ZAHTEV ZA POVLAČENJE PREDLOGA IZMENA ZAKONA O ZABRANI DISKRIMINACIJE

tačno.net
Autor 1.3.2019. u 14:11

ZAHTEV ZA POVLAČENJE PREDLOGA IZMENA   ZAKONA O ZABRANI DISKRIMINACIJE

Koalicija protiv diskriminacije i partnerske organizacije zahtevaju od nadležnih organa da povuku iz postupka usvajanja Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zabrani diskriminacije zbog toga što predstavnici osetljivih i diskriminisanih grupa, kao i najšire javnosti, nisu imali priliku da se izjasne o predloženim rešenjima. Tekst Predloga zakona je opterećen izuzetno velikim brojem nedostataka zbog čega je neophodno odložiti njegovo usvajanje i omogućiti svim zainteresovanim stranama da se o njemu izjasne.

Vlada Republike Srbije je nedavno utvrdila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zabrani diskriminacije. Suprotno pravnim pravilima koja uređuju postupak izrade i usvajanja nacrta i predloga zakona, onima koji su zainteresovani za sadržaj Predloga zakona nije bilo omogućeno da učestvuju u radu na njegovoj izradi, niti je bila organizovana rasprava o predloženim rešenjima pre nego što ih je Vlada formalno usvojila. Ova činjenica je konstatovana i u tački 9. Analize efekata zakona koja je uz Predlog zakona dostavljena Narodnoj skupštini.

Nedostatak široke rasprave o novim zakonskim rešenjima neposredno je sprečio zainteresovane strane da konstruktivno utiču na kvalitet Predloga zakona, a pre svega na otklanjanje njegovih brojnih nedostataka, koji se mogu svrstati u četiri grupe.

Prvu grupu čine nedostaci koji se sastoje u jezički besmislenim ili nemogućim konstrukcijama, ali i u pravopisnim greškama. Na primer, u tekstu se koristi reč “neopravdava”, te se navodi da je “zabranjeno uznemiravanje… koje je s ciljem ili predstavlja povredu dostojanstva…”.  Drugu grupu čine nedostaci koji upućuju na to da izmene nisu predložene u skladu sa pravilima pisanja zakona. Na primer, kontradiktorno se propisuje ovlašćenje Poverenika da obrađuje lično ime i druge podatke o učesnicima postupaka koje u vezi sa diskriminacijom vode sudovi, uz obavezu anonimizacije podataka o učesnicima postupka pre nego što se sudske presude dostave Povereniku.

Treću grupu čine pravno-sistemski nedostaci koji onemogućavaju adekvatnu primenu Zakona, kao što je brisanje opštih procesnih garancija koje se odnose na postupak po pritužbi, čime se ugrožavaju prava učesnika postupaka i otvara put proizvoljnom odlučivanju Poverenika. Najzad, četvrtu grupu čine nedostaci koji imaju pravno-politički karakter i koji dovode u sumnja stvarnu nameru autora predloženih izmena, kao što je rešenje po kome Poverenik može da odluči da ne postupa po pritužbi ako smatra da se svrha postupaka može ostvariti upozorenjem javnosti ili pak propisivanje prekršajnih novčanih kazni u iznosu koji je desetostruko veći od trenutno propisanih iznosa i to bez obrazloženja.

Zbog toga što ukupan broj navedenih nedostataka prevazilazi broj predloženih izmena, a posebno uzimajući u obzir činjenicu da bi njihovim usvajanjem položaj korisnika Zakona bio značajno pogoršan, smatramo da je neophodno bez odlaganja povući Predlog zakona iz postupka usvajanja, a zatim omogućiti svim zainteresovanim stranama da učestvuju u unapređivanju ovog teksta.

Koaliciju protiv diskriminacije čineCentar za unapređivanje pravnih studija, Civil Rights Defenders, Labris – organizacija za lezbejska ljudska prava, Mreža odbora za ljudska prava (CHRIS network), Udruženje studenata sa hendikepom, Gayten LGBT, PRAXIS i Jednakost.

Organizacije koje podržavaju inicijativu:

  1. Fond za humanitarno pravo
  2. Edukacioni centar Leskovac
  3. YUROM CENTAR
  4. Sandžački odbor za zaštitu ljudskih prava i sloboda
  5. Novosadski humanitarni centar
  6. Centar za kriznu politiku i reagovanje
  7. NGO Atina
  8. IzKruga Niš
  9. Fondacija PONS

10.Autonomni ženski centar

11.Zrenjaninski centar za jednaka prava

12.LICELULICE

13.Astra – Akcija protiv trgovine ljudima

14.NVO „OFER“, Bujanovac

15.A11 – Inicijativa za ekonomska i socijalna prava

16.Udruženje osoba sa invaliditetom „Jednakost“ iz Prijepolja

17.Udruženje romsko srpskog prijateljstva Stablo

18.Centar lokalne demokratije LDA

19.YUCOM

20.Peščanik

21.Inicijativa mladih za ljudska prava

22.Grupa Izađi

23.Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji

24.Romska inicijativa za održivi razvoj (Beograd)

25.Romski centar (Požega)

26.Udruženje beogradskih Cigana svečara (Beograd)

27.Romsko sportsko udruženje Sloboda (Beograd)

28.Šahovski klub Sloboda (Beograd)

29.Glas manjine (Ripanj)

30.Romski medijski servis (Beograd)

31.RHU ROM LAZAREVAC

32.Nacionalni tim Roma Srbije (Beograd)

33.Roma world (Niš)

34.ERA – LGBTI Equal Rights Association for Western Balkans and Turkey

35.Žene u crnom

36.Rekonstrukcija ženski fond

37.Da Se Zna!

38.IZI Velik i Mali

39.Centar za razvoj građanskog društva Protecta

40.Heartefact Fund

41.Beograd Prajd

42.Queeria

43.Udruženje građana lužničkih Roma

44.Udruženje romskih studenata Novi Sad

45.Udruženja Roma Sloboda

tačno.net
Autor 1.3.2019. u 14:11

Tacno.net Aplikacija

Aplikacija