U MOSTARU PROMOVISANA KNJIGA “BOSNA I MANIHEJSTVO” AUTOR ALICA ZEĆO S MODERNIM POGLEDOM NA MANIHEJE

tačno.net
Autor 1.10.2016. u 10:06

U MOSTARU PROMOVISANA KNJIGA “BOSNA I MANIHEJSTVO”                   AUTOR ALICA ZEĆO S MODERNIM POGLEDOM NA MANIHEJE

Piše: Zlatko Serdarević

U galeriji Centra za kulturu grada Mostara promovisana je knjiga “Bosna i manihejstvo” autora Alice Zeće. Promotor prof.dr. sci. Salih Jalimam je između ostalog kazao da ova knjiga predstavlja sveobuhvatnu i dokumentiranu istoriju maniheizma, od njegovog ranog ispoljavanja u zoroastruizmu i orfizmu u antičkorimskom dobu, do kasnog srednjeg vijeka.

– Autor argumentovano tumači istoriju dualističkih vjerskih pojava, povezuje ih sa sličnim i istorodnim herezama na prostorima Bosne i Huma, i obajašnjava doktrinarnu tradiciju klase posvećenih. Poglavlja objedinjuju sažete opise istorijskih događaja sa lucidnom analizom dualističkih religijskih sistema, rekonstruira, kroz slikovite detalje, njihove različite predstave i vjerovanja, identifikuje i interpretira često zamršenu mitologiju i simboliku, akcentirao je Jalimam.

Dodao je kako knjiga uspijeva da u evropskim okvirima odredi poziciju fenomena bosanskog maniheizma koji je ujedno opovrgavan ali i potvrđivan. Kazao je kako je autor uspio “problem bosanskohumskog maniheizma ponuditi na potpuno nov, moderan način.”

Knjiga je struktuirana u nekoliko poglavlja koje počinju analizom etno grupa slavenskog dualizma sa obrazlaganjem evro-azijske migracije Slavena, njihovim dolaskom na Balkan i specifičnostima slavenskog vjerskog dualizma.

zeco 2

U drugom poglavlju je više pažnje posvetio zaratustri, Mitri, Maniu i kršćanstvu Rimskog carstva. Središnji dio knjige je posvečen pojavi političke vlasti u Slavena, odnosu Rimskog carstva i Bosne, bosanskoj multikulturalnosti kao jednom specifikumu i tradicijskoj  vrijednosti, potom podcrtava Stanak i Crkvu bosansku kao središnju temu. Pažljivo i sistematski prati veze između Istoka i Balkana i migracijske fenomene. Posebnu pažnju posvetio je manihejskoj religiji i njenim korjenima te evropskom maniheizmu. Autor ističe ključne vrijednosti maniheizma- istinu i njegovu etičku komponentu.  Regionalizam je po autoru Zeći jedan od osnovnih segmenata identiteta maniheizma. “Regionalne specifičnosti smatraju se se privremenim i svhovitim, ali I rezultatom autohtonosti.

Crkvi bosanskoj i nastajanju države Bosne autor daje mnogo prostora, a za bosansko-humski stećka tvrdi da je osnova bosanskog identitea pluralnosti.

Knjiga Alice Zeće “Bosna i manihejstvo” razotkriva mnoge krucijalne tajnovitosti o menihejstvu kao i zablude prethodnih autora koji su se ovom temom bavili i počesto prešutkivali istinu iz raznih razloga. On će na kraju ustvrditi da je manihejstvo, kao unierzalna , prirodna i narodna religija,  uzelo sve najbolje od drugih do tada postojećih religija.

tačno.net
Autor 1.10.2016. u 10:06

Tacno.net Aplikacija

Aplikacija