Ministarstvo unutrašnjih poslova FBiH iniciralo donošenje zakona o istospolnim parovima

tačno.net
Autor 19.10.2018. u 09:33

Ministarstvo unutrašnjih poslova FBiH iniciralo donošenje zakona o istospolnim parovima

Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova u posljednje vrijeme je primilo žalbe na osnovu kojih je upoznato o problemima koji su se pojavili u praksi, a koji se odnose na istospolne zajednice.

Riječ je o zahtjevima za upis životne zajednice istospolnih parova u adekvatnu matičnu evidenciju u BiH i FBiH, a na osnovu stranih isprava, s obzirom na to da su takve životne zajednice zaključili državljani BiH i FBiH u inozemstvu, kao i zahtjevima za upis činjenice rođenja djece u matičnu knjigu rođenih s konstatacijom državljanstva BiH i FBiH. Riječ je o zahtjevu na osnovu stranih isprava djece koja potječu iz životnih zajednica istospolnih parova, koje su zaključili državljani BiH i FBiH u inozemstvu.

“U BiH i FBiH nije donesen zakon o životnim zajednicama istospolnih parova, niti su drugim zakonom regulisane ove životne zajednice, pa samim tim nije ni regulisano pitanje načina zasnivanja takvih životnih zajednica, način upisa takvih zajednica u matične knjige ili registre, kako onih zajednica koje bi se sklapale u BiH, tako i onih zajednica koje bi državljani BiH sklapali u inozemstvu, prava i obaveza životnih partnera iz takvih zajednica, pitanje usvojenja djece iz takvih zajednica te druga pitanja koja takav zakon reguliše”, piše u informaciji.

Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova dalje navodi kako nisu u mogućnosti rješavati zahtjeve zbog nepostojanja zakona o istospolnim zajednicama te da se podnosioci zahtjeva žale kako su im povrijeđena zagarantovana prava iz Ustava BiH i Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda.

U informaciji stoji da pitanje regulisanja životnih zajednica istospolnih parova ne spada u zakonsku regulativu iz oblasti matičnih knjiga, već u regulativu iz oblasti porodičnih odnosa, pa je u skladu s tim za izradu zakona o životnim zajednicama istospolnih parova nadležno Federalno ministarstvo pravde.

“Imajući u vidu navedeno, ovim putem iniciramo i ukazujemo na potrebu donošenja zakona o životnim zajednicama istospolnih parova kako bi se pravno regulisala navedena pitanja i time omogućilo ostvarivanje prava istospolnih parova koja proizilaze iz životne zajednice takvih parova, a posebno izbjegla odgovornost države BiH zbog nepostojanja takvog zakona”, piše u informaciji upućenoj Vladi Federacije BiH.

Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova podsjeća da je još 23. oktobra 2017. godine uputilo Federalnom ministarstvu pravde inicijativu za donošenje zakona o životnim zajednicama istospolnih parova.

“Napominjemo da je Evropski sud za ljudska prava 2015. godine donio presudu kojom je prvi put od jedne države (Italije) članice Vijeća Evrope zatražio pravno utvrđivanje zajednice osoba istog spola. BiH kao članica Vijeća Evrope koja je ratifikovala Evropsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda i koja kao takva prema Ustavu BiH ima primat nad svim drugim zakonima, obavezna je da usvoji i primjenjuje u domaćim zakonima načela koja je utvrdio Evropski sud za ljudska prava kao najviše sudsko tijelo Vijeća Evrope”, piše u informaciji.

klix.ba

tačno.net
Autor 19.10.2018. u 09:33

Tacno.net Aplikacija

Aplikacija