Tribina – Knjiga Srba u Hrvatskoj danas

tačno.net
Autor 7.12.2016. u 10:07

Tribina – Knjiga Srba u Hrvatskoj danas

Povodom obilježavanja 20 godina od obnovljenog rada Centralne biblioteke SKD “Prosvjeta”, početkom ove godine priređena je izložba knjiga Stara i zaboravljena knjiga Srba u Hrvatskoj.

Kao dio programa obilježavanja ove godišnjice održaće se i tribina s temom Knjiga Srba u Hrvatskoj danas

Sudjeluju: Borivoj Čalić, Đorđe Nešić, Dušan Marinković i Čedomir Višnjić

Tribina će se održati u petak, 9. decembra, u 18.00 sati.

file-page1

Borivoj Čalić
(Vukovar, 1961). Studirao pravo u Osijeku. Radi u gradskoj knjižnici Vukovar. Proučava prošlost Vukovara i vukovarskog kraja, te život i djelo Zaharija Orfelina. Studije i članke objavljivao u Ljetopisu SKD Prosvjeta i časopisima Prosvjeta, Identitet i Zarez (Zagreb), Luča (Subotica), Sremske novine i Sunčani sat (Sremska Mitrovica), Letopis Matice Srpske (Novi Sad), Istraživanja (Novi Sad) te zbornicima Susreti bibliografa (Inđija), Srbi u Istočnoj Hrvatskoj (Osijek) i Antika i savremeni svet (Beograd). Sarađivao na projektima Znamenite ličnosti Srema, Leksikon pisaca Jugoslavije, Srpski biografski rečnik, Srpska bibliografija : knjige 1868.-1944. i Židovsko naslijeđe u Vukovaru.
Objavljene knjige: Mihailovići u Vukovaru (Vukovar, 1993.), Orfelin (Vukovar, 1996.), Tragovi u trajanju : portreti i skice (Vukovar, 2014.), (koautor) Srpski istočnici : znameniti Srbi Vukovara, Bačke Palanke i Belog Manastira(Vukovar, 2015.). Autor je mnogobrojnih separata i članaka.

Đorđe Nešić
(Bijelo Brdo,1957). Diplomirаo nа Filološkom fаkultetu u Beogrаdu (grupа jugoslovenske književnosti i srpskohrvаtski jezik). Upravnik je Kulturnog i naučnog centra “Milutin Milanković” u Dalju. Živi u Bijelom Brdu i u Somboru. Dobitnik je Brаnkove nаgrаde, nаgrаdа “Lаzа Kostić” i “Milаn Lаlić”, Plаkete Sаrаjevskih večeri poezije, nagrade “Sava Mrkalj” Srpskog kulturnog društva “Prosvjeta” Zagreb, Žička hrisovulja, Povelja Venac slobode „Radomir Drakulić“, Zmajeva nagrada i nagrada Odzivi Filipu Višnjiću.
Do sаdа je objаvio: Crv sumnje u jаbuci rаzdorа (pjesme) (Beogrаd, 1985.), Surogаti (pjesme) (Beogrаd, 1990.), Čekаjući Stvoriteljа (pjesme) (Vrbаs 1995.), Hаronov čаmаc (pjesme) (Beogrаd 1998.), Prozor kroz koji Dunаv teče (izabrane i nove pjesme) (Zаgreb, 2000.), Luk i vodа (zаvičаjni rječnik s ušća Drave u Dunav) (Zаgreb, 2004.), drugo, izmijenjeno i dopunjeno izdanje, (Zagreb, 2012.), Granica (pjesme) (Zagreb, 2006.)

dr.sc. Dušan Marinković, red. prof.
(Novo Mesto, 1949). Diplomirao studij Jugoslavenskih jezika i književnosti i studij filozofije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Na istom fakultetu magistrirao i doktorirao. U zvanje izvanrednog profesora biran je 2002. i u redovnog profesora 2007. godine. Višekratno je sudjelovao u radu stručnih i upravljačkih tijela Fakulteta. Od 1994./95. godine predstojnik je Katedre za srpsku i crnogorsku književnost. Predavao na domaćim i inozemnim postdiplomskim i doktorskim studijima. Sudjelovao je na brojnim domaćim i međunarodnim znanstvenim konferencijama i simpozijima. Kao gostujući profesor u više navrata držao diplomsku i postdiplomsku nastavu na nekoliko univerziteta, a kao gost predavač bio pozivan na brojne slavistike. Organizirao je nekoliko domaćih i međunarodnih znanstvenih simpozija i okruglih stolova. Od 2013. godine voditelj je trogodišnjeg znanstvenog projekta “Hrvatski književno-kulturni identitet u tranziciji/regionalnom kontekstu (aspekti hrvatsko-srpskog kulturnog dijaloga)”. Objavljene knjige: Rano djelo Ive Andrića (Zagreb, 1984.), Iz tijesna vremena (Zagreb, 2001.) (koautor) Desničini susreti 2005.-2008.: zbornik radova (Zagreb, 2010.). Autor i urednik je mnogobrojnih objavljenih znanstvenih radova, zbornika, članaka i separata.

Čedomir Višnjić
(Ogulin, 1960). Diplomirao na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu. Od 1996. urednik izdavačke djelatnosti u Srpskom kulturnom društvu “Prosvjeta”. Predsjednik Srpskog kulturnog društva Prosvjeta od 2002-2016. Radi u Ministarstvu RH.
Objavljene knjige: Kordunaški proces (Zagreb, 1997.), Srbi u Hrvatskoj 1918. – 1941. (Zagreb, 2000.), Partizansko ljetovanje (Zagreb, 2003.), Srbobran 1901-1914: Srpsko kolo1903-1914 (Zagreb, 2013.). Autor je stotinjak publicističkih i stručnih tekstova.

tačno.net
Autor 7.12.2016. u 10:07