu…

Taj i takav Zemun i danas ne osjećam kao rubno beogradsko područje, već kao autentičan grad po mjeri njegovih stanovnika.

U Zemunu je, nažalost, izvjesno vrijeme vlast nakon agresivnih ratova, koje je vodila Srbija devedesetih godina prošlog vijeka, držala Srpska radikalna stranka Vojislava Šešelja. Građani Zemuna svjesni nakaradne i fašistoidne vlasti samoorganizirano su se vrlo suptilnim otporom suprotstavljali radikalskoj vlasti.

Jedna od krupnih figura ovog jedinstvenog građanskog, kontinuiranog otpora bio je publicist i građanski aktivist Dragan Stojković, danas angažirani izdavač i urednik u udruženju MOST ART JUGOSLAVIJA iz Zemuna.

Svjestan značaja svih oblika građanskog otpora radikalskoj vlasti Stojković je ulagao velike napore da se kroz prigodne biltene Saveza nezavisnih građana Zemuna, ali i druge pisane dokumente o građanskom aktivizmu i otporu njegovih sugrađana, kao i fragmente iz štampe koja je pratila zbivanja, sačuvaju dokumenti za istoriju i na taj način postao je i svojevrsni hroničar otpora u Zemunu. Dokumente o toj građansko-aktivističkoj angažiranosti Stojković je sabrao u publikaciju Okupirani grad/građanski otpor radikalskoj vlasti u Zemunu, dokumenti 1997-1999.

O Biltenu nezavisnih građana Zemuna pravom politološkom argumentacijom svjedočio je Dragoš Ivanović na stranicama časopisa Republika 1999.: U zemlji gde je na političkoj sceni stalno prisutna obmana, agresivna pretnja i neskrivena mitomanija, kao pravo osveženje i ohrabrenje dođe svaka prava građanska inicijativa koja nudi drugačiji stil razmišljanja i ponašanja. U takve inicijative nesumnjivo spada i Bilten nezavisnih građana Zemuna koji izlazi i hrabro se probija u našoj javnosti.

Stojković je arhivirajući dokumente i pišući o ovoj sjajnoj samoorganiziranosti građana podigao dostojan pisani spomenik drugačijoj, demokratskoj i nenacionalističkoj Srbiji.

Zato mu Zemun i Srbija duguju veliku zahvalnost!

Gradimir Gojer
Autor 10.8.2020. u 19:43

Tacno.net Aplikacija

Aplikacija