U sukobu Davida i Golijata – pobedio Đura Vavroš, ekološki aktivista iz Krivaje

Sreten Đorđević
Autor 9.3.2018. u 17:56

U sukobu Davida i Golijata – pobedio Đura Vavroš, ekološki aktivista iz Krivaje

Poznati srpski borac za zaštitu životne sredine Đuro Vavroš pravosnažno je oslobođen optužbi da je, kao ekološki aktivista, izvršio krivično delo narušavanja poslovnog ugleda i kreditne sposobnosti preduzeća “Krivaja” doo.

Presudom osnovnog suda u Subotici koja je potvrđena presudom Višeg suda u Subotici, Vavroš je oslobođen optužbi preduzeća “Krivaja” doo da je, ukazujući na pogubne posledice preoravanja hiljada sadnica drveća  koje su trebale formirati vetrozaštitni pojas u Krivaji, a koje preoravanje je učinjeno od strane istoimenog preduzeća, izvršio krivično delo i narušio poslovni ugled i kreditnu sposobnost ovog preduzeća u stranom vlasništvu.

Presude sudova u Subotici, kojima je priznato pravo ekološkim aktivistima da javno, i bez straha od odmazde investitora, ukazuju na štetne posledice njihovih aktivnosti na životnu sredinu i zdravlje ljudi, predstavljaju podstrek borcima za zaštitu životne sredine i ljudska prava da nastave dalje, hrabro i sa uverenjem da nezavisno pravosuđe u Srbiji i dalje postoji i da je u funkciji građana i zaštite prirode koja se, sve češće, nemilosrdno uništava.

Zahvaljujemo se medijima i javnosti koji su nepristrasno i objektivno pratili ovaj sudski proces.

Sreten Đorđević
Autor 9.3.2018. u 17:56