Potrebna je promena!

tačno.net
Autor 28.4.2016. u 09:56

Potrebna je promena!

1. maj, 11h: Trg republike, Beograd (i Trg cara Jovana Nenada, Subotica)

Levi samit Srbije vas poziva da se pridružite Prvomajskoj protestnoj šetnji od Trga republike do Slavije.

Prvi maj je dan koji simbolizuje borbu radnica i radnika za veća prava. Prava radništva se nalaze se pod kontinuiranim udarom već više od 25 godina. Nezaposlenost je u stalnom porastu, a položaj onih koji imaju posao sve je nesigurniji. Veliki deo stanovništva je osiromašio, dok je bogatstvo koje smo zajedno izgrađivali tokom socijalizma sada privatizovano i koncentrisano u rukama nekolicine privilegovanih. Našim novcem iz zajedničkog budžeta se subvencionišu privatni investitori koji otvaraju malo slabo plaćenih i nesigurnih radnih mesta. Penzije i socijalna zaštita su pod udarom, dok su zdravstvo i školstvo sve nedostupniji siromašnijim slojevima. Žene i manjinske grupe su posebno ugrožene.

Na ovu katastrofalnu situaciju najveći deo stanovništva nema nikakav uticaj.

Sve što nam je preostalo od demokratije su izbori. Ali ispostavilo se da na izborima mi nemamo izbora. Sve postojeće partije u manjoj ili većoj meri učestvovale su u vlasti i sve imaju manje ili više istu politiku. To je i razlog zašto polovina stanovništva ni ne glasa. Sistem ne nudi alternativu niti nam omogućava da zaista odlučujemo o tome kako želimo da živimo.

Okupićemo se ovog Prvog maja kako bi se naš glas čuo. Zahtevamo demokratiju u ekonomiji i politici!

U prvi plan stavljamo princip solidarnosti. Borimo se za očuvanje tekovina socijalne države.

Ne želimo tržišnu utakmicu i društvo koje služi interesima profita i privatnog kapitala, već želimo saradnju, uzajamnu pomoć, i društvo u kojem je prioritet zadovoljenje potreba ljudi. Ne želimo dalje privatizacije, ne želimo budžetske rezove. Hoćemo svima dostupno i kvalitetno zdravstvo i školstvo. Ne želimo javno-privatna partnerstva jer u njima je rizik javan, a profit privatan. Ne želimo ni međusobno takmičenje sa susednim državama u privlačenju stranih investicija jer to zapravo predstavlja takmičenje u srozavanju radničkih prava i snižavanju cene rada. Hoćemo javne investicije u proizvodnju, punu zaposlenost uz dobre plate i kvalitetne poslove. Zalažemo se za jačanje i demokratizaciju javnog sektora i prekid politike zaduživanja; za radničko upravljanje i zadrugarstvo; za izmene zakona u korist radnih ljudi i politiku preraspodele u korist radnika i radnica. Ističemo važnost borbe za jednakost polova i rodnu ravnopravnost kao i borbu protiv diskriminacije. Protivimo se smanjenju penzija jer se time starijim generacijama oduzima ono što su pošteno zaradili.

Zahtevamo promene političkog sistema kojima će biti omogućeno efikasno i direktno učestvovanje najširih društvenih slojeva u donošenju političkih odluka.

Mi hoćemo da se pitamo, da budemo akteri, protagonisti! Vlast u državi je pod monopolom političke i ekonomske elite na koju odlučujući uticaj imaju velike sile i međunarodne finansijske institucije. Zalažemo se za sistem participativne demokratije u kome najširi društveni slojevi aktivno učestvuju, predlažu rešenja, donose odluke, slobodno i direktno biraju i smenjuju nosioce javnih funkcija i kontrolišu njihov rad.

Neki kažu da je ovo utopija, mi kažemo da je to normalan život dostojan čoveka i u borbi za to ćemo izaći na ulice i ovog Prvog maja! Pridružite nam se!

 

 

tačno.net
Autor 28.4.2016. u 09:56