Marinković-Lepić: Neophodan nadzor nad provedbom međunarodnih akata iz oblasti okoliša koje je BiH ratificirala

tačno.net
Autor 12.9.2019. u 14:27

Marinković-Lepić: Neophodan nadzor nad provedbom međunarodnih akata iz oblasti okoliša koje je BiH ratificirala

Troje zastupnika Parlamentarne skupštine BiH, među kojima i zastupnica Naše stranke Mirjana Marinković-Lepić, podnijeli su inicijativu za izradu prijedloga okvirnog zakona o implementaciji međunarodnih konvencija u oblasti zaštite okoliša koje je BiH ratificirala. Cilj inicijative je јаčanjе sistema za ргаćепје provedbe međunarodno preuzetih obaveza.

„Bosna i Hercegovina je ratificirala 13 međunarodnih konvencija, sedam protokola, niz amandmana i dopuna na spomenute protokole, a sve iz oblasti zaštite okoliša. Također, obavezali smo se primjenjivati i pravnu stečevinu EU iz iste oblasti. Dijapazon tema koje ove konvencije pokrivaju kreće se od prekograničnih efekata industrijskih havarija, preko zaštite ozonskog omotača, do praćenja migracija divljih životinja. Obuhvaćeno je sve. Mi jako malo znamo šta se od svega toga provodi i na koji način. Stiče se dojam da su te konvencije potpisane tek ovlaš, kao da se sve završilo s ratifikacijom pomenutih dokumenata. Da bi bilo provedbe ovih konvencija i da bi ona bila vidljiva neophodno je imati zakon o njihovoj implementaciji. Uvid u provedbu ovih konvencija otežava i činjenica da ona spada u nadležnost svih nivoa vlasti te bi zbog toga taj zakon trebao služiti i kao svojevrstan mehanizam koordinacije svih aktera zaduženih za provedbu međunarodnih konvencija, protokola i drugih međunarodnih akata koji se odnose na zaštitu okoliša“, rekla je zastupnica Marinković-Lepić.

tačno.net
Autor 12.9.2019. u 14:27