METODOLOGIJA  R. DEKARTA

METODOLOGIJA R. DEKARTA

🕔02:08, 11.May 2011

,,Zdrav razum je nešto što je najbolje podeljeno, jer svako misli da ga ima sasvim dovoljno, tako da čak i oni koje je u svemu teško zadovoljiti nemaju običaj da žele više zdravog razuma nego što ga imaju’’

Opširnije...
Beseda: “Filipika“ (Demosten)

Beseda: “Filipika“ (Demosten)

🕔12:57, 8.May 2011

Ako ko ima od ovoga što bolje reći i savetovati, neka to učini. I što god budete vi odlučili – neka izađe na dobro, o svekoliki bogovi.

Opširnije...
Beseda Tomasa Mora: Govor sudijama

Beseda Tomasa Mora: Govor sudijama

🕔10:18, 6.May 2011

Kao glavni zločin protiv mene navodi ce da sam za vreme mog ispitivanja u Londonskoj kuli izjavio daje taj zakon kao mač ca dve oštrice, jep slaganjem ca njim izložio bih opasnosti svoju dušu, a odbijanjem toga zakona izgubio bih život. Očitoje, kao što kažete, daje na osnovu tog odgovora, a i zato

Opširnije...
Kad vetar sa Istoka oduva arogantnost Zapada

Kad vetar sa Istoka oduva arogantnost Zapada

🕔07:48, 4.May 2011

Istočni vetar nadjačava zapadni. Do kada će nedelatni i zalazeći Zapad, “međunarodna zajednica” onih koji još uvek veruju da su gospodari sveta, nastaviti da deli lekcije dobrog rukovođenja i lepog ponašanja celom svetu? Nije li smešno gledati nekoliko dežurnih intelektualaca, razbežale vojnike kapi

Opširnije...
Sokratova beseda posle izricanja presude na smrt

Sokratova beseda posle izricanja presude na smrt

🕔12:20, 3.May 2011

Nego i vi, ljudi sudije, treba da negujete dobru nadu prema smrti i da ovo jedino imate na umu kao istinu: za dobra čoveka nema zla ni u životu ni posle smrti, a bogovi ne odbacuju dela njegova. I ovo što me sada stiglo nije pusta igra slučaja, nego je meni očevidno da je za me bolje da već sada umr

Opširnije...
Hans Küng:  Izdajstvo Koncila

Hans Küng: Izdajstvo Koncila

🕔09:51, 2.May 2011

Pozitivna slika ovog pape tokom dugog pontifikata u većine se katolika barem razvijenih zemalja temeljito promijenila. Danas im se taj papa čini manje sljedbenik Ivana XXIII, a više sljedbenik Pija XII, onoga pape koji je, usprkos neizmjernom kultu ličnosti kojim su ga za života obasipali, u najnovi

Opširnije...
Emil Sioran-Filozof nesanice

Emil Sioran-Filozof nesanice

🕔09:40, 2.May 2011

Bio sam obična mušica pred tim otmenim svetom, ogavna, gnusna mušica – inteligentniji, obrazovaniji, plemenitiji od svih ostalih, tu nije bilo sumnje, ali ipak mušica, koja svima popušta, meta ponižavanja i uvreda

Opširnije...
Indijska filozofija: period Veda

Indijska filozofija: period Veda

🕔01:15, 28.Apr 2011

Vede su najstariji pisani spomenici ljudskog duha koji su nam sačuvani. Wilson piše: »Kad tekstovi Rg- i Yađur-veda budu potpuni imaćemo dovoljno materijala za sigurno ocenjivanje rezultata koji se mogu iz njih izvesti, kao i stvarnih političkih i religioznih prilika indijaca u isto ono doba iz koga

Opširnije...
Indijska filozofija: Opšte karakteristike indijske misli;

Indijska filozofija: Opšte karakteristike indijske misli;

🕔01:36, 27.Apr 2011

Ima nekoliko istorija filozofije koje su pisali indijski mislioci. Skoro svi docniji komentatori diskutuju o drugim učenjima sa svojih sopstvenih gledišta. Na taj način se dešava da svaki komentator daje neku sliku o drugim gledištima. Katkad se prave svesni pokušaji da se obradi više sistema jedan

Opširnije...
Seneka: ~ Rasprava o blaženom životu / Besede ~

Seneka: ~ Rasprava o blaženom životu / Besede ~

🕔11:16, 25.Apr 2011

Zašto se čudiš što su dobri ljudi izloženi opasnostima da bi očvrsnuli? Čvrsto I jako je samo ono drvo koje vetar često šiba: pod naletom se krošnja skuplja a korenje čvršće vezuje za zemlju. Slabašno je drveće koje je izraslo u pitomoj dolini. Zato je za dobre ljude, ako hoće da budu neustrašivi, k

Opširnije...
L. Šestov: Hegel ili Jov?

L. Šestov: Hegel ili Jov?

🕔23:33, 21.Apr 2011

„Kada svaka moguća ljudska nesumljivost i verovatnost govore o nemogućnosti“, tada započinje nova, ne više umna, već “bezumna borba za mogućnosti nemogućeg“ . Ova borba i jeste ono što Kjerkegor zove egzistencijalističkom filosofijom –filosofijom koja ne traži istinu od Uma s njegovim ograničenim mo

Opširnije...
Fridrih Niče: Tako je govorio Zaratustra

Fridrih Niče: Tako je govorio Zaratustra

🕔10:47, 20.Apr 2011

Naučite već jednom da se smejete preko sebe samih! Uzdignite srca vaša, o vi dobri igrači, u vis sve više! A.li ne zaboravite mi ni na dobri smeh! Ovu krunu nasmejanoga, ovaj venac od ruža: vama, braćo moja, dobacujem venac taj! Ja sam smeh proglasio svetim; o vi viši ljudi, naučite mi se – smejati!

Opširnije...
ISLAMSKA FILOZOFIJA

ISLAMSKA FILOZOFIJA

🕔02:00, 15.Apr 2011

Arapska filozofija je jedan od glavnih puteva kojima je Aristotelova filozofija dospela u zapadnu Evropu; ali, veliki filozofi srednjovekovnog islama (Averoes, Avicena) nisu bili samo interpretatori i komentatori već u velikoj meri i originalni mislioci. Islamska filozofija je bila povezana s filozo

Opširnije...
N. Berdjajev: Sudbina čovjeka u povijesti – Humanizam i Bestijalizam – Dehumanizacija;

N. Berdjajev: Sudbina čovjeka u povijesti – Humanizam i Bestijalizam – Dehumanizacija;

🕔08:44, 10.Apr 2011

Suvremena diktatura svjetonazora utemeljena je na pretpostavci da se s duhom i duhovnim životom može postupati na isti način kao i s materijom i materijalnim životom, da duh, misao i kulturno stvaralaštvo podliježu istoj organizaciji države kao i politički i ekonomski život. A to uvijek znači da se

Opširnije...
M. Aurelije: Iz dnevnika / Obrasci volje i sreće

M. Aurelije: Iz dnevnika / Obrasci volje i sreće

🕔13:07, 8.Apr 2011

h, ne treba gubiti nikada iz vida da su sve stvari ovoga sveta prolazne I netrajne! Juče je čovek bio prosta I sveža klica, a sutra će već biti mumija ili pepeo. Treba, dakle, preći taj krajnji trenutak našeg života shodno našoj prirodi I treba se pustiti, treba se potčiniti našem raspadanju, tiho I

Opširnije...
Mizantrop mekog srca

Mizantrop mekog srca

🕔11:49, 7.Apr 2011

A kad mu je Albert Camus rekao: ”Sada se morate uključiti u tok ideja”, pomislio je: ”Odjebi!” ”Shvaćate, on će meni dijeliti lekcije, svojom kulturom učitelja”, povjerava se on Liiceanuu; ”pročitao je ponekog pisca, ali nema ni mrve filozofske kulture i on mi kaže: sada… kao da se obraća đak

Opširnije...

Tacno.net Aplikacija

Aplikacija