Vjetroelektrana na Podveležju se gradi “punom parom”, u toku betoniranje temelja

B. R./klix.ba
Autor 7.8.2020. u 10:02

Vjetroelektrana na Podveležju se gradi “punom parom”, u toku betoniranje temelja

foto: Akos

U fazama koje su prethodile aktuelnim radovima na gradilištu Vjetroelektrane, osigurani su, kako je navedeno, neophodni uslovi za priključenje elektrane na mrežu, pa je u okviru LOT-a 2 izgrađena i moderna transformatorska stanica.

“Riječ je o trafostanici 110/30kV koja je namjenski građena za potrebe Vjetroparka, odnosno za plasman proizvedene električne energije u prijenosni elektroenergetski sistem Bosne i Hercegovine. Za povezivanje trafostanice sa 15 vjetroagregata iskopano je više od 10 kilometara kanala po vrlo teškom terenu i u njih je položeno više od 40 kilometara kablova”, ukazao je Enis Letić, rukovodilac projekta izgradnje trafostanice VE “Podveležje”.

Iz Elektroprivrede su podsjetili da su početkom 2018. godine sa kompanijom ABB d.o.o. Zagreb, zaključili Ugovor o projektovanju, isporuci opreme, izgradnji i puštanju u pogon transformatorske stanice 110/30 kV “Podveležje”, te srednjenaponske kablovske i telekomunikacione mreže kojom se 15 vjetroagregata VE “Podveležje” povezuje sa pripadajućom transformatorskom stanicom.

Kako su saopćili, u realizaciju Ugovora Elektroprivreda je investirala 9,5 miliona KM. Građevinske i montažne radove obavile su bosanskohercegovačke kompanije Amitea Mostar i Elektrocentar Petek Tuzla, uz nadzor stručnog osoblja Elektroprivrede.

Projekt je rađen po FIDIC (Međunarodno udruženje konsultantskih inženjera) ugovoru Žuta knjiga, koji iziskuje i angažman međunarodno priznatog inženjera, objasnili su. Poslove FIDIC inženjera obavljao je Bakir Arslanagić iz Elektroprivrede.

“Obično kod ovakvih projekata u našoj zemlji, koji su međunarodni, FIDIC inženjer bude angažovan iz inostranstva, ali mi smo pokazali kako imamo dovoljno stručno i domaće osoblje koje može odgovoriti na stroge međunarodne propise”, rekao je inžinjer Arslangić.

Zahvaljujući izgradnji priključnog 110 kV dalekovoda, koji je realizovan u sklopu Ugovora između Elektroprivrede i Elektroprijenosa Bosne i Hercegovine vrijednog 2,7 miliona KM, transformatorska stanica na Podveležju uspješno je priključena na prijenosnu mrežu i sa njom će se upravljati direktno iz Sarajeva.

“Izvršena su sva potrebna ispitivanja komunikacione opreme i utvrđeno je da je sve spremno za nadzor i upravljanje trafostanicom i vjetroagregatima, tako da će se nesmetano upravljanje Vjetroelektranom ‘Podveležje’ vršiti iz Dispečerskog centra Elektroprivrede u Sarajevu”, potvrdio je Senad Mujagić, vodeći stručni saradnik za operativno upravljanje u Elektroprivredi.

Izgradnjom Vjetroelektrane “Podveležje” značajno će se povećati udio proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora u okviru sistema Elektroprivrede, odnosno smanjiti stopa korištenja fosilnih goriva, saopćeno je iz ove kompanije.

klix.ba

B. R./klix.ba
Autor 7.8.2020. u 10:02

Tacno.net Aplikacija

Aplikacija