Žolt Kovač – Upotreba slike > Požega / utorak, 9. septembar u 20 sati

tačno.net
Autor 3.9.2014. u 15:59

Žolt Kovač – Upotreba slike > Požega / utorak, 9. septembar u 20 sati

Žolt Kovač – Upotreba slike > Požega

9. septembar – 3. oktobar 2014.

Otvaranje izložbe: utorak, 9. septembar u 20 sati

Gradska galerija Požega

Upotreba slike

Izložba „Upotreba slike“ prikazuje moja iskustva sa slikom tokom proteklih petnaestak godina. Prva interesovanja su išla u pravcu pitanja o prirodi slike, šta je to slika, zašto neko uopšte ima potrebu da slika, kao i o poziciji slikara tj. umetnika. Istraživao sam ova pitanja, međutim, nisam našao zadovoljavajuće odgovore. Zbog toga sam jedno vreme napustio sliku kao medij i radio na drugim poljima. Slici sam se ponovo vratio kasnije, sa novim iskustvom iz drugih medija i sa novim potrebama i pogledom na umetnost. Razmišljao sam o ulozi umetnosti kao i o lokalnom društvenom kontekstu, o kontinuitetu i diskontinuitetu, o tome da je lokalni kontekst jedinstven i da je nemoguće primeniti poglede i shvatanja razvijenijih umetničkih sredina tek tako „od gore“. Zato sam malo po malo, iz serije u seriju slika polako razrađivao stvar i ponajviše sebi razjašnjavao šta je to slika i na koje načine ona može da se upotrebljava u našoj sredini. Taj proces i dalje traje. Presudno je bilo shvatanje da je umetnost komunikacija, a umetničko delovanje kanal za komunikaciju, da umetnost mora da uključi svest o slanju poruke i svest o publici koja poruku prima, kao i da umetnost ne postoji sama za sebe već da je uvek u odnosu sa društvom u kojem nastaje.

Izložba „Upotreba slike“ obuhvata radove iz četiri serije slika: „Prazno vreme“, „Glupe slike“, „Slike suvišnih informacija“ i „Sjajne slike“. Ona je ujedno i kustoski koncept, pri čemu sam ja i kustos i umetnik. Kao kustos ove izložbe pokušavam da tematizujem i promenim poziciju i shvatanje slike, ali i savremene umetnosti u našem društvu u ovom trenutku. Pošto je zamišljena kao kustoski projekat koji može da se prikaže više puta, izložba je već održana u Novom Sadu i Pančevu i Kraljevu, s tim da se svaki put izložba ponovo kreira prema postojećem prostoru, pa otud varira broj i izbor izloženih radova. Sastavni deo izložbe je i razgovor sa publikom, jer smatram da nije dovoljno samo prikazati radove, već je potrebno uključiti publiku i ohrabriti je na aktivnije učešće.

Žolt Kovač

Rođen u Pančevu 1975. godine. Po svršetku Matematičke gimnazije u Beogradu 1994. godine upisuje Fakultet likovnih umetnosti u Beogradu, odsek slikarstvo, na kom i magistrira 2002. godine.  Od 2000. do 2002. godine pohađao Školu za istoriju i teoriju slike pri Centru za savremenu umetnost u Beogradu. 2010. godine upisuje Doktorske umetničke studije na Fakultetu likovnih umetosti. Priredio 17 samostalnih i izlagao na više grupnih izložbi u zemlji i inostranstvu (Slovenija, Nemačka, Austrija, Norveška, Poljska, Slovačka, Mađarska, Francuska, Češka, Estonija, Grčka, Rusija, Makedonija). Radi kao predavač u Visokoj školi strukovnih studija Beogradska politehnika na predmetima Crtanje, Slikanje i Multimedijalne prezentacije. Suosnivač i urednik online magazina za savremenu umetnost Supervizuelna (www.supervizuelna.com). Svira bas gitaru u muzičkoj grupi Jarboli. Živi u Beogradu.

 www.zoltkovac.com

tačno.net
Autor 3.9.2014. u 15:59

Tacno.net Aplikacija

Aplikacija