Potrebnije nego ikada

Gradimir Gojer
Autor 22.10.2019. u 09:10

Potrebnije nego ikada

u povodu šestog izdanja knjige Svetlane Broz „Dobri ljudi u vremenu zla“, Gariwo, 2019.

Kada jedna knjiga na našim prostorima doživi šest izdanja, ta činjenica sama po sebi zahtjeva ozbiljan komentar, a ne tek vijest usputnicu.

Svetlani Broz pošlo je za rukom da, sizifovskom upornošću, još tijekom krvave bosanske vojne, sačini knjigu svjedočanstvenih proza o dobroti i dobrim ljudima u zlim vremenima – nevremenima.

Knjiga Dobri ljudi u vremenu zla istinom je ovaploćena zbirka svjedočenja ljudi kojima su u najtežim ratnim godinama ruku pomoći, solidarnosti i goleme ljudske dobrote pružali ljudi iz etnije kojoj ti svjedočanstvenici iz knjige nisu pripadali!!!

Kada minu vojne svi očekuju libre pune zla, koje je bilo glavnim junakom tih ratnih godišta.

Svetlana Broz, kardiolog i antropolpog krenula je drugim, evidentno težim putem, da sakupi dirljive, potresne svjedočanstvene biljure o ljudskoj dobroti. Na svim meridijanima ovog nemirnog svijeta knjiga Dobri ljudi u vremenu zla pobuđivala je i pobuđuje golemu pozornost, a može se sa sigurnošću tvrditi da je koncept, pa i ukupna djelatnost NVO Gariwo, temeljen na duboko humanističkim zasadama ove knjige.

Knjiga je to potpuno oponentna nacionalističkim postavkama o nemogućnosti zajedničkog života. Ona daje putokaze za izlaske iz tunela i nedođija sve prisutnije ksenofobije i svekolikih oblika fašizma kod nas i u Europi.

Njeno šesto izdanje sa draguljnim predgovorom, koji je u stvari brevijar o ovoj knjizi, obogaćeno kongenijalnim Bačanovićevim dizajnerskim mišljenjem naslovnice događaj je u našem nakladništvu.

Knjiga potrebnija nego ikad!

Bravo Gariwo!

Bravo i za MOST ART JUGOSLAVIJA, izdavača iz Zemuna, koji priprema prvo izdanje ove knjige u Srbiji!

Najpotrebnije u vremenu procvata fašizma!

Uspjesi kod široke čitalačke publike i nova izdanja, osobito nova kritička pročitavanja ove knjige pokazuju da je tragični kontekst, u kojem se našla zalutala kompletna svjetska stvarnost, dometnuo nove vrijednosti knjizi, koja je svojim sadržajem trajna dugoročna oponencija zlu, podjelama, limitima, šovinizmu, ksenofobiji i sveopćoj fašizaciji.

Tragični kontekst u kojem se pojavljuje šesto izdanje knjige Dobri ljudi u vremenu zla pokazuje apsolutni trijumf ovakve literarne angažiranosti dokumentarnog tipa u odnosu na jasno etabliranje formi koje propagiraju opću fašizaciju u svim slojevima naše dramatične zbilje.

Zato je, poglavito zbog povjesnog trenutka u kojem se pojavlljuje ova knjiga Svetlane Broz, u neku ruku, i značajnija nego ranije, kao primjer tople ljudske angažiranosti u najširim sferama i najširim mogućnostima, po mnogo čemu, ograničenog humaniteta, danas i ovdje!

Gradimir Gojer
Autor 22.10.2019. u 09:10