Stari

Štefica Galić
Autor 26.8.2020. u 14:49

Stari

Mostar – Stari most – foto šg

‘Ne treba miriti Mostarce, pravi Mostarci su pomireni, jer se nisu niti svađali niti dijelili, oni koje treba miriti mene ne interesuju’ – Predrag Matvejević.

Štefica Galić
Autor 26.8.2020. u 14:49