Intervju: Bukarić: Ne mogu protiv naših ljudi i naših ideja

tačno.net
Autor 7.10.2014. u 16:17

Intervju: Bukarić: Ne mogu protiv naših ljudi i naših ideja

Izbori su u nedjelju. Naša stranka i kampanja „Nemamo slogane, imamo rješenja“ organizirala je desetine različitih događaja, okupljanja i promocija u Kantonu Sarajevo, te Tuzlanskom i Zeničko-dobojskom kantonu. Očekujete li rezultat?

Želimir Bukarić: Kandidati Naše stranke su svakodnevno na ulicama, razgovaraju sa građanima, upoznajemo ih sa rješenjima. Slušamo njihove prijedloge i sugestije, uvažavamo kritike, te i sami prolazimo kroz analizu stanja u toj stalnoj komunikaciji. Građani cijene što su naši kandidati izašli iz ‘sigurnih’ baza stranačkih skupova na ulicu. Nema ništa od velikih skupova, pokazali smo da imamo snagu, da se nismo kompromitovali, te da možemo hodati ulicama ovog grada.

Naša stranka je prepoznata, prije svega zahvaljujući mogućnosti uvida javnosti u rad i stavove naših zastupnika u Skupštini Kantona Sarajevo. Moramo naglasiti da je rad naših vijećnika kroz općinsko i gradsko vijeće poznat, da smo na mnogim linijama bili ključna karika koja je u borbi za fotelje jedina se borila za interes građana.

Vi ste kandidat za Skupštinu Kantona Sarajevo. Kako ocjenjujete stanje u Sarajevu?

Želimir Bukarić: Ne moramo ubjeđivati građane da je stanje u Kantonu jako loše, oni su sami najbolji svjedoci kakvo je, budžetski deficit je preko 200.000.000 KM, postavljaju pitanje: zar je problem u 21. vijeku imati redovno snabdijevanje vode. Vlade Kantona se ponašaju vrlo neodgovorno Navešću još par primjera koje slikovito prikazuju neodgovornost: Postala je uobičajena praksa da se izvještaji za prethodnu i planovi za tekuću godinu javnih preduzeća i ustanova postavljaju na dnevni red Skupštine u septembru ili oktobru tekuće godine. UredzarevizijuinstitucijauFBiHje već 6 godina daje negativneocjeneVladiKantonaSarajevo, a od 30 tak preporuka samo je za dvije u cjelosti postupljeno. Konačno, da li ste čuli da li je iko zbog toga u lancu: Vlada, Nadzorni i Upravni odbori preduzeća, direktori snosio bilo kakve posljedice?

Smatram, da Skupština kroz promjenu svog načina rada i uštede, mora biti prva koja će na svom primjeru pokazati da je neophodno povećati nivo odgovornosti i profesionalnosti, a neka od rješenja su smanjenje mjesečnih paušala poslenicima, smanjenje mjesečnih paušala za80% poslanicima koji  neprisustvuju sjednicama, sankcionisati odgovorne za neprovođenje preporuka Ureda za revizijui hitno pristupit iprovođenju istih.

Rješenja koja ste predstavili pojavljuju se također kao tema debate u Kantonu Sarajevo?

Želimir Bukarić: Regionalni odbor Naše stranke Sarajevo je izradio dokument „Urbanizam i komunalne politike“ koji obuhvata niz mjera i rješenja za unapređenje komunalne privrede, urbanizma, ekologije i zaštite sredine. Na tim mjerama ne radimo samo posljednjih trideset dana kao druge stranke. Ljudi koji su bili uključeni na izradi programskih rješenja su sada na listama za Skupštinu Kantona Sarajevo, jer je upravo naša ideja bila povezati akcioni plan sa kandidatima koji će zastupati građane sutra u skupštini. Također, vrlo bitno je podvući određene poteze vezane za ekonomiju: smanjenje javnih rashoda/potrošnje, realno planiranje budžeta i strožija kontorola trošenja budžetskih sredstava.

Sa promjenama se mora početi što prije i zbog činjenice, da stanovništvo Kantona Sarajevo stari. Procjene govore, da je broj stanovnika starijih od 65 godina povećan za preko 40% u proteklih deset godina, i sada je preko 17% ukupnog broja stanovnika (preko 71.000 ).

Povećavanje broja zaposlenih, najbolji je način da se stvore preduslovi za razvoj i omogući dostojanstvena starost. Vlada Kantona mora intenzivirati saradnju sa načelnicima općina i gradom, bez politikanstva i zanemarujući političke podjele, oni treba da sarađuju a ne da prebacuju probleme sa jedne na drugu stranu.

Čini se da smo u ovoj izbornoj kampanji ponovo zanemarili segment ekologije. Šta uraditi po tom pitanju?

Želimir Bukarić:Ekološka neosviještenost građana omogućuje manipulaciju prirodnim resursima, njihovu zloupotrebu, a kroz sve to i dovodi u pitanje ne samo životna sredina, nego i zdravlje  stanovnika. Sa druge strane upravljanje otpadom može postati razvojna šansa, jer se uspostavom kvalitetih sistema za reciklažu može zaštititi životna sredina, obezbjediti novi proizvodi na tržištu i otvoriti nova radna mjesta. Čist Kanton i zdrava sredina dalje stvaraju nove razvojne šanse kroz eko poljoprivredu i turizam.

Neka od rješenja za koje će se zalagati Naša stranka: selektivno prikupljanje otpada što bliže domaćinstvu, donijeti i provoditi strategiju snabdijevanja energijom (električnom i toplotnom) Kantona Sarajevo sa posebnim osvrtom na: vjetroelektrane, solarne sisteme, sisteme koji kao energent koriste otpad i druge „čiste tehnologije“, poticaji za lokalne firme koje se bave reciklažom, povećati kazne i pojednostaviti vođenje prekršajnih postupaka za prekršitelje zakona koji uništavaju životnu sredinu, educirati stanovnike o značaju podizanja ekološke svijesti, te osigurati adekvatni pristup evropskim fondovima iz ove oblasti radi inovacije sistema.

Šta u praksi znači priča o ‘novoj generaciji’? Ima li NS primjere svog djelovanja? Na kojoj ste strani bili?

Želimir Bukarić: Naše generacije su učili da se samo radom i znanjem sve postiže te  pozivam građane da izađu na izbore i daju podršku listi Naše stranka za Kanton Sarajevo na kojoj su kandidati ostvareni profesionalci u svojim oblastima. Mi moramo nastaviti sa promjenom političkog djelovanja   koje je od strane Naše stranke započelo kada su se naše vijećnice u Gradskom vijeću Grada Sarajeva prije 5 godina digle glas protiv kupovine Studija 99 od strane gradskih vlasti, a stranka stavila opšti interes iznad stranačkog.

U Kantonu Sarajevo naši zastupnici Predrag Kojović i Tarik Haverić nisu se kompromitovali u Skupštini KS u kojoj su svi, osim njih dvojice učestvovali u radu neke od vlada koje su prošle od 2010. do 2014. godine. Nisu odbilio učešće zbog straha od odgovornosti, već zbog činjenice da niko nije pregovarao o programu, već o foteljašenju. Vjerujem da Naša stranka na ovim izborima ulazi u Parlament Federacije, te da ćemo napraviti rezultate u tri kantona. Samo trebamo izaći na izbore. Jednostavno, ne mogu protiv naših ljudi i naših ideja.

tačno.net
Autor 7.10.2014. u 16:17

Tacno.net Aplikacija

Aplikacija