Zašto je samo jedna elektrana u pogonu čak desetak godina od dodjele koncesija

tačno.net
Autor 14.11.2013. u 09:48

Zašto je samo jedna elektrana u pogonu čak desetak godina od dodjele koncesija

Povodom jednostrane i pravno neutemeljene odluke općinskog rukovodstva da hitno prekine svaku saradnju, a time i finansijsku podršku Udruženju Zeleni Neretva, kao i zbog drugih vrsta represija nad udruženjem, dužni smo se putem medija obratiti javnosti. Naime, još od mjeseca avgusta našem udruženju je od strane Općine Konjic nenajavljeno obustavljena isplata mjesečnih tranši namjenskih budžetskih sredstava za tekuću godinu, kako je to predviđeno Odlukom o izvršenju budžeta, donešenoj na sjednici Općinskog vijeća dana 27.12.2012. godine. Obzirom da prema našim saznanjima u ovom slučaju ne postoji zakonski osnov za neizvršavanje pomenute Odluke, tako smo se pismenim putem blagovremeno obratili nadležnim općinskim službama sa zahtjevom da nas informišu na kojim zakonskim osnovama se temelji obustava isplate sredstava. Iako je od slanja dopisa prošlo dva mjeseca još uvijek nismo dobili nikakav pismeni odgovor niti obrazloženje ovog postupka. U međuvremenu udruženje konstantno trpi značajne finansijske posljedice koje se direktno odražavaju na rad i djelovanje udruženja. Nezvanično saznajemo da je naredba o obustavi isplate budžetskih sredstava usmeno upućena nadležnoj općinskoj službi od strane načelnika Općine Konjic na jednoj od sjednica kolegija. Jedini „pokušaj obrazloženja“ ovog problema dao je načelnik na posljednjoj sjednici OV Konjic kazavši „da se naše udruženje ponijelo nekorektno, odnosno da je promijenilo svoje mišljenje o mini hidroelektranama“, konkretno u slučaju planiranih elektrana na rijeci Ljuta, te da je to razlog zbog kojeg je udruženje izostavljeno iz Okvirnog plana budžeta za 2014 – 2016. godinu. Međutim, načelnik nije dao obrazloženje zašto je udruženju samovoljno prekinuta isplata budžetskih sredstava za ovu godinu. Iako mi iz udruženja nemamo namjeru nikome da se pravdamo, želimo isključivo radi javnosti prezentirati činjenice u vezi ovog slučaja.
Udruženje Zeleni Neretva je u sklopu procedure Procjene uticaja na okoliš, odnosno izdavanja okolinske dozvole za planirane hidroelektrane na Ljutoj, dostavilo nadležnom ministarstvu svoje mišljenje u kojem generalno podržava gradnju sedam mini hidroelektrana od ukupno njih deset, ali da ne podržava izgradnju tri hidroelektrane iz razloga što su ove tri potonje elektrane naknadno preprojektovane iz mini hidroelektrana u klasične derivacione hidroelektrane sa branama od preko 30 metara visine i velikim pripadajućim akumulacijama.
Ove tri elektrane se definitivno ne mogu svrstati u mini hidroelektrane i njihova gradnja bi trajno devastirala kanjone i vodotok rijeke Ljute. Podsjećamo javnost da je naše udruženje i ranije imalo razumjevanja kod planiranja moguće gradnje protočnih mini elektrana, takozvanog „tirolskog tipa“. Cijeneći sve veće potrebe za energijom, kao i potrebe za razvojem lokalne zajednice smatrali smo da gradnja ovakvih, obnovljivih izvora energije, uz poštovanje postojećih zakonskih procedura, neće prekomjerno devastirati postojeće prirodne vrijednosti. Nažalost, iz gore pomenutih projekata triju novih elektrana u slivu Ljute, a koje su naknadno uplanjene umjesto planiranih protočnih mini hidroelektrana, očito je da se cijela priča u vezi vrsta izvora energije bitno mijenja, a što nas i prisiljava na ovakvo reagovanje.
Dakle, iz svega pomenutog je očigledno da nisu „zeleni“ promijenili svoje mišljenje već je investitor, uz pomoć svojih saradnika iz raznih sfera, drastično promijenio projekat planiranih elektrana.
Napominjemo da je OV Konjic još 2000. g. donijelo Odluku o utvrđivanju strateškog interesa Općine Konjic za izgradnju mini hidroelektrana, kako na rijeci Ljuta, tako i na drugim vodotocima gdje postoje mogućnosti. Od tada je na području općine Konjic dodijeljena koncesija za gradnju 41 mini hidroelektrane „tirolskog tipa“. Udruženje Zeleni Neretva je bilo aktivni sudionik učešća na javnim raspravama i davanja stručnih mišljenja za 25 mini hidroelektrana u općini Konjic koje su do sada prošle proceduru Procjene uticaja na okolinu.
Svih 25 mini hidroelektrana su od strane nadležnog ministarstva dobile okolinske dozvole, te niti za jednu od njih problem nije bio u mišljenju „zelenih“. Nažalost, od njih 25 trenutno je samo jedna elektrana u funkciji proizvodnje energije. Zašto se ostale elektrane ne grade, odnosno zašto je samo jedna elektrana u pogonu čak desetak godina od dodjele koncesija – pitanje je koje javnost općine Konjic treba postaviti općinskom rukovodstvu, a ne našem udruženju. Međutim, u ovom slučaju je napravljena klasična zamjena teza. Naše udruženje je proglašeno glavnim krivcem, a na pojedine članove rukovodstva udruženja vrši se pritisak sa raznih strana. I sve to iz razloga jer smo, navodno, promijenili svoje mišljenje o mini hidroelektranama. Ova činjenica vjerovatno i ponajbolje ilustruje kakav nivo demokratije baštini Općina Konjic, gdje se i suprotno mišljenje smatra velikim grijehom. Iako ovo nije prvi put da se općinsko rukovodstvo ponaša nekorektno prema našem udruženju ovaj put se čini da je cilj mnogo konkretniji – a to je prestanak rada udruženja. Ipak, udruženje će uz pomoć svojih entuzijasta, kao i uz podršku uže i šire javnosti, nastaviti svoju misiju zaštite životne sredine i prirodnih vrijednosti, naročito u općini Konjic.

Adnan Dolmagić

tačno.net
Autor 14.11.2013. u 09:48