Nihad Čolpa: Ujedinjena ljevica će u oktobru poraziti fašizam

Nihad Čolpa: Ujedinjena ljevica će u oktobru poraziti fašizam

Nihad Čolpa imenovan je predsjednikom Građanskog saveza u septembru prošle godine i na toj funkciji je naslijedio utemeljitelja stranke Reufa Bajrovića.

Za Tačno.net Čolpa govori o razgovorima o ujedinjenju ljevice, zajedničkim listama te planovima stranke na narednim izborima.

Razgovarali: Predrag Blagovčanin i Amer Bahtijar

Gospodine Čolpa, sredinom septembra izabrani ste za predsjednika Građanskog saveza, kako biste ocijenili svoj dosadašnji mandat? 

U posljednjih pola godine pokazali smo da se mladi i novi ljudi na političkoj sceni mogu ravnopravno nositi sa političkim veteranima čije je djelovanje dovelo da BiH prolazi kroz najteži period u preko hiljadu godina svog postajanja. Zato smatram da su ideje osnivača i prvog predsjednika Građanskog saveza Reufa Bajrovića, kao i ljudi koji su od samog početka učestvuju u ovom projektu da pruže priliku mladim i odgovornim ljudima koji će svojim radom ućiniti da svi budemo ponosniji na svoju državu. Mladi ljudi u rukovodstvu Građanskog saveza nemaju porodičnu tradiciju bavljenja politikom i nisu dio tajkunske mreže koja je nastala nakon rata i kao takvi bez ikakvog opterećenja mogu biti nosioci promjena. Treba naglasiti da GS nema ljudi u svojim redovima koji žive od GS. Naprosto, to je skup ljudi koji vjeruju u građansku državu i mogućnost da se u BiH zauvijek ukinu grupna-plemenska prava.

Može se reći da je Građanski savez već na prvim izborima na kojima je nastupio ostvario dobar  rezultat. Dobili ste vijećnike u većini sarajevskih općina te gradonačelnika jednog od najvećih gradova u  BiH – Bihaća. Koji su ciljevi stranke  za opće izbore? 

Naš cilj je da u GS uključimo što više ljudi koji nisu prije imali priliku da aktivno učestvuju u političkom životu, da bi zajedno sa njima napravili veliki rezultat na izborima 2018. godine. Na taj način želimo pokazati da građani nisu kmetovi desetak porodica, već su aktivni sudionici političkog života i svake druge društvene sfere. Smatram da ćemo ovakvim pristupom uspjeti realizovati naše ideje da svi oni koji nisu povezani sa političkim stankama koje su nas dovele da smo najjadnija i najkorumpiranja zemlja u Europi imati kroz izbore svoje predstavnike koje će nadzirati i od njih tražiti odgovore. Međutim, treba biti realan, mi ćemo uraditi sve da se ukrupni građanska politička scena i sigurno nećemo lične interese stavljati u prvi plan.

Još od Jahorinske deklaracije, Građanski savez je aktivni učesnik pregovora oko ujedinjenja ljevice u BiH, šest mjeseci stranke ljevice ne da nisu ujedinjenje već se žestoko obračunavaju preko medija  između sebe. Šta je razlog tome?

Razlike između programa stranaka ljevice su neznatne u odnosu na stvari oko kojih se slažemo. Prethodni period je pokazao da imamo ista stajališta kada su u pitanju ključni problemi za BiH, a to su državno uređenje, rastući fašizam u BiH, odlazak mladih, lošem položaju penzionera i teškom životu većine radnika u realnom sektoru. U ime svih pobrojanih koji su uz ovakvu vlast došli na rub opstanka izražavam nadu da će ljudi koji odlučuju u procesu zajedničkog nastupa ljevice ostaviti lične razmirice i interese po strani, a u prioritete postaviti državu i ljude kojima treba da služimo. Smatram da je u ovom trenutku neophodno da se prestane sa svakim oblikom medijskog sukobljavanja svih političkih partija i da bi bilo poželjno da se što prije usaglasimo oko javnog djelovanja.  .

Minimum koji vaša stranka nudi za građansku opciju su zajedničke liste za izbore. Nedavno je vaš istaknuti član Emir Suljagić reko “da su četiri liste dobre za izborni rezultat imala bi ih SDA”  Slažete li se sa procjenom da odvojene liste mogu koštati građansku opciju pobjede na izborima u oktobru?

Moj kolega Emir Suljagić je potpuno u pravu! GS je prvi prepoznao da smo pred istorijskim izborima, te je Kongres GS-a donio odluku koja mene i rukovodstvo stranke obavezuju da zajednički nastupimo sa svim lijevim i građanskim strankama na izborima 2018. godine. Mi smo potrošili godinu i po dana da bi javnosti objasnili da nam se nakon izbora 2018. godine sprema razaranje ustavnog poretka koji će SNSD i HDZ pokušati provesti. Sada je postalo izvjesno da smo nažalost bili u pravu i da je u ovom trenutku jedini izlaz zajednički nastup svih lijevih i građanski stranaka u BiH. Ne treba biti previše pametan da se dođe do zaključka da će zajedničke liste i jedan kandidat za člana Predsjedništva BiH donijeti veliku pobjedu građanske BiH. Vjerujem da će biti mudrosti da se dogovori zajednički nastup na izborima i da će se lični interesi staviti u stranu, a da če država biti na prvom mjestu. U slučaju da ne bude dogovoren zajednički nastup svih lijevih i građanskih stranaka, posljedice će biti ogromne, a oni koji budu minirali projekat spasa BiH, siguran sam da neće imati odgovor zašto su uništili nadu, prema svojim glasačima prije izbora, a niti nakon izbora, iako će tada biti kasno za sve nas.

Ako budete dio vladajuće većine na čemu ćete prvo insistirati, koji su vaši prioriteti?

Bojimo se da će prioriteti sviju nas, ma koliko bi voljeli da se bavimo odmah ekonomijom, razvojem i infrastrukturom, biti prvenstveno politička borba za redefinicuju ustavno-pravnog ustroja zemlje koji neminovno slijedi. Diplomatske aktivnosti naših susjeda i njihovih produženih ruka u BiH neupitno vode ka tome da ćemo morati se baviti pitanjima kakvu BiH želimo? Zato je od iznimne važnosti da se na izborima izaberu ljudi koji znaju da se nose sa nevedenim pitanjim. Mi u GS-u imamo kadar koji hajde da kažemo stekao znanje i išao u škole gdje su naučili umjeće vođenja države. Okolnosti i okruženje su se promjenili i očit je nedostak i volje i ali znanja kojim kapaciteti SDA raspolažu u ovomsegmentu. Na međunardnom planu SDA je nizala neuspjeh za neuspjehom, od skupa u Vijećnici na koji smo upozoravali, agenta suda u Hagu, NATO integracija, promašene evropske perspektive. Rezultate njihove vladavinme vidimo – bezperspektivnost, odlazak mladih, potemkinova sela, urušavanje postojeće infrastrukture ali i najžalosnije, korjenita deinstitucionalizacija i urušavanje prerogativa države BiH. Što je bilo više SDA to je bilo  manje BiH.

Opšte je poznato da se GS zalaže za građansko uređenje države gdje će svi Bosanci i Hercegovci crpiti sva svoja građanska prava na cijelom teritoriju BiH. Kada dođemo do kompromisa da nijedno građansko pravo neće biti u koliziji sa grupnim pravima, koje su po nama retrogradna, ali im se u današnjoj konstelaciji odnosa daje primat i kad se uspostavi državni okvir, tada ćemo se moći fokusirati na politike zapošljavanja, refome poreskog sistema, unaprijeđenja poslovne klime, osnaživanja sektora znanja i reforme obrazovnih politika. Veliki i bolan korak reforme nefikasne uprave zajedno sa restrukturom državnih kompanija je također pred nama.
Mi u GS sigurno nećemo donositi ad-hoc rješenja po navedenim pitanjima nego ćemo zajedno sa našim partnerima u lijevom i građanskom bloku uraditi dubinsku analizu i stručnu evaliaciju stanja koje ćemo zateći kada nacionaliste pošaljemo u opoziciju. Zajedno sa ekpertizom koja u BiH postoji ali od stranačkih profila ne dolazi do izražaja, strukovnim oragnizacija, akademijom, sindikatima i svim drugim relevantnim instancama napraviti jedan uspješan i dugorčan BH model ekonomije.