Kina širi reformu nadoknade štete nanesene okolišu

tačno.net
Autor 26.12.2017. u 16:27

Kina širi reformu nadoknade štete nanesene okolišu

Kina će početkom iduće godine svoju pilot reformu nadoknade štete nanesene okolišu proširiti na cijelu državu, te će zagađivači biti obvezani popraviti štetu koju su nanijeli okolišu ili štetu kompenzirati novčano.

Odluka se nalazi u dokumentu kojega su u nedjelju izdali uredi Centralnog komiteta Komunističke partije Kine (KPK) i Državnog vijeća.

Kina cilja do 2020. uspostaviti efikasni sveobuhvatni sustav kompenzacije kako bi se zaštitio i poboljšao ekosustav države.

Pod navedenim sustavom pojedinci ili tvrtke koje naštete okolišu će morati pomoći u obnovi okoliša. Ako se šteta ne bude mogla popraviti, moraju platiti za naneseni gubitak. Tim procesom će upravljati lokalne vlade, a prihodi će se voditi kao neoporezivi prihodi.

Sustav se neće primijeniti na pomorsku ekološku i okolišnu štetu, koja će biti u nadležnosti zakona za zaštitu morskog okoliša.

Pilot reforma je već implementirana u Jilinu, Jiangsu, Shandongu, Hunanu, Chongqingu, Guizhou i Yunnan, te je sudeći prema dokumentu postignut značajan napredak.

Kina je pokrenula niz kampanja kako bi se borila sa zagađenjem okoliša i njegovim uništavanjem, a vlasti rade na popravljanju praksi koje su jačale ekonomski rast nauštrb okoliša.

Nakon inspekcija središnjih vlasti, tisuće službenika su odgovarali za okolišnu štetu koju su napravili.

Država je smanjila korištenje ugljena od strane industrije i domaćinstava, te je napravila hrabre poteze kako bi potaknula korištenje novih izvora energije, kako i čišćih goriva poput prirodnog plina.

croenergo.eu

tačno.net
Autor 26.12.2017. u 16:27