Prezentiran dokument “Smjernice za postupanje u slučajevima nasilja nad djecom u BiH”

tačno.net
Autor 22.10.2013. u 19:10

Prezentiran dokument “Smjernice za postupanje u slučajevima nasilja nad djecom u BiH”

Dokument Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, „Smjernice za postupanje u slučajevima nasilja nad djecom” prezentiran je danas, 22.10.2013. godine u sali Skupštine općine Doboj.

Veliki broj predstavnika centara za socijalni rad, policijskih uprava, zdravstvenih ustanova, te osnovnih i srednjih škola iz oko 15 općina regiona Doboj učestvovalo je u radionici vježbanja najbolje reakcije ukoliko se primijeti da je neko dijete doživjelo ili  trpi nasilje. Sam dokument sadrži detaljna uputstva za postupak koji svaki od ovih sektora treba poduzeti u ovom slučaju.

Cilj projekta je da informira javnost i podigne svijest o pravima djeteta, te o zaštiti djece od svih oblika mentalnog i fizičkog nasilja, povreda, zloupotrebe, zanemarivanja, nemarnog odnosa, maltretiranja,  eksploatacije, kao i seksualne zloupotrebe djeteta.

 “Recimo NE nasilju nad djecom” je regionalni projekat UNICEF-a koji finansira Evropska Unija a koordinira Centar za Promociju Civilnog Društva (CPCD) koji je član Mreže NVO-a za eliminaciju nasilja nad djecom (NEVAC).

Bosna i Hercegovina je prihvatajući obaveze iz člana 19 UN Konvencije o pravima djeteta postala obavezna da preuzme sve odgovarajuće zakonodavne, administrativne, socijalne i obrazovne mjere radi zaštite djeteta od svih oblika nasilja, zanemarivanja i zlostavljanja.

Više informacija o projektu možete dobiti na web stranici: http://cpcd.ba/

tačno.net
Autor 22.10.2013. u 19:10

Tacno.net Aplikacija

Aplikacija