Vjetroelektrana u Visokom jedna od prvih koje proizvode struju u BiH

tačno.net
Autor 23.4.2014. u 09:50

Vjetroelektrana u Visokom jedna od prvih koje proizvode struju u BiH

Foto: Feđa Krvavac

Na više lokaliteta u Bosni i Hercegovini počela je izgradnja vjetroelektrana, a neke su već i dovršene, te puštene u funkciju. Jedna od ovih vjetroelektrana se nalazi u blizini Visokog.

BiH je jedna od zemalja jugoistočne Evrope koja nastoji provesti Evropsku energetsku direktivu koja do 2020. godine predviđa smanjenje emisije štetnih plinova za 20 posto, te 20 postotni udio obnovljivih izvora u ukupnoj proizvodnji električne energije.

Između ostalog, to je moguće ostvariti i gradnjom vjetroelektrana, a jedna od firmi koja radi u ovoj vrsti industrije je Suša commerce iz Visokog.

“Na području Visokog izgrađena je jedna vjetroelektrana. Trenutno nemamo u planu da nastavimo gradnju novih vjetroelektrana iako su trenutno postavljena postrojenja spremna da se na njih može izvršiti priključenje još nekoliko vjetroelektrana”, kaže Osman Suša, direktor ove firme.

Ističe da je vjetroelektrana u Visokom samostalna jedinica koja ne zahtijeva stalnu prisutnost osoblja.

“Planirana proizvodnja električne energije na godišnjem nivou je 1.080 MWh. Sva proizvedena električna energija se distribuira u mrežu, odnosno prodaje se Elektroprivredi BiH”, ističe Suša.

klix.ba

tačno.net
Autor 23.4.2014. u 09:50