Istraživanje Schneider Electrica pokazalo da firme nisu spremne za ekonomiju nove energije

Dijana Vetturelli
Autor 26.1.2018. u 13:56

Istraživanje Schneider Electrica pokazalo da firme nisu spremne za ekonomiju nove energije

  • Istraživanje sprovedeno u 236 firmi pokazalo je da, iako se osjećaju spremnima nadmetati u mijenjajućem energetskom okruženju, njihovi postupci ne podupiru takvo mišljenje
  • Prepreke su nedovoljno integrisano planiranje i sprovođenje na području energije, održivosti i upravljanja podacima

Dok se moćnici poslovnog svijeta ove sedmice okupljaju na godišnjem Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu radi razmatranja energetskih i ekoloških izazova, danas objavljeno novo istraživanje Schneider Electric-a, vodeće firme na području digitalne transformacije upravljanja energijom i ugljičnim dioksidom i automatizacije, pokazalo je da iako se većina firmi osjeća spremnima za hvatanje u koštac sa decentraliziranom, dekarboniziranom i digitaliziranom budućnosti, mnoge ne poduzimaju mjere nužne za integrisanje i unapređivanje svojih programa energetike i održivog razvoja.

Lažni osjećaj bezbjednosti može se pripisati činjenici da većina firmi još uvijek njeguje prilično konvencionalan pristup upravljanju energijom i borbi protiv klimatskih promjena. Propuste u inoviranju dodatno komplikuju ograničena saradnja sektora nabavke, operacija i održivog razvoja, te neefikasno skupljanje i razmjena podataka.

81% firmi sprovodi ili planira uvesti mjere poboljšanja energetske efikasnosti, dok ih 30% ili manje razmatra potencijale nove energije poput mikro mreža i odgovora na potražnju 

U istraživanju sprovedenom u gotovo 240 velikih korporacija (koje ostvaruju prihod jednak ili veći od 100 milijuna USD) iz čitavog svijeta, 85% ispitanika izjavilo je da će njihova firma u iduće tri godine sprovesti mjere kako bi osigurala konkurentnost svojih planova smanjenja emisije ugljičnog dioksida sa onima vodećih firmi. Međutim, pokrenuti projekti i projekti u razvoju daleko najveći naglasak stavljaju na uštedu energije i vode, te smanjenje količine otpada. Osim obnovljivih izvora energije, samo mali broj firmi sprovodi naprednije strategije i uvodi naprednije tehnologije upravljanja energijom i emisijama.

Ključni rezultati:

  • 81% ispitanika već sprovodi ili planira uvesti mjere poboljšanja energetske efikasnosti u sljedeće dvije godine; 75% nastoji smanjiti potrošnju vode i smanjiti količinu otpada.
  • 51% sprovelo je ili planira sprovesti projekte obnovljivih izvora energije.
  • Samo ih je 30% uvelo ili aktivno planira pohranjivati energiju, koristiti mikro mreže ili kombinovati grijanje i energiju – ili druge tehnologije.
  • Samo ih 23% ima ili u bližoj budućnosti planira razviti strategiju odgovora na potražnju.

“Usred smo ogromnog poremećaja u načinu proizvodnje i potrošnje energije“, rekao je Jean-Pascal Tricoire, predsjednik uprave i generalni direktor Schneider Electrica. „Gotovo univerzalni fokus na uštedu svakako je pozitivan trend. Međutim, ponašati se kao odgovoran potrošač samo je dio onoga što je potrebno za opstanak i uspjeh. Firme moraju prigrliti ulogu aktivnih učesnika, posložiti sve na svoje mjesto kako bi mogle proizvoditi energiju, ali i sarađivati sa mrežom, komunalnim preduzećima, kolegama i drugim novim dionicima. Oni koji propuste djelovati sada, zaostat će.“  

Koordinacija unutar same firme možda je glavna zapreka napretku. 61% ispitanika izjavilo je da odluke o energetici i održivosti nisu dovoljno dobro koordinovane između relevantnih timova i odjelenja unutar firme, što naročito važi za proizvođače robe široke potrošnje i industriju. Osim toga, neki ispitanici smatraju da je problem i nedovoljna saradnja.

Upravljanje podacima navedeno je kao još jedna prepreka integrisanom upravljanju energijom i emisijom ugljičnog dioksida, pri čemu je 45% ispitanika izjavilo da su organizacijski podaci visoko decentralizovani, te da se obrađuju na lokalnoj ili regionalnoj razini. Od ispitanika koji drže da „nedostatak alata/mjerila za razmjenu podataka i ocjenu projekata“ predstavlja izazov za saradnju različitih odjelenja, 65% ih upravlja podacima na lokalnoj, regionalnoj ili nacionalnoj, a ne globalnoj razini.

Predvodnik u uslugama upravljanja oblakom, iomart, primjer je firme sa integrisanim pristupom orijentisanim na podatke. Nastojanja su joj usmjerena prema usklađivanju strategije energetske efikasnosti i upravljanja okolišem diljem čitave mreže podatkovnih centara u njenom vlasništvu i pod njenom upravom u Britaniji.

“Ključno je posjedovati podatke i iskoristive informacije“ rekao je Neil Johnston, direktor tehničkog sektora grupacije iomart. “Međutim, jednako je važno i što ćemo napraviti kada dođemo do informacija. Naši sektori nabavke, energije i održivosti uspoređuju podatke, razvijaju zajedničke strategije upravljanja potrošnjom i emisijama, te rezanja troškova. Upravo nam je ta saradnja omogućila da ostvarimo znatne uštede, dobijemo certifikat ISO 50001 i zadovoljimo zahtjeve Programa za smanjenje emisije ugljičnog dioksida“.

Istraživanje ukazuje i na napredak na nekoliko područja.

Preko 50% firmi koje su učestvovale u istraživanju pokrenulo je projekte uvođenja obnovljivih izvora energije ili to planira učiniti u sljedeće dvije godine, u čemu prednjače firme koje se bave proizvodnjom medicinskih proizvoda (64%) i robe široke potrošnje (58%). Osim toga, direktori i drugi visokopozicionirani djelatnici u velikoj su mjeri uključeni u takve i druge programe održivog razvoja. 74% izjavilo ih je da direktori, npr. revidiraju ili odobravaju inicijative za uvođenje obnovljivih izvora energije i održivi razvoj, iz čega se može zaključiti da se predmetna područja smatraju strateškim prioritetima.

Iako je povrat ulaganja očigledno mjerilo za energetske inicijative i inicijative održivog razvoja, firme polako počinju na ulaganja gledati dugoročnije i u širem kontekstu. Na primjer, preko pola ispitanika reklo je da se u procesu evaluacije u obzir uzima i utjecaj na okoliš. Još jedan važan faktor je i organizacijski rizik (39%).

Istraživanje je sproveo GreenBiz Research radi utvrđivanja načina na koje firme razvijaju energetske i ekološke strategije, prikupljaju i razmjenjuju podatke, te usklađuju djelovanje svojih sektora – praksa poznata kao Aktivno upravljanje energijom. U istraživanju su učestvovali stručnjaci zaduženi za upravljanje energijom i održivošću, od direktora i članova uprave, do pojedinačnih ispitanika. U istraživanju su učestvovale firme iz 11 primarnih segmenata, uključujući robu široke potrošnje, energetiku/komunalna preduzeća, financije, industriju, zdravstvo i tehnologiju. Rezultati svakog uzorka podložni su varijacijama.

 

O Schneider Electric

Schneider Electric je predvodnik na području digitalne transformacije upravljanja energijom i automatizacije u kućama, zgradama, podatkovnim centrima, infrastrukturi i industriji.

Prisutan u preko 100 zemalja širom svijeta, Schneider je neosporni predvodnik na području upravljanja energijom – u mrežama srednjeg napona, niskog napona i neprekidnog napajanja, te u sistemima automatizacije. Nudimo integrisana rješenja za poboljšanje efikasnosti, u kojima kombinujemo energetiku, automatizaciju i softver.

Unutar naše globalne Ecosystem zajednice, putem otvorene platforme, sarađujemo sa velikim brojem partnera, integratora i razvojnih firmi kako bismo omogućili upravljanje u stvarnom vremenu i operativnu efikasnost.

Vjerujemo da su, ono što Schneider čini velikom firmom, predani djelatnici i partneri, te da naša posvećenost inoviranju, raznolikosti i održivosti, uz slogan Life is On, odražava našu težnju da energija bude dostupna svugdje, za svakoga i u svakom momentu.

http://www.schneider-electric.ba

Dijana Vetturelli
Autor 26.1.2018. u 13:56