UG „Jer nas se tiče“: Upućena tužba radi poništenja nove okolinske dozvole za deponiju Uborak

AbrašMEDIA
Autor/ica 22.2.2023. u 15:15

Izdvajamo

  • Iz UG „Jer nas se tiče“ su još jednom podsjetili i na zahtjeve koje ponavljaju već godinama, a to su: zatvaranje i saniranje deponije Uborak u što kraćem roku
  • iznalaženje nove lokacije za deponiju i upisivanje je u prostorni plan
  • i brisanje postojeće deponije iz prostornog plana Grada Mostara i kantona, navodi se u saopćenju UG „Jer nas se tiče“.

Povezani članci

UG „Jer nas se tiče“: Upućena tužba radi poništenja nove okolinske dozvole za deponiju Uborak

Foto: Svjetlana Salahović

Uz nastavak ugrožavanja života građana, novom okolinskom dozvolom planirano i odlaganje opasnog otpada 80 m od prvih kuća

Udruženje građana „Jer nas se tiče“ danas je održalo konferenciju za medije u Mostaru na kojoj su obavijestili javnost kako su uputili tužbu Kantonalnom sudu u Sarajevu radi poništenja rješenja Federalnog ministarstva okoliša i turizma (FMOIT) kojim se još jednom izdaje okolinska dozvola za deponiju Uborak.

Iako je krajem 2022. godine Kantonalni sud u Sarajevu, mjesecima nakon upućenih tužbi od strane Udruženja, u dva navrata presudio u korist Udruženja, i to u slučaju tužbe protiv Plana prilagođavanja deponije i tužbe protiv Okolinske dozvole, FMOIT je na čelu sa ministricom Editom Đapo 16.01.2023. godine ekspresno izdao novu okolinsku za deponiju Uborak. Upravo se na ovakav način amnestira od odgovornosti Gradsko vijeće Grada Mostara koje je bez obzira na prethodnu tužbu kojom je poništena okolinska dozvola, dok ista nije riješena, poduzimalo radnje na proširenju deponije Uborak, a sve učinjeno do tog trenutka je „opravdano“ novom okolinskom dozvolom.

Ponovno se nalazimo u situaciji da ne možemo izraziti razmjere besmisla u kojim se opet nalazimo. Iako je u svim našim pobjedama, Zakon bio na našoj strani, i sve presude smo strpljivo čekali mjesecima jer smo znali da će one potvrditi ono na šta godinama ukazujemo, nadležne institucije, u ovom slučaju Federalno ministarstvo okoliša i turzima ponovno se oglušuju na sve ono na šta upozoravamo niz godina i ponovno donose odluke na šetu građana i građanki Grada Mostara. – izjavio je na konferenciji za medije Fuad Hujdur, aktivista UG „Jer nas se tiče“.

Iz UG „Jer nas se tiče“ navode kako je jasno da prilikom izdavanja nove okolinske nije pravilno primjenjen ni Zakon o upravljanju otpadom FBiH, a ni Zakon o zaštiti okoliša FBiH. Izdavanjem nove okolinske dozvole za deponiju koja godinama uništava zdravlje građanima naselja Vrapčići i ostalih okolnih naselja, ali i cijelokupnog grada Mostara, ugrožena su osnovna ljudska prava na zdrav i ekološki prihvatljiv okoliš propisana Zakonom o zaštiti okoliša FBiH. Također, Zakon o upravljanju otpadom definiše da će se upravljanje otpadom obavljati na način da se poduzimaju sve neophodne mjere koje osiguravaju tretman i odlaganje otpada bez ugrožavanja zdravlja ljudi i bez stvaranja štete ili uzrokovanja značajnog rizika po okoliš, a naračito po vode, zrak, tlo, životinje i biljke.

Sadržaj nove okolinske dozvole se ne razlikuje u velikoj mjeri od prethodne okolinske koju je Kantonalni sud u Sarajevu poništio. Iako Federalno ministarstvo okoliša i turizma sada navodi da je postupilo po presudi Kantonalnog suda u Sarajevu, to se u suštini odnosi samo na jedan pasus koji se tiče formalnih nedostataka spisa.

Na to se samo nižu i ostale nelogičnosti. Naime, katastarske čestice iz okolinske dozvole nisu ni u posjedu ni u vlasništvu Grada Mostara. Tako na katastarskoj čestici na kojoj se trenutno nalazi kasarna „Miralem Jugo“, po okolinskoj dozvoli pomenuto preduzeće može planirati odlaganje otpada. Trenutne plohe (kasete) 1, 2 i 3, kao i upravna zgrada i postojeći objekti JP RD Uborak-Buđevci se nalazi na posjedu koje pripada preduzeću Hepok d.o.o Mostar, a ne Gradu Mostaru. Navedeno zemljište je okarakterisano kao poljoprivredno.

Također, u novoj okolinskoj dozvoli nema pomena o uklanjaju svih problema koji su prethodno identifikovani, kao što su nepoštivanje standarda zaštite okoliša, nedovoljno selektiranje otpada prije odlaganja, neizvršavanje mjerenja emisija u okoliš, odlaganje raznih vrsta otpada i slično.

Iz UG „Jer nas se tiče“ ističu i to da prema zakonskoj regulativi zaštite okoliša EU minimalna udaljenost deponije od naselja je 500 metara, međutim Regionalna deponija u Mostaru nalazi se od prvih kuća u naselju Vrapčići na udaljenosti svega 80 m. U dvije mjesne zajednice, Vrapčići i Bijelo Polje, između kojih je smještena deponija naseljeno je oko 10.000 stanovnika.

Ovo bi bili zaprepaštavajući podaci u svakoj uređenoj državi, te bi se umjesto otvaranja nove plohe na deponiji za dalje uništavanje zdravlja ovih ljudi, hitno reagovalo ka iznalaženju nove lokacije za regionalnu deponiju i sanaciji i zatvaranju starih prebukiranih ploha, ali Ministarstvo umjesto toga postupa potpuno suprotno pravima građana na zdrav okoliš i ekološki prihvatljiv okoliš. – izjavio je Edhem Čustović, aktivista UG „Jer nas se tiče“.

Poražavajuća je i činjenica da je okolinskom dozvolom FMOIT dozvolio čak i prihvat navodno „neopasnog“ industrijskog otpada na deponiju koja je od prve kuće udaljena oko 80 m. Dodatno, pored industrijskog otpada, FMOIT je putem okolinske dozvole „provukao“ i deponovanje opasnog otpada što predstavlja ekološku katastrofu imajući u vidu da se potok Sušica ulijeva u rijeku Neretvu.

Iz UG „Jer nas se tiče“ su još jednom podsjetili i na zahtjeve koje ponavljaju već godinama, a to su: zatvaranje i saniranje deponije Uborak u što kraćem roku; iznalaženje nove lokacije za deponiju i upisivanje je u prostorni plan; i brisanje postojeće deponije iz prostornog plana Grada Mostara i kantona, navodi se u saopćenju UG „Jer nas se tiče“.

AbrašMEDIA

AbrašMEDIA
Autor/ica 22.2.2023. u 15:15