Skupština slobodne Srbije: Troškove pravosuđa vlast prebacuje na ekonomski iscrpljene građane

tačno.net
Autor/ica 7.6.2021. u 16:10

Skupština slobodne Srbije: Troškove pravosuđa vlast prebacuje na ekonomski iscrpljene građane

Vlast je ponovo, Nacrtom zakona o parničnom postupku, pokušala da podjarmi građane Srbije, kazali su iz Skupštine slobodne Srbije.

Kako navode iz Skupštine, uslovljavanje sudske zaštite prava građana hitnim plaćanjem sudskih taksa, pod pretnjom nepovoljnog okončanja postupka, necivilizovan je, neustavan i pohlepan gest vlasti prema građanima Srbije.

“Za sada, ministarka pravde je sa Advokatskom komorom Srbije potpisala sporazum o povlačenju uslovljavanja sudske zaštite plaćanjem taksi. Navodno, biće povučene i odredbe o retroaktivnom dejstvu zakona, koje nisu ni smele ugledati svetlost dana, zato što su suprotne Ustavu”, dodali su.

Sve više se troškovi pravosuđa prebacuju na ekonomski iscrpljene građane, te kako kažu, uvođenje javnog beležništva i izvršitelja plaćaju građani, a ne država iz budžeta koji stvaraju građani.

Istakli su i to da sada vlasti pokušavaju da građane još više opterete, iako se sudije, javni tužioci i ostali u pravosuđu plaćaju iz našeg budžeta. Mi smo izvori prihoda za budžet. Imamo pravo na nepristrasno, nezavisno i pravedno sudstvo. Vlast je nameravala da okonča veliki broj sudskih postupaka bez pravične rasprave o pravima i obavezama stranaka, na teret onih koji nemaju novca za sudske takse.

“Zapamtićemo ovaj njihov, za sada, zaustavljeni pokušaj.

Ne smemo dozvoliti da se ponovi.”

tačno.net
Autor/ica 7.6.2021. u 16:10