Nema venčanja, nema krštenja, samo sahrane!

tačno.net
Autor/ica 3.12.2016. u 12:28

Nema venčanja, nema krštenja, samo sahrane!

Prahovo. Prah. Prašina. Jedno značenje, tri imena? Tri stvari, samo slično ime?

Prahovo je mesto u Istočnoj Srbiji u blizini Negotina. Mesto za koje se može reci da izumire. Ali polako izumire. Izdiše. Šta Prahovo polako izdiše? Verovatno vazduh pun praha i prašine.

Jedno naselje u Prahovu se zove Kolonija. Kolonija može biti raznih. Od naseljeničkih do kaznenih kolonija. Verovatno bi prvobitna Kolonija više odgovarala ovom prvom opisu. Da je to bila naseljička, radnička kolonija po kojoj je i samo naselje i dobilo ime. Sadašnja Kolonija bi se pre mogla nazvati kažnjenička kolonija. Kažnjenička jer bilo ko, ko ceni svoje zdravlje, bi samo po kazni mogao da živi u Koloniji.

Šta se to dešava u Prahovu i Koloniji?

Nadomak Kolonije se nalazi veliki industrijski kompleks, bivša “Industrija Hemijskih Proizvoda (IHP) Prahovo”, koja je osnovana 60-tih kao fabrika superfosfata i različitih granulata. Fabrika takvih đubriva ima i svoje nusproizvode. To je i normalno. Imala ih je i “IHP Prahovo”, ima ih i “Elixir Prahovo”, koji je pre 5-6 godina privatizovao starog i posrnulog giganta. Šta nije normalno? Bilo koje nepropisno odlaganje, skladištenje i postupanje sa takvim nusproizvodima, bilo gde u svetu da se to dešava. To nije normalno. U svetu se takva odlagališta nalaze daleko od naseljenih mesta i poštuju se norme zagađujućih materija u vodi, zemljištu i vazduhu.

Dalekih 60-tih godina, žitelji Prahova i Kolonije nisu imali toliko problema sa zagađenjem koje imaju danas. Normalno? Nenormalno!

Napretkom nauke i tehnologije, koja je u poslednjih 50-ak godina napredovala više nego u 200 godina pre toga, očekuje se i napredak u postupanju sa takvim materijama i zagađivačima. Nenormalno? Normalno!

Svako ima pravo na zdrav život i zdravu životnu sredinu. To su jedni od osnovnih postulata Evropske Unije.

Žitelji Kolonije, Prahova, pa čak i Negotina se poslednjih godina žale na užasnu situaciju u kojoj se nalaze. Osećaju se, kažu, kao da ih neko stalno, polako, truje. Kažu da više nema ni venčanja, ni krštenja u njihovim mestima i crkvama. Samo sahrane. Sahrane uglavnom mladih ljudi. Ljudi koji bi trebali još da žive, koji su možda tek tada u najboljim godinama. Ali najbolja odela ne nose u grad ili na posao. Najbolja odela nose na sopstvenim sahranama.

Svi upiru prst u “Elixir Prahovo”. Kažu da su sigurni da enormno zagađenje vazduha, vode i zemljišta, uzrok mora imati u toj fabrici. Kažu da toplana u fabrici radi na ugalj i da često ne mogu ni prozore da otvore od čađi i zagađujućih materija u vazduhu. Kažu da im je zemlja otrovana do te mere da seljaci, koji prodaju na pijacama, nipošto ne konzumiraju sopstvene proizvode. Koji to seljak ne konzumira ono što je njegova ruka proizvela? Svestan i uplašen seljak. Kažu da se otpad, opasan otpad, otpad koji treba da se odlaže na vrlo specifičan način i na vrlo specifično, udaljeno i zaštićeno mesto, ispušta u reku i odlaže u krugu fabrike, koja je na samo stotinjak metara udaljena od prvih kuća. Kažu da je broj karcinoma u stalnom porastu prethodnih godina i da je većina preminulih u poslednje vreme obolela od različitih oblika karcinoma. To kažu meštani. I strahuju. Ko je sledeći?

A šta kaže “Elixir Prahovo”? Njihova zvanična saopštenja kažu da “Elixir Prahovo” posluje u skladu sa zakonom i da njihove emisije zagađujućih materija ne prelaze okvire dozvoljenih vrednosti. Kažu da ulažu u zaštitu životne sredine i da su, od kad su privatizovali ovo preduzeće, uložili ogromna sredstva u zaštitu i unapređenje životne sredine, kao i zdravlja svojih zaposlenih. Kažu da se njihovi zaposleni redovno podvrgavaju sistematskim pregledima i da nisu imali nikakve čudne ili zabrinjavajuće slučajeve. drugim rečima, njihovi zaposleni su svi zdravi.

A šta kažu zvanični podaci medicinskih ustanova o zdravstvenom stanju stanovnika Prahova i radnika u “Elixiru Prahovo”?

Obratili smo se Biljani Paraskijević, iz Zdravstvenog Centra Negotin s pitanjem o zdravstvenom stanju stanovnika MZ Prahovo i radnika kompanije “Elixir Prahovo”. Dobili smo sledeći odgovor:

– Na nivou ZC Negotin ne postoje relevantni podaci, niti studije istraživanja o obolevanju i uzrocima smrtnosti stanovnika MZ Prahovo.

– Što se tiče zdravstvenog stanja zaposlenih u kompaniji “Elixir Prahovo”, od početka 2016. godine u ZC Negotin obavljeno je 350 sistematskih pregleda radnika na zahtev i o trošku kompanije “Elixir Prahovo”.

Dakle, nismo dobili odgovor na pitanje o zdravstvenom stanju stanovnika MZ Prahovo i zaposlenih u kompaniji “Eliksir Prahovo”.

Ozbiljne pretnje zahtevaju i ozbiljne i pravovremene reakcije i odgovore! Pretnja po zdravlje je jedna od najozbiljnijih pretnji. Tako je treba i shvatiti, šta god da je uzrok toj pretnji. Pretnja se treba ispitati. Protivnik treba biti poznat. Tek kad je protivnik poznat, onda se bira oružje za borbu. Borbe se dobijaju zajedničkim snagama i trudom. Svih onih koji su, na bilo koji način pogođeni iliodgovorni za ovakvo stanje.

Svako ima pravo na zdrav život i zdravu životnu sredinu. Svako ima pravo da koristi to pravo. Niko nema pravo da ikome uskraćuje to pravo. Ko god da je neko.

Tekst: Dino Mujanović, Vojvođanska zelena inicijativa

Fotografije: Zelena patrola nea delu

Link prema emisiji “Prahovo – Nema venčanja, nema krštenja, samo sahrane”, iz dokumentarnog tv serijala Zelena patrola na delu

https://www.youtube.com/watch?v=ET-oLM5bDKEHYPERLINK “https://www.youtube.com/watch?v=ET-oLM5bDKE&t=48s”&HYPERLINK “https://www.youtube.com/watch?v=ET-oLM5bDKE&t=48s”t=48s

Tagovi:
tačno.net
Autor/ica 3.12.2016. u 12:28