Kreativnim koracima ka edukaciji o otpadu

tačno.net
Autor 26.7.2016. u 10:33

Kreativnim koracima ka edukaciji o otpadu

U prostorijama Centra za životnu sredinu je održana edukativna radionica za djecu na kojoj se pričalo o pravilnom upravljanju otpadom, reciklaži, kao i načinima na koje svako od nas može smanjiti opterećivanje životne sredine kroz smanjenje proizvodnje otpada. Radionicu su vodili Iva Miljević, koordinator projekta, Aleksandar Škorić, grafički dizajner i Nataša Konjević, umjetnica koja je radila ilustracije za ovaj projekat. Cilj radionice je bio približiti problematiku upravljanja otpadom našim najmlađim stanovnicima. Mališanima su po završetku podjeljeni i edukativni notesi u kojima je na kreativan način predstavljena poveznica između upravljanja otpadom i životinja.

„Radionice ovog tipa su od izuzetnog značaja, posebno za mlađu populaciju koju je neophodno na vrijeme osvijestiti i edukovati o važnosti očuvanja zdrave životne sredine. Edukacijom najmlađih dugoročno ulažemo u kvalitetniji odnos prema prirodi i stvaramo temelj na osnovu kojeg će se formirati njihov odnos prema otpadu kao velikom problemu današnjice i njegovom uticaju na živi svijet, ali i stvarati pozitivne svakodnevne navike“, istakla je Iva Miljević iz Centra za životnu sredinu.

U sklopu projekta je takođe izrađena info tabla za najmlađe koja je postavljena u Nacionalnom parku Sutjeska, a koja kroz stihove predočava djeci važnost pravilnog odlaganja otpada. Kako Sutjesku posjećuje sve više ljudi, važno je da budu svjesni da se nalaze u vrijednom području, gdje nepravilno odložen otpad predstavlja ne samo ružan prizor, nego i opasnost za mnoge vrste koje su ponos ovog parka.

Centar za životnu sredinu je već duži period aktivan na području Nacionalnog parka Sutjeska gdje sprovodi razne aktivnosti u cilju unaprijeđenja zaštite vrsta i staništa, kao i razvoja održivog korištenja potencijala koje ovaj park nudi.

Aktivnosti su realizovane u sklopu projekta „Upravljanje ambalažnim otpadom u Nacionalnom parku Sutjeska” koji je sufinansiran od strane Fonda za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost RS.

tačno.net
Autor 26.7.2016. u 10:33

Tacno.net Aplikacija

Aplikacija