Fond za humanitarno pravo

Predstavljen dosije o 43. motorizovanoj brigadi VRS-a u Prijedoru

tačno.net
Autor 31.5.2021. u 17:20

Izdvajamo

  • Refik Hodžić, novinar i aktivista iz Prijedora istakao je da je ovaj dosije, s obzirom na njegovu svrhu i da je objavljen u Srbiji i da dolazi iz Srbije, važan iz jedne preovladavajuće percepcije koja postoji u Prijedoru i koja je zasnovana na dovoljno jakim razlozima i činjenicama, a to je da je Srbija postala utočište za počinioce ratnih zločina iz BiH koji su ili u fazi suđenja ili se suočavaju sa optužnicama i koji u nekom trenutku bježe u Srbiju znajući da tamo neće biti procesuirani.

Povezani članci

Predstavljen dosije o 43. motorizovanoj brigadi VRS-a u Prijedoru

Fond za humanitarno pravo predstavio je danas svoj četrnaesti dosije o 43. motorizovanoj brigadi Vojske Republike Srpske u Prijedoru.

Dosije pruža uvid u strukturu i djelovanje 43. motorizovane brigade, jedinice Prvog krajiškog korpusa Vojske Republike Srpske (VRS), tokom ljeta 1992. godine, kada je ta jedinica, u sadejstvu sa jedinicama Policije Republike Srpske, Teritorijalne odbrane i različitim dobrovoljačkim grupama, izvršila napade na veliki broj sela i naselja s većinskim bošnjačkim ili hrvatskim stanovništvom u općini Prijedor. Ti napadi bili su praćeni sistematskim ubijanjem, zlostavljanjem, hapšenjem, zatvaranjem i iseljavanjem nesrpskog civilnog stanovništva općine Prijedor, kao i uništavanjem i pljačkanjem njihove imovine.

Tokom 1992. godine, na području opštine Prijedor stradalo je više od 3.000 civila, a za zločine počinjene u Prijedoru do danas nije odgovarao nijedan komandant brigada iz sastava Prvog krajiškog korpusa VRS koje su učestvovale u operacijama u Prijedoru.

Dosije su predstavili Ivana Žanić, direktorica Fonda za humanitarno pravo (FHP), Jovana Kolarić, istraživačica FHP-a i autorica ovog dosijea te Refik Hodžić, novinar i aktivista iz Prijedora.

Kako je istaknuto na ovom predstavljanju dosijea o 43. Motorizovanoj brigadi Vojske Republike Srpske, cilj dosijea da se javnosti u Srbiji predoče dokazi o učešću pojedinaca i brigade, odnosno jedinica vojske i policije, tokom učešća u sukobima na prostoru bivše Jugoslavije, a koji se trenutno nalaze u Srbiji i nisu procesuirani.

„Dosije je poziv da se iz institucija Srbije uklone svi oni koji su učestovali u zločinima tokom 90ih i kao poziv Tužilaštvu za ratne zločine da ti pojedinci budu procesuirani za ratne zločine. Ovaj dosije, kao i svaki prethodni, se bazira na autentičnim dokumentima Vojske Republike Srpske koji su kao dokazi prihvaćeni pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju. Tu su također izjave svjedoka, svjedočenje žrtava i svjedoka, ali i izvještaji kako međunarodnih tako i domaćih nevladinih organizacija i novinskih članaka vezane za zločine u Prijedoru. Ovaj dosije rasvjetljava ulogu 43. motorizovane brigade VRS u zločinima koji su počinjeni na teritoriji Prijedora. Ovi zločini su procesuirani u 11 predmeta pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju i 18 lica je za njih osuđeno. Tu je gotovo cijeli politički vrh Republike Srpske, dakle, Radovan Karadžić, Biljana Plavšić i Momčilo Krajišnik, ali i mnogi drugi pojedinci koji su odgovorni za ove zločine. Kao visoko rangirani oficir VRS-a za zločine u Prijedoru u prvostepenom postupku je osuđen i Ratko Mladić, a za sedmicu dana, 8. juna, Ratku Mladiću će biti izrečena i pravosnažna presuda“, kazala je direktorica Fonda za humanitarno pravo Ivana Žanić.

Refik Hodžić, novinar i aktivista iz Prijedora istakao je da je ovaj dosije, s obzirom na njegovu svrhu i da je objavljen u Srbiji i da dolazi iz Srbije, važan iz jedne preovladavajuće percepcije koja postoji u Prijedoru i koja je zasnovana na dovoljno jakim razlozima i činjenicama, a to je da je Srbija postala utočište za počinioce ratnih zločina iz BiH koji su ili u fazi suđenja ili se suočavaju sa optužnicama i koji u nekom trenutku bježe u Srbiju znajući da tamo neće biti procesuirani.

„Ono što ste vi uradili je barem na neki način podsjetnik na to da Srbija ima obaveze kada se radi o procesuiranju ljudi koji su počinili zločine u BiH, a žive u Srbiji, a isto tako ima obavezu da unaprijedi saradnju sa BiH u procesuiranju ratnih zločina u kontekstu te famozne reforme pravosuđa kojoj svi težimo. Mislim da je važno podsjetiti predstavnike Međunarodne zajednice na to koliko se pravi prljavih kompromisa po ovom pitanju i procesuiranje ratnih zločina često zauzima samo nekakvu tačku koju treba prekrižiti. Situacija u Prijedoru danas kada se uzme u obzir protok vremena od prvog suđenja za zločine u Prijedoru pred Tribunalom, suđenja koja su u vezi sa zločinima u Prijedoru vođena pred sudom BiH, a i u Banja Luci, možemo tačno da vidimo da su efekti tih suđenja ovdje u Prijedoru uvijek korespondirali načinu na koji se vodio i oblikovao društveni i politički diskurs. Na samom početku mi smo imali odbijanja potpuna bilo čega što dolazi iz Tribunala.“

Za kraj naglašeno je da pred sudom u Srbiji i u BiH nijedan komadant brigade u sastavu Prvog krajiškog korpusa nije procesuiran. U Srbiji nema optužnica protiv srednjeg kadra na nivou komadanta brigade. Trenutno je jedan postupak pred Sudom u Srbiji protiv Rajka Kušića. On je komadant Rogatičke brigade, međutim taj predmet nije bio rezultat istrage Tužilaštva za ratne zločine već je to predmet koji je ustupljen iz BiH.

„Mi smo danas podnijeli krivičnu prijavu protiv Vladimira Arsića, komadanta 43. motorizovane brigade i Radmila Zeljaje i njegovog zamjenika te još nekoliko lica za zločine koji su počinjeni u Prijedoru tokom rata u BiH. Vidjet ćemo da li će Tužilaštvo za ratne zločine uraditi nešto protiv te prijave“, dodali su.

tačno.net
Autor 31.5.2021. u 17:20