Link plus: Krivične prijave zbog nezakonitog ubijanja pasa u Rumi

tačno.net
Autor 26.11.2014. u 10:17

Link plus: Krivične prijave zbog nezakonitog ubijanja pasa u Rumi

U Srbiji nema političke volje da se problem napuštenih životinja reši na zakonit i human način

Piše: Nataša Vukmirović

Udruženje Link plus iz Beograda podnelo je danas Osnovnom javnom tužilaštvu u Rumi krivičnu prijavu, kao i prijavu republičkoj veterinarskoj inspekciji protiv odgovornih lica u zoohigijenskoj službi, javnom preduzeću „Komunalac“  i Opštini Ruma zbog kršenja više odredbi Zakona o veterinarstvu, Zakona o dobrobiti životinja, Krivičnog zakonika i Pravilnika o uslovima koje moraju da ispunjavaju pansioni i prihvatilišta za životinje, odnosno zbog masovnog nezakonitog ubijanja napuštenih pasa koji su uhvaćeni na teritoriji opštine Ruma.

Prijava je podneta i Etičkom komitetu Veterinarske komore Srbije, sa zahtevom da se oduzme licenca doktorima veterinarske medicine koji su neposredni izvršioci krivičnog dela masovnog ubijanja napuštenih životinja u Rumi.

U udruženju Link plus navode da postoji osnovana sumnja da je 2012. godine u Rumi nezakonito ubijeno više od 700 pasa, a u prvih osam meseci 2014. godine 434 psa. U dokumentaciji u koju je udruženje imalo uvid piše da su psi koji su ubijeni bili u solidnom ili dobrom stanju. Zbog toga se od Osnovnog javnog tužilaštva u Rumi zahteva da pokrene istražni postupak i utvrdi stvaran broj ubijenih napuštenih životinja u Rumi od 2009. godine do danas.

Zoohigijenska služba JP Komunalac dobija od opštine oko 10 000 000 dinara godišnje, ima dovoljno novca da se psi i mačke zbrinjavaju u skladu sa zakonom, odnosno da se sterilišu, čipuju i vakcinišu protiv besnila i da se vraćaju na staništa, gde čuvaju teritoriju od dolaska novih nesterilisanih jedinki i žive uz pomoć građana – staratelja koji ih hrane i po potrebi leče. Ovakav program po metodi CNR (uhvati-steriliši-vrati) sprovodi se u Beogradu, Novom Sadu, Kraljevu, Kovinu, Zrenjaninu i mnogim drugim lokalnim samoupravama.

Građani moraju da budu svesni da se njihovim novcem plaća izvršenje krivičnih dela, i to u ogromnom broju i u produženom trajanju. U Srbiji nema političke volje da se problem napuštenih životinja reši na zakonit i human način, iako udruženja građana godinama predlažu efikasne mere koje bi zaustavile masovno napuštanje kućnih ljubimaca i njihovo izbacivanje na ulicu.

Za krivično delo ubijanje i zlostavljanje životinja Krivičnim zakonikom je predviđena novčana i kazna zatvora do tri godine kada se radi o ubijanju većeg broja životinja. Za prekršaje koji su navedeni u prijavi republičkoj inspekciji zaprećene su novčane kazne od 100.000 do 1.000.000 dinara za pravna lica.

Postavlja se pitanje zašto veterinarska inspekcija nije obavestila tužioca o krivičnim delima o kojima ima saznanja, jer redovno vrši nadzor nad radom zoohigijenske službe i prihvatilišta.

U prijavi se od veterinarske inspekcije zahteva da utvrdi ko su odgovorna lica u organu lokalne samouprave od 2009. godine do danas koja su odgovorna što Opština Ruma nije izradila i ne sprovodi program kontrole i smanjenja populacije napuštenih pasa i mačaka u skladu sa članom 54. stav 1. Zakona o dobrobiti životinja, odnosno što se u Opštini Ruma sprovodi ubijanje napuštenih životinja suprotno zakonu, kao i što nije obezbedila prihvatilište koje ispunjava uslove propisane zakonom.

Takođe se zahteva da veterinarska inspekcija u skladu sa članom 27. Zakona o državnoj upravi odmah kao preventivnu meru zabrani svako dalje lišavanje života životinja u prihvatilištu JP Komunalac iz Rume i u veterinarskoj ambulanti koja tom preduzeću pruža veterinarske usluge na osnovu ugovora.

Udruženje Link plus je registrovano u oblasti razvoja građanskog društva i edukacije, a aktivni smo u zalaganju za vladavinu prava i dobru upravu, zaštitu ljudskih prava, životne sredine i dobrobiti životinja.

tačno.net
Autor 26.11.2014. u 10:17