11 načina da se smanji zagađenje vode

Danilo Krša
Autor/ica 29.3.2021. u 11:37

11 načina da se smanji zagađenje vode

Foto: Pixabay

Kada bi svako od nas vodio računa o životnoj sredini i vodenim površinama, sigurni smo da bi zagađenje bilo na nižem stepenu nego sada. Evo koje sitnice možete da uradite i smanjite zagađenje vode.

SMANJITI UPOTREBU PLASTIKE

Poznato je da se plastika veoma teško razgrađuje. Najveći deo plastike koju koristimo nađe svoj put do reka ili jezera, odakle ju je još teže očistiti. Ako je moguće, preporučuje se da se smanji upotreba plastičnih predmeta i time u velikoj meri pomogne okolini.

 RECIKLIRANJE

Uvek birajte ambalaže koje se lakše recikliraju. Staklene flaše su, na primer, po tom pitanju zahvalnije od plastičnih boca.

NE PROSIPATI ULJA U SUDOPERU

Iako nema potrebe smanjiti upotrebu različitih vrsta ulja u svakodnevnom životu, važno je ne prosipati ista u odvode. Svaki višak ili neupotrebljenu količinu ulja bi trebali sakupiti u bočice i baciti u kantu.

HEMIKALIJE ZA ČIŠĆENJE

Slično ulju, kućna hemija je rizična kada nađe svoj put do izvora vode.

NE BACATI LEKOVE

Nikada ne bacajte lekove u kanalizaciju. Čak iako imate čitava pakovanja lekova koji vam više nisu potrebna, preporučuje se da ih se otarasite bacanjem u đubre.

NE KORISTITI PESTICIDE

Pesticidi i herbicidi su u velikoj meri štetni za životnu okolinu. Preko zemljišta, spirane od strane kiša koje padaju, ove hemikalije nalaze svoj put do podzemnih voda i kasnije do reka ili jezera.

REDOVNO ODRŽAVATI AUTOMOBILE

Kamioni, automobili ili druga prevozna sredstva jedni su od najvećih zagađivača vazduha. Redovnim održavanjem ovih mašina može se drastično smanjiti procenat zagađenja živone sredine. Zagađenje vazduha direktno je povezano sa zagađenjem vodenih površina.

PODRUMI I SEPTIČKE JAME

Ako imate odvode koji su povezani sa vašim podrumom ili septičkom jamom, nikako ih ne smete direktno povezivati sa kanalizacijom. Oni mogu izazvati tešku štetu i zagađenost čitavog sistema.

NE BACATI ĐUBRE

Pri boravku u oblastima u čijim se neposrednim blizinama nalaze reke, jezera, mora ili okeani, ne treba bacati bilo kakvu vrstu đubreta. Čak i ambalaža bačena na plažu posle određenog vremena može da dospe do vode i zagadi izvor. Dobro bi bilo i organizovati akcije čišćenja priobalnih oblasti, i podići svesnost zajednice o važnosti nezagađivanja okoline.

ZASAĐIVATI BILJKE U BLIZINAMA JEZERA I REKA

Ako živite u blizini neke reke ili jezera, poželjno je obogatiti faunu u neposrednoj blizini. Drveće je, takođe, od velike pomoći očuvavanju ekosistema i smanjenja zagađenosti. Time se reguliše nivo ugljen-dioksida u vodi, što direktno utiče na odnos nivoa pH vrednosti.

ZAUSTAVITI ISTICANJE HEMIKALIJA

Važno je zaustaviti oticanje svih štetnih hemikalija u vode. Bilo da su u pitanju fabrike ili pojedinci koji ispuštaju hemikalije, šteta po vodeni sistem je enormna.

NationalGeographic

Danilo Krša
Autor/ica 29.3.2021. u 11:37