New York: Najveći deponij na svijetu postao veliki park

tačno.net
Autor 15.1.2015. u 11:40

New York: Najveći deponij na svijetu postao veliki park

Nekoć najveće odlagalište na svijetu polako, ali sigurno postaje najveći park New Yorka koji će se prostirati na gotovo devet četvornih kilometara. Od ukupne površine novog parka čak 45% će biti na prostoru nekadašnjeg odlagališta.

Proces sanacije odlagališta trajati će nekoliko godina, a već sada su određena područja sanirana te čekaju rekreativce i sve druge koji žele uživati u prirodi. Humci puni smeća prekriveni su te polako postaju brežuljci koji će sadržavati terene za nogomet, brdski biciklizam i druge rekreativne aktivnosti. Na brežuljcima je zasađena autohtona vegetacija koja se vrlo dobro primila te sa sobom donijela kukce i ptice.

Lokacija parka je i mjesto za testiranje obnovljivih izvora energije kao što su energija vjetra ili sunca. Plinovi koji nastaju fermentacijom otpada prikupljaju se te koriste u sustavima grijanja za više od 20 tisuća kućanstava.

Prekriveni prostor zaštićen je nepropusnom membranom i drenažnim slojem koji sprječava otjecanje oborina i otpada u okoliš. Zbog visoke toksičnosti otpada koji se nalazi ispod humaka biti će potrebno najmanje 30 godina promatranja i saniranja kako bi se cijeli krajolik doveo u prihvatljivo stanje.

Unatoč ovoj činjenici, Freshkills Park je inspiracija koja dokazuje kako čovjek ipak može sanirati svoje učinke na okoliš.

croenergo.eu

tačno.net
Autor 15.1.2015. u 11:40

Tacno.net Aplikacija

Aplikacija