KONKURS U INSTITUTU ZA UMETNIČKU IGRU

tačno.net
Autor 7.6.2016. u 16:50

KONKURS U INSTITUTU ZA UMETNIČKU IGRU

Institut za umetničku igru, prva i jedina visokoškolska institucija za umetničku igru u Srbiji, raspisuje konkurs za upis studenata u 2016/17 studentsku godinu.

Ukupan broj studenata za osnovne studije umetničke igre (klasičan balet, savremena igra, koreografija i pedagogija) koji će biti primljeni je 20.

Pripremna nastava za klasičan balet i savremenu igru održavaće se od 13. do 24. juna ove godine.

Nastavu iz klasičnog baleta vodiće prof. Liana Dorina Ianku, a nastavu iz Savremene igre Isidora Stanišić. Konsultacije za odsek koreografija vodiće prof. Snežana Arnautović Stjepanović, doc. Igor Koruga i prof. Aleksandar Ilić.

Prijemni ispit za odsek klasičan balet i pedagogija održaće se 25. juna 2016.

Prijemni ispiti za odsek savremena igra i koreografija održaće se 26. juna 2016.

-Ispit iz klasičnog baleta podrazumeva exercices kod štapa i na sredini, allegro i exercices na prstima;

-Ispit iz savremene igre podrazumeva pod, vežbe na centru i improvizacije.;

-Ispit iz koreografije podrazumeva savremeni klass i koreografiju sa kratkim opisom do tri minuta (kandidat ne mora sam da izvodi koreografiju);

-Ispit iz pedgogije podrazumeva obaveznu završenu srednju baletsku školu i exercices kod štapa, na sredini, allegro i exercices na prstima;

-Test opšte kulture i poznavanja Engleskog jezika biće održan 27. juna 2016.

Konsultacije i dodatna obaveštenja mogu se dobiti u studentskoj službi 011 41 40 420 svakog radnog dana od 9 do 17 časova ili lično ulica Bulevar vojvode Mišića 43. Beograd, Kabinet 334.

tačno.net
Autor 7.6.2016. u 16:50