Zahtevi organizacija civilnog društva u pogledu minimuma standarda zakonske regulative besplatne pravne pomoći

tačno.net
Autor 2.11.2016. u 09:55

Zahtevi organizacija civilnog društva u pogledu minimuma standarda zakonske  regulative besplatne pravne pomoći

Organizacije civilnog društva zahtevaju neodložno usvajanje zakona o besplatnoj pravnoj pomoći i poštovanje minimuma standarda moderne zakonske regulative u ovoj oblasti.

Republika Srbija je jedina država Evrope u kojoj nije usvojen zakon o besplatnoj pravnoj pomoći. Iako se radi o zakonu koji je neposredno označen kao jedna od početnih stepenica u daljem napredovanju ka integraciji u Evropsku uniju, vlada i Narodna skupština RS već deset godina nemaju politički kapacitet da izvrše izričitu ustavnu obavezu usvajanja ovog zakona.

Moderan zakon o besplatnoj pravnoj pomoći mora da onemogući uspostavljanje monopolskog položaja u ovoj oblasti i obezbedi jednak pravni položaj svih pružalaca, što aktuelni nacrt zakona ne omogućava. Smatrajući da se korisnicima besplatne pravne pomoći (siromašni građani, žrtve nasilja, trgovine ljudima, diskriminacije i drugi) mora garantovati uvažavanje njihovih specifičnih potreba i položaja, te da ne smeju biti taoci želje za bogaćenjem, organizacije civilnog društva pozivaju nadležna ministarstva, vladu i narodne poslanike da bez odlaganja okončaju postupak usvajanja pravnog okvira pružanja besplatne pravne pomoći.

Organizacije civilnog društva zahtevaju da zakon bude zasnovan na standardima koji će zadovoljiti potrebe najšireg kruga korisnika besplatne pravne pomoći, a posebno na sledećim standardima:

1. Advokatura i jedinice lokalne samouprave su po Ustavu dužne da pružaju pravnu pomoć (čl. 67 Ustava), što ne ograničava slobodu ostalih pružalaca da građanima pružaju besplatnu pravnu pomoć.

2. Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći mora da omogući pružanje besplatne pravne pomoći od strane najšireg kruga pružalaca, a posebno udruženja, sindikata, pravnih klinika i profesionalnih udruženja. Položaj svih pružalaca besplatne pravne pomoći mora biti uređen jedinstvenim zakonom.

3. Svi pružaoci besplatne pravne pomoći moraju biti stavljeni u jednak pravni položaj u pogledu registracije, obaveza poštovanja profesionalnih standarda, kvaliteta i dostupnosti usluga, kao i finansiranja.

4. Zakonom se mora dopustiti saradnja između pružalaca besplatne pravne pomoći, udruživanje radi zajedničkog pružanja besplatne pravne pomoći i stvaranje zajedničke službe besplatne pravne pomoći.

5. Zakonom se moraju uvažiti specifične potrebe i položaj korisnika besplatne pravne pomoći. Korisnicima se zakonom mora garantovati pravo da izaberu pružaoca besplatne pravne pomoći koji će preduzeti sve potrebne pravne radnje u konkretnom slučaju

ASTRA

Autonomni ženski centar

Centar za unapređivanje pravnih studija

Civil Rights Defenders

CHRIS mreža odbora za ljudska prava

Fond za humanitarno pravo

Inicijativa mladih za ljudska prava

Praxis

Organizacije koje podržavaju zahteve organizacija civilnog društva u pogledu minimuma standarda zakonske regulative besplatne pravne pomoći:

1. Labris

2. IZI VelikiMali

3. Peščanik

4. Nezavisno društvo novinara Vojvodine

5. Share Foundation

6. Local Press

7. NVO Ofer

8. Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji

9. Da se zna

10. Institut za evropske poslove

11. Milenium Kragujevac

12. Ekološki pokret Bela breza

13. Udruženje muzičara ”KultArt” Kruševac

14. Parada ponosa Beograd

15. Queeria Beograd

16. Nezavisno udruženje novinara Srbije

17. IAN Međunarodna Mreža Pomoći

18. Centar za zaštitu ljudskih prava i sloboda –

Polimlje

19. Građanska akcija Pančevo

20. Centar modernih veština

21. CNA – Centar za nenasilnu akciju

22. Urban-In

23. Pravnici bez granica

24. Paor Panonska Antifašistička organizacija

25. Beogradski cetar za bezbednosnu politiku

26. Centar za primenjene evropske studije

27. Transparentnost Srbija

28. Grupa 484

29. Iz Kruga

30. Gej lezbejski info centar

31. Beogradski fond za političku izuzetnost

32. Centar za demokratiju

33. Gayten-LGBT

34. Edukacioni centar

35. Regionalni centar za manjine

36. Žene u crnom

37. Udruženje studenata sa hendikepom

38. Žene za mir, Leskovac

39. SOS telefon za žene i decu žrtve nasilja,

Vlasotince

40. Udruženje žena Peščanik, Kruševac

41. Alternativni ženski centar, Kruševac

42. Ženski glas, Priboj

43. Ženski prostor, Niš

44. Roza, Zrenjanin

45. Paor, Zrenjanin

46. Rekonstrukcija Ženski fond, Beograd

47. MMC Art Led – Art klinika, Novi Sad

48. Živo, Novi Bečej

49. Forum 10, Novi Pazar

50. Dah Teatar, Beograd

51. Udruženje građana “Budućnost”

52. Mreža Odbora za ljudska prava u Srbiji

CHRIS

53. Odbor za ljudska prava Niš

54. Odbor za ljudska prava Negotin

55. Odbor za ljudska prava Valjevo

56. Odbor za ljudska prava Bujanovac

57. Građanski forum Novi Pazar

58. Romski informativni centar Kragujevac

59. Centar za razvoj građanskog društva

Protecta

60. Proaktiv

61. Nacionalna koalicija za decentralizaciju

62. Centar za razvoj civilnih resursa

63. Udruženje za osobe sa Mentalim Invaliditetom Niš

64. Udruženje za pomoć pspbama sa Daun sindromom Nip

65. Udruženje distrofičara Niš

66. Roma centar Kragujevac

67. Centar za ljudska prava Niš

68. Resurs centar Majdanpek

69. Dečiji centar Mali Princ, Beograd

70. OFER Bujanovac

71. Indigo, Niš

72. Centar za samostalni život OSI Srbije

73. Društvo za razvoj kreativnosti Aleksinac

74. Sandžački odbor za ljudska prava

75. EPUS Novi Pazar

76. Reintegracija Novi pazar

77. Merhamet

78. Kulturno oslobodilački pokret KOP Niš

79. UG Zadrugarice NIŠ

80. NVO Produkcija RomaWorld

81. Samohrane majke Zemun

82. Dijalog Valjevo

83. Centar za samostalni život invalida Niš

84. Romski centar za strategiju, razvoj i demokratiju – Lazarevac

85. Pokret “Respekt Srbijanci i Srbijanke”

86. Yurom Centar, Niš

87. Centar za prava manjina, Beograd

88. Dečiji Romski Centar, Beograd

89. Ženski Romski Centar “Bibija”, Beograd

90. Edukativni Centar Roma, Subotica

91. Udruženje romskih studenata, Novi Sad

92. Interkulturalni Teatar, Novi Sad

93. ADRA Srbija

94. Alternativni centar za devojke Kruševac

95. Asocijacija mladih Vrbas

96. Atina

97. Avutnipe Budućnost, Lebane

98. Beogradski centar za ljudska prava

99. BIRN Srbija

100. Centar lokalne demokratije LDA

101. Centar za devojke Niš

102. Centar za humanu politiku

103. Centar za integraciju mladih

104. Centar za integraciju Roma

105. Centar za istraživanje javnih politika

106. Centar za nenasilnu akciju

107. Centar za podršku ženama Kikinda

108. Centar za praktičnu politiku

109. Centar za prava deteta

110. Centar za prava Romkinja, Niš

111. Centar za proizvodnju znanja i veština

112. Centar za rad sa decom, mladima i

porodicom “Vrdničak”

113. Centar za razvoj romske zajednice Amaro Drom

114. Direkcija za strategiju i integraciju Roma Knjaževac

115. Društvo ROM iz Velikog Gradišta i Golubca

116. Društvo Rom Kostolac

117. Društvo Roma “Romano krlo-Romski glas” Vršac

118. Društvo Roma Zaječar

119. Društvo Rumuna-Vlaha “Traian”

120. Društvo za kulturu Vlaha-Rumuna severoistočne Srbije “Ariadnae Filum”

121. Ekološko društvo “Pinkum VG”

122. Fenomena Kraljevo

123. Forum Vlaha

124. Forum za kreativno delovanje – FOKRED

125. Glas Manjine

126. Građanska alijansa

127. Impuls Tutin

128. Inicijativa mladih “Hoću! Mogu!”

129. Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S

130. Iskrica IZDP

131. Kancelarija za romska pitanja

132. Klub Alpbah Beograd

133. Krovna organizacija mladih Srbije

134. Kulturni centar DamaD Novi Pazar

135. Mobilni tim Opštine Prokuplje za inkluziju Roma

136. Multietnički centar za razvoj regije Dunav

21. Bor

137. Nacionalni Savet romske nacionalne manjine – Kancelarija Lazarevac

138. Nevo Dživdipe Unija Roma

139. Nezavisni ženski centar Dimitrovgrad

140. NGO Kokoro, Bor

141. Odbor za ljudska prava – SOS telefon Vranje

142. Odbor za ljudska prava Leskovac

143. PAAD centar za sociokulturološke izuzetnosti

144. PAP fond za mlade sa posebnim potrebama

145. Play Centar Novi Sad

146. Pokret potrošača Bor

147. Pomoć deci

148. Prijatelji dece opštine Požarevac

149. Prijatelji dece Srbije

150. Razvojni centar

151. Roditelj Temerin

152. Romani Asvi

153. Romkinje sa sela Pirot

154. Romski centar za žene i decu Daje

155. Romski Humanitarni centar

156. Romski kulturni centar

157. Romski ženski centar “Rromnjako Ilo”

158. Romsko srce Kruševac

159. Romsko udruženje “Bela Romkinja” – Novi Sad

160. Sloboda prava

161. SOS telefon za žene i decu žrtve nasilja, Beograd

162. Tehni tim

163. U.C. Ternipe

164. Udruženja pravoslavnih žena “Sf.Maxima”

165. Udruženje “Imam pravo” Aleksinac

166. Udruženje “Skaska”

167. Udruženje građana Iskra – Loznica

168. Udruženje građana Multikulturni Banat Kikinda

169. Udruženje Građana Roma Ekonomik centar REKOC

170. Udruženje građana Sunce, Niš

171. Udruženje novinara Roma

172. Udruženje Roma Braničevskog okruga

173. Udruženje Roma i Rumuna “Mladost”

174. Udruženje Roma Novi Bečej

175. Udruženje Roma Zlatno Sunce

176. Udruženje Romkinja “Multikultura”

177. Udruženje Romkinja Osvit Niš

178. Udruženje Romkinje Bača

179. Udruženje Veliko Srce Surdulica

180. Udruženje za kulturu i obrazovanje “Veliko srce Roma”

181. Udruženje žena “Romena”

182. Udruženje žena Femina Smederevska Palanka

183. UG “Građanski krug”

184. UG”Zajedno Zajedno”

185. UG Edukativni centar – Kruševac

186. UG Ternipe, Požarevac

187. UR. Cegar

188. Užički centar za ljudska prava i demokratiju

189. Užički centar za prava deteta

190. Viktimološko društvo Srbije

191. Ženska alternativa Sombor

192. Ženski centar Užice

193. Mreža organizacija za decu Srbija – MODS (75 OCD-a koje se bave pravima deteta)

194. Stalna konferencija romskih udruženja građana SKRUG – Liga Roma (67 OCD-a koje se bave zaštitom Roma)

195. Beogradska otvorena škola

196. Društvo za Rumunksi jezik Vojvodine

197. Organizacija za razvoj i demokratiju Bujanovac

198. Centar za demokratiju i razvoj juga Srbije Leskovac

199. Moderno društvo Bujanovac

200. Bujanovačke, Informativni Portal

201. Centar za edukaciju dece i mladih Bujanovac

202. BuPress Bujanovac

203. UG “Romani cikna”

Tagovi:
tačno.net
Autor 2.11.2016. u 09:55

Tacno.net Aplikacija

Aplikacija