Nama je dobro a naša zemlja cvijeta, smatraju Česi prema istraživanju Centra za istraživanje javnog mišljenja

 Jan Zazvorka,  ČTK
Autor 17.6.2019. u 09:54

Nama je dobro a naša zemlja cvijeta, smatraju Česi prema istraživanju Centra za istraživanje javnog mišljenja

Foto: Profimedia.cz

Više od polovine Čeha smatra životni standard svoga domaćinstva dobrim. A skoro polovina ljudi ocjenjuje pozitivno i ekonomsku situaciju u Češkoj. To proizlazi iz majskog istraživanja Centra za istraživanje javnog mišljenja Češke akademije nauka. Zadovoljstvo ljudi sa gospodarskim odnosima stalno raste od 2013. godine kada su se počele smanjivati negativne poslijedice svjetske ekonomske krize. 

Autori: Jan Zazvorka,  ČTK
Preveo i uredio: Ešref Zaimbegović 

Vrednovanje životnog standarda se doduše u poređenju sa prethodnim mjesecom i prošlom godinom nije značajno promjenilo ali sa dugogodišnjeg aspekta u poslednjih oko šest godina se stalno poboljšava.

Životni standard vlastitog domaćinstva ocjenilo je kao veoma dobar ili uglavnom dobar ukupno 55% učesnika istraživanja. Samo 11% ljudi ga smatra lošim a ostali ga ocjenjuju neutralno – kao ni dobar ni loš.

Vrednovanje životnog standarda vlastitog domaćinstva

(Prevod ocjena: veoma dobar, uglavnom dobar, ni dobar, ni loš, uglavnom loš, veoma loš, ne zna)

U prethodnim mjesecima ove godine podjela vrednovanja je bila slična. Udio pozitivnih vrednovanja je kretao od 53 do 56 posto a udio negativnih između 10 i 12 posto. Prije godinu dana vrednovanje je bilo malo lošije nego danas. Tada je životni standard kao dobar označilo 53% ljudi a kao loš 14%.

“U sravnanju sa rezultatima iz maja prošle godine je aktualno vrednovanje statistički uporedivo”, kažu istraživači.

Dugoročno se može reći da se otprilike od 2013. godine kada su se počele smanjivati negativne posledice svjetske ekonomske krize vrednovanje stalno poboljšava. Zadovoljstvo sa standardom domaćinstava stalno raste a procenat negativnih vrednovanja pao je za više od polovine. Prije šest godina se udio pozitivnih vrednovanja kretao u prosjeku po 40%  dok je udio negativnih bio iznad 20%.

Gospodarimo dobro, misli 45 posto Čeha

Ljudi su u istraživanju vrednovali i domaću gospodarsku situaciju. Prema 45% Čeha situacija je dobra, 37% upitanih vrednuje neutralno a 16% ljudi smatra da je loša.

Vrednovanje ekonomske situacije u istraživanjima varira više nego vrednovanje životnog standarda domaćinstava. Naprimjer na početku ove godine gospodrasku situaciju je kao dobru označila više nego polovina upitanih. Međutim i vrednovanje ekonomske situacije se poslednjih godina postepeno poboljšava. Još na početku 2015. prevladavalo je negativno vrednovanje sa udjelom preko 30% dok je pozitivno vrednovanje imalo udio samo oko 20%.

Vrednovanje trenutne ekonomske situacije u ČR

(Prevod ocjena: veoma dobra, dobra, ni dobra, ni loša, loša, veoma loša, ne zna)

Životni standard svoji domaćinstava češće pozitivno vrednuju naprimjer preduzetnici ili studenti a sa političkog aspekta ljudi koji vjeruju vladi ali i birači opozicionih Pirata ili ODS. Negativno vide životni standard ljudi iznad 60 godina, nekvalifikovani radnici ili birači komunista. Slično su podjeljeni i odgovori u vrednovanju ekonomskog nivoa Češke.

idnes.cz

 Jan Zazvorka,  ČTK
Autor 17.6.2019. u 09:54