Izgubljeno u preseljenju / Mirjana Boba Stojadinović / Gradska galerija Požega /

tačno.net
Autor 5.10.2015. u 16:27

Izgubljeno u preseljenju / Mirjana Boba Stojadinović / Gradska galerija Požega /

Gradska galerija Požega / Kulturni centar Požega

Izgubljeno u preseljenju
Mirjana Boba Stojadinović

8 – 24. oktobar 2015.godine

Otvaranje sa performansom pečatiranja: četvrtak, 8. oktobar  2015. u 19 časova

„Mirjana Boba Stojadinović poslednjih petnaestak godina svoju umetničku praksu razvija na preseku višemedijskih istraživanja tema koje bi se najšire mogle vezati za pitanja različitih aspekata iskustvenosti prostora, bilo u sferi intimnih neposrednih okruženja ili javnog i kolektivnog odvijanja i manifestovanja naših egzistencija. Pristupajući fenomenu prostora kao mediju per se umetnica realizuje čitav niz radova u kojima se problemski fokusira na višedimenzionalni karakter prostornih formi koje svakodnevno doživljavamo, ne samo kroz vizuelnu percepciju fizičkog, datog i opipljivog, već kroz čitavu mrežu odnosa, veza, interakcija.

Tekstualni i audio zapisi, fotografija, site specific intervencije, objekti, performativne akcije samo su neki od umetničkih izraza i delovanja u okviru kojih autorka promišlja i otkriva prostor, specifikum njegovih struktura i dinamika konstituisanih u relacijama sa društvenim kontekstima i pojavnostima. U preispitivanju naših raznolikih susreta i uodnošavanja sa prostorom Boba otvara i jedno vrlo kompleksno polje njegovih sagledavanja i razumevanja u simboličkim sadržajima, psihološkim i emotivnim rezonancama koji ga bitno vrednosno i značenjski određuju, formiraju i odražavaju.“ (Miroslav Karić)

—–

Boba Mirjana Stojadinović, rođena je u Beogradu 1977. godine gde trenutno živi. Diplomirala i magirstrirala na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, i magistrirala na Institutu Pit Cvart u Roterdamu, Holandija i Fakultetu umetosti u Plimutu, Velika  Britanija. Samostalno je izlagala u galerijama u Beogradu (SKC, DOB, Remont, FLU, REKS, KC Grad), Somboru (Galerija Kulturnog centra Laza Kostić), Zrenjaninu (Savremena galerija), Čačku (Umetnička galerija Nadežda Petrović) i Kragujevcu (Galerija Studentskog kulturnog centra). Osmislila je, organizovala i učestvovala u brojnim grupnim izložbama u zemlji i inostranstvu, uključujući Klovićevi dvori, Zagreb, PARCO, Pordenone Arte COntemporanea, Pordenone/IT, Nacionalni muzej Slovenije, Ljubljana/SI, Muzej savremene umetnosti Beograd, Palazzo Forti gallery of modern art, Verona/IT, Memorijal Nadežde Petrović, Čačak, TENT. Roterdam/NL, itd.

Dobitnica je nagrade 25. Memorijala Nadežde Petrović 2010. godine u Čačku. U saradnji sa drugim umetnicima inicirala je i realizovala više projekata koji se bave vizuelnom umetnošću u javnom i privatnom prostoru, kao i organizacijama koje vode umetnici. Od 2010. godine je autor i realizator projekta-foruma UMETNIK KAO PUBLIKA,

serije javnih diskusija među publikom o odabranim umetničkim radovima. Početkom 2014. godine objavljena je opsežna knjiga posvećena projektu. [http://razgovori.wordpress.com].

Boravila je u rezidencijalnim programima KulturKontakt u Beču (2011.), Rondo (2013.) i CCN (2014.) u Gracu, i Kunstlerhaus u Dortmundu (2014.).

Njeni radovi nalaze se u kolekcijama Muzeja savremene umetnosti Beograd, Telenor kolekcije savremene srpske umetnosti (Beograd), Savremene galerije Zrenjanin, Studentskog kulturnog centra Kragujevac, itd.

tačno.net
Autor 5.10.2015. u 16:27