Studenti državnih fakulteta hoće da zatvore privatne

tačno.net
Autor 3.7.2014. u 13:14

Izdvajamo

  • Po rečima Jovana Žugića, predsednika Saveza studenata Pravnog fakulteta, “donošenje zakona je aktuelizovano sramnim aferama koje se dešavaju na privatnim visokoškolskim ustanovama, usled kojih je postalo očigledno da kvalitet obrazovanja koje one pružaju ne zadovoljava visoke kriterijume za obavljanje navedenih društveno značajnih poslova”. Dok studenti sa državnih fakulteta prikupljaju potpise, njihove kolege sa privatne Privredne akademije gde se školuju budući pravnici, kažu da je takva odluka protivna osnovnim slobodama i pravima građana Republike Srbije.

Povezani članci

Studenti državnih fakulteta hoće da zatvore privatne

Studenti privatnog fakulteta danas u 12 sati dostaviće otvoreno pismo kolegama koje su juče organizovale peticiju na Pravnom fak | Foto: R. Getel

Savez studenata državnog Pravnog fakulteta pokreće inicijativu po ugledu na Nemačku i Švajcarsku da se diplomirani pravnici, lekari, učitelji i nastavnici ubuduće školuju isključivo na državnim fakultetima.

Piše: S. Aničić, 24 sata

PETICIJA – Po rečima Jovana Žugića, predsednika Saveza studenata Pravnog fakulteta, “donošenje zakona je aktuelizovano sramnim aferama koje se dešavaju na privatnim visokoškolskim ustanovama, usled kojih je postalo očigledno da kvalitet obrazovanja koje one pružaju ne zadovoljava visoke kriterijume za obavljanje navedenih društveno značajnih poslova”.
Dok studenti sa državnih fakulteta prikupljaju potpise, njihove kolege sa privatne Privredne akademije gde se školuju budući pravnici, kažu da je takva odluka protivna osnovnim slobodama i pravima građana Republike Srbije.
Dragana Ćorić, profesorka Pravnog fakulteta, objašnjava da se Zakon o rezervisanim zanimanjima odnosi isključivo na fakultete u Srbiji, ne i na inostrane.
– Svi inostrani svršeni akademci moraju da nostrifikuju diplomu ukoliko dolaze sa inostranih fakulteta – kaže Ćorić.
Po njenim rečima, zakon o rezervisanim zanimanjima imaju razvijene zemlje poput Nemačke i Švajcarske.
U otvorenom pismu studenata Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe Univerziteta Privredne akademije se ističe da su njihove kolege sa Pravnog fakulteta načinile nekoliko propusta prilikom pokretanja peticije za usvajanje zakona, koja je pokrenuta baš u vreme upisnog roka.

Jovan Žugić, predsednik saveza studenata Pravnog fakulteta

Jovan Žugić

Jovan Žugić | Foto: R. Getel

Smatramo da država ima veliku odgovornost prilikom školovanja budućih sudija, tužilaca, lekara, učitelja i nastavnika te je u njenom interesu da se oni školuju na državnim fakultetima. Akciju je podržao i Savez studenata Medicinskog fakulteta.

Tamara Krstić, portparol Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe, Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu

Tamara Krstić

Tamara Krstić | Foto: R. Getel

Studenti su odreagovali i napisali pismo kolegama sa Pravnog, jer smatraju da nije korektno da se pravi razlika između studenata prava na državnim i privatnim fakultetima, jer ih sam Ustav ne razlikuje.

O zakonu sa stručnjacima
PROFESIJE – U Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja su rekli da postoji prednacrt zakona o regulisanim profesijama, a da će za njegovu pripremu biti konsultovana iskustva zemalja Evropske unije u kojima ovakvi zakoni takođe postoje.

tačno.net
Autor 3.7.2014. u 13:14