Velika anketa portala tacno.net: Građani žele veća prava za gejeve, osobe sa invaliditetom i Rome

tačno.net
Autor 29.10.2013. u 09:23

Velika anketa portala tacno.net: Građani žele veća prava za gejeve, osobe sa invaliditetom i Rome

Portal tacno.net uradio  je istraživanje u  više gradova BiH o  položaju gej zajednice , te odnosu prema osoba sa invaliditetom.

Više od hiljadu ispitanika u Mostaru, Stocu, Nevesinju , Gacku, Prijedoru, Bijeljini, Jajcu, Sarajevu, Bihaću, Kiseljaku odgovaralo je na naša pitanja o LGBT zajednici, položaju Roma i položaju osoba sa invaliditetom.

Ispitivanje je pokazalo  iznenađujuće visok stepen senzibiliziranosti opšte populacije prema LGBT osobama;68,5% ispitanika  smatra da  pripadnici LGBT zajednice trebaju imati ista prava kao i ostali građani B i H.  Više od 70 posto  ispitanika smatra da nasilje prema osoba LBGBT populacije treba biti zakonski smatrano kao napad iz mržnje i žestoko sankcionisano; 60,5% smatra da još nije došlo vrijema da se dopusti LGBT  osobama posvajanje djece.

Ispitivanje je pokazalo  da   i ispitanici iz ruralnih  djelova zemlja ili manjih mjesta sve više prihvataju različitost seksualnog identiteta.    Skoro u istim postocima i muškarci i žene traže žestok odgovor države prema nasilju na LGBT  članovima.

Ovo je veoma ohrabrujuće istraživanje. Naši  istraživači su provodili dane širom BiH  i iz brojnih razgovora sa ljudima vidljiv je pad stepena homofobije.

Želimo Rome kao punopravne  članove našeg društva, pokazala je anketa koju smo uradili   u Mostaru, Stocu, Nevesinju , Gacku, Prijedou, Bijeljini, Jajcu, Sarajevu, Bihaću, Kiseljaku.  Više od 80 posto ispitinika smatra da državi nije uradila  dovoljno za popravljanje položaja Roma. Više od 65 postoispitanih smatra da Romi trebaju biti prioritet vlada na svim nivoima, a 67 posto smatra da treba donijeti hitnu strategiju za uključivanje Roma u društvene procese. Čak 82 posto ispitanika smatra da nema nikakvih predrasuda prema Romima.  Zanimljivo je da je skoro identičan postotak  ispitinika  u većim i manjim gradovima tražio bolji položaj Roma.  Muškarci i žene su skoro identično senzibilni za probleme Roma.

Da li zbog rata ili nekod drugog razloga ali društvo postaje sve senzbilnije prema osobama sa invaliditetom.  Čak 76 posto ispitanika smatra da država ne radi dovoljno za invalide. Njih 80 posto smatra da treba donijeti zakon  koj iće omogućiti bolji položaj invalida ; 85 posto ispitanika smatra da nema nikakvih predrasuda prema osobama sa invaliditetom.

 Trebaju li pripadnici LGBT  zajednice imati ista prava kao i ostali građani BiH?

Da: ,68,5%

Ne: 15.5%

Ne znam: 16%

Treba li donijeti zakon koji će napade na  pripadnike  LGBT zajednice tretirati kao napad iz mržnje  i žestoko sankcionisati iste?

Da:72,5%

Ne: 9%

Ne znam: 18.5%

Treba li omugućiti pripadnicima LGBT  zajednice posvajanje djece?

Da: 28%

Ne: 60,5 %

Ne znam: 11.5%

Da li je država uradila dovoljno za romsku nacionalnu manjinu?

Da: 11%

Ne: 80%

Ne znam: 9 %

Treba li donijeti strategiju za poboljšanje položaja Roma u BiH?

DA: 67%

Ne: 26, 3%

Ne znam: 6. 7%

Imete li predrasude prema Romima?

 

DA: 10 %

Ne: 82 %

Ne znam 8 %

 

Da li je država dovoljno uradila za osobe sa invaliditetom?

Da: 10%

Ne: 76%

Ne znam 14 %

 

Treba li donijeti zakon koji će poboljšati položaj invalida  u BiH?

Da: 80 %

Ne: 8%

Ne znam 12 %

 

Imate li predrasude prema invalidima:

DA: 15 %

NE: 85 %

 

Nemajući ambiciju da ova anketa sigurno oslikava odnos društva prema manjinski grupama ona ipak sugeriše trend preispitivanja stoljetnih predrasuda i bolesti tradicionalnog društva.

 

Tacno.net će nastavljati da radi analize koje ću pokušati odgovoriti na pitanje koliko se bosansk hercegovačko društvo suočava sa vlastitim bolestima i predrasudama.

 

 

 

Da li zbog rata ili nekod drugog razloga, ali društvo postaje sve senzbilnije prema osobama sa invaliditetom.  Čak 76 posto ispitanika smatra da država ne radi dovoljno za invalide. Njih 80 posto smatra da treba donijeti zakon  kojim će  se omogućiti bolji položaj invalida , a  85 posto ispitanika smatra da nema nikakvih predrasuda prema osobama sa invaliditetom.

 

Trebaju li pripadnici LGBT  zajednice imati ista prava kao i ostali građani BiH?

Da: ,68,5%

Ne: 15.5%

Ne znam: 16%

 

Treba li donijeti zakon koji će napade na  pripadnike  LGBT zajednice tretirati kao napad iz mržnje  i žestoko sankcionsati iste?

Da:72,5%

Ne: 9%

Ne znam: 18.5%

Treba li omugućiti pripadnicima LGBT  zajednice posvajanje djece?

Da: 28%

Ne: 60,5 %

Ne znam: 11.5%

Da li je država uradila dovoljno za romsku nacionalnu manjinu?

Da: 11%

Ne: 80%

Ne znam: 9 %

Treba li donijeti strategiju za poboljšanje položaja Roma u BiH?

DA: 67%

Ne: 26, 3%

Ne znam: 6. 7%

Imate li predrasude prema Romima?

 

DA: 10 %

Ne: 82 %

Ne znam 8 %

 

Da li je država dovoljno uradila za osobe sa invaliditetom?

Da: 10%

Ne: 76%

Ne znam 14 %

 

Treba li donijeti zakon koji će poboljšati položaj invalida  u BiH?

Da: 80 %

Ne: 8%

Ne znam 12 %

 

Imate li predrasude prema invalidima:

DA: 15 %

NE: 85 %

Nemajući ambiciji da ova anketa sigurno oslikava odnos društva prema manjinski grupama ona ipak sugeriše trend preispitivanja stoljetnih predrasuda i bolesti tradicionalnog društva.

Tacno.net će nastavljati da radi analize koje ću pokušati odgovoriti na pitanje koliko se bosanskohercegovačko društvo suočava sa vlastitim bolestima i predrasudama.

 

tačno.net
Autor 29.10.2013. u 09:23

Tacno.net Aplikacija

Aplikacija