Ekološka opasnost preti Srbiji

tačno.net
Autor 9.8.2014. u 16:17

Ekološka opasnost preti Srbiji

Teški metali, naneti muljem i vodom iz oštećenog jalovišta nekadašnjeg rudnika “Stolice” u Kostajniku kod Krupnja, stigli su do reke Jadar na lozničkom području, a stručnjaci upozoravaju da postoji mogućnost izlivanja opasnih materija u Drinu i Savu.
 
Rezultati analize Agencije za zaštitu životne sredine pokazuju visoke koncetracije gvožđa, mangana, arsena i kadmijuma a postoji mogućnost da se opasne materije uskoro nađu u Drini u koju se uliva Jadar, a potom i u Savi, što bi predstavljalo veliku ekološku opasnost za Beograd, ali i celu Srbiju.
 
Analiza uzoraka vode uzetih 17. jula pet kilometara ispod ušća reke Korenite u Jadar, utvrdila je da vrednost rastvorenog kadmijuma odgovara trećoj i četvrtoj klasi kvaliteta voda, vrednost mangana i arsena četvrtoj a vrednost gvožđa odgovara petoj klasi kvaliteta voda, što predstavlja maksimalno zagađenje.
 
Iz Gradske uprave Loznica upozorili su na ozbiljnost problema i pozvali susedne opštine Bogatić i Šabac, ali pre svega državu da reaguju.
 
“Ako su posle dva meseca od pucanja brane na jalovištu, opasne materije u visokim vrednostima stigle do Jadra, to znači da se one uskoro mogu naći i u Drini i dalje u Savi. Ovo je uzbuna za ceo okrug ali i za Srbiju i zato što pre treba nešto preduzeti”, izjavio je za Lozničke novosti član Gradskog veća Loznice zadužen za zaštitu životne sredine Dragoslav Dobrić.

slobodnaevropa.org

tačno.net
Autor 9.8.2014. u 16:17