Prezentacija projekta “Misli o prirodi!” u Mostaru

Tarik Moćević
Autor 10.12.2019. u 11:57

Prezentacija projekta “Misli o prirodi!” u Mostaru

Foto: Miradouro dos Balcões (Madeira)

Centar za promociju civilnog društva organizira predstavljanje projekta „Misli o prirodi!“, koje će se održati u petak, 13.12.2019. godine u Hotelu „Bevanda“ Mostar, sa početkom u 10:00 sati.

„Misli o prirodi!“ je CPCD-ov trogodišnji projekat kojeg finansira Vlada Švedske u iznosu od 3 miliona KM. Kao organizacija čiji je opšti cilj promocija civilnog društva, u okviru ovog projekta se nastoji povećati uticaj civilnog društva u zaštiti okoliša, kroz umrežavanje organizacija civilnog društva, institucija, stručnih lica, medija i mladih za zajedničko, sinhronizirano i snažno djelovanje na lokalnom nivou. Projekat je zasnovan na pet komponenti: zagovaranje; eko hubovi; eko škole; mladi; i eko novinari/ke.

Dodatni značaj projekta predstavlja doprinos provođenju zahtjeva Evropske unije i međunarodnih sporazuma iz oblasti okoliša, klime i energije koje je BiH ratificirala.

Tim projekta „Misli o prirodi!“ na predstavljanju će detaljno govoriti o svim predviđenim aktivnostima u okviru projekta. Fokus će biti stavljen na grantove koji će biti dostupni organizacijama, mrežama organizacija i medijima za ostvarenje ekoloških ciljeva.

U drugom dijelu predstavljanja, prisutni predstavnici organizacija civilnog društva imat će priliku iznijeti najznačajnije probleme i izazove u radu sa drugim organizacijama, školama, ministarstvima, zagađivačima i lokalnim donosiocima odluka kada je u pitanju zaštita okoliša.

Svijest o značaju životne sredine u individualnim životima svih građana i građanki je ključni faktor neophodan za ostvarenje dugoročnih ciljeva zaštite okoliša. Stoga organizujemo promociju projekta kako bi se što veći broj individua, organizacija, škola, institucija i medija priključio aktivnostima zaštite okoliša i podizanja svijesti o značaju životne sredine.

Misli o prirodi!

Tarik Moćević
Autor 10.12.2019. u 11:57