Srebrenica

Štefica Galić
Autor 3.7.2020. u 09:28

Srebrenica

 Fotografije: šg – sa svojom djecom u Srebrenici 2015. godine

 

“…Nikada više neću reći:
“Postojim”
a da se pri tom
ne zastidim.”

Esad Bajtal: UJED ZMIJE SJEĆANJA

 

Štefica Galić
Autor 3.7.2020. u 09:28